Ποιές Ιατρικές Ειδικότητες “χρειάζονται” στον ΕΟΠΥΥ

εοπυυΑπό σοβαρά και μη χείλη εκφέρονται τις τελευταίες εβδομάδες απόψεις πάνω σε μεταρρυθμίσεις ,που θεωρούνται σαν απαραίτητες, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Με μια έννοια η ΠΦΥ έχει αναδυθεί στον αφρό της επικαιρότητας.

Αυτό φυσικά μπορεί να θεωρηθεί κατ αρχήν , σαν ένα ιδιαίτερα θετικό γεγονός. Στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης είναι αναμφίβολο πως απαιτείται συνολική αναδιοργάνωση του συστήματος Υγείας , άρα και της ΠΦΥ. Μια αναδιοργάνωση , μάλιστα που και τις «παλιές» – πάγιες θεσμικές αδυναμίες , αλλά και την σύγχρονη υγειονομική , συνδεδεμένη με την οικονομική , κρίση να καλύψει. Μια αναδιοργάνωση που να βασίζεται και στα διεθνή επιστημονικά δεδομένα και εξελίξεις αλλά και στις ιδιαιτερότητες της χώρας και της περιόδου που αυτή βιώνει.

Δυστυχώς όμως γίνεται φανερό πως αφετηρία αυτής της συζήτησης δεν είναι οι ανάγκες αλλά η «αναγκαιότητα» συμμόρφωσης της κυβερνητικής ομάδας σε μια συγκεκριμένη μνημονιακή «υποχρέωση». Αυτή των διαθεσιμοτήτων – απολύσεων συγκεκριμένου αριθμού δημοσίων υπαλλήλων. Παρά την «οργίλη» αντίδραση ενός Υπουργού περί του αντιθέτου , όταν διεκδίκησε όλη τη «δόξα» για λογαριασμό του, η πραγματικότητα είναι αυτή και δεν μπορεί κανείς να την αρνηθεί.

Με αυτή την οπτική και πάλι δυστυχώς , πρέπει να αναλυθούν οι προτάσεις που κατατίθενται ,για την ακρίβεια προς το παρόν διαδίδονται , σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στον ΕΟΠΥΥ.

Εκφέρεται από κυβερνητικά χείλη και τείνει να γίνει αποδεκτό και από μερίδα , μικρή , της επιστημονικής κοινότητας και ευρύτερα της κοινωνίας με την συνηγορία πολλών ΜΜΕ , η άποψη περί ασυμβίβαστου των χειρουργικών ειδικοτήτων με την Πρωτοβάθμια Υγεία. Είναι όμως έτσι;

Είναι γνωστό πως τρεις μεγάλες κατηγορίες – τομείς ιατρικών ειδικοτήτων υφίστανται. Παθολογικές , Χειρουργικές και Εργαστηριακές.

Είναι επίσης σαφές πως η ύπαρξη και η ορθολογική λειτουργία της ΠΦΥ είναι προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας ΦΥ.

Διεξάγεται , τις τελευταίες δεκαετίες διεθνώς , ένας πολύ γόνιμος διάλογος σχετικά με την οργάνωση των συστημάτων υγείας , την διακριτή οντότητα αλλά και την λειτουργική διασύνδεση των τριών βαθμίδων υγείας , την διάκριση των ιατρικών ειδικοτήτων , την πιθανή κατανομή τους ανά βαθμίδα κλπ. Επίσης γύρω από την λειτουργική διάκριση της διάγνωσης από την θεραπεία στην διαδικασία της ιατρικής πράξης , με την έννοια της «χωροθέτησης» της , επίσης ανά ειδικότητα και ανά βαθμίδα. Αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε τα πεδία αυτού του διαλόγου , θα λέγαμε ότι μπορεί να διακρίνει κανείς δυό σχήματα (μοντέλα) λειτουργίας , δυό modus vivendi , που πηγάζουν από δυό τρόπους σκέψης. Το ατομικό και το συλλογικό. Το πρώτο είναι το μοντέλο που βασίζεται στον γιατρό «άνθρωπο– ορχήστρα» , ενώ το δεύτερο είναι προσανατολισμένο στην μέσα από την «ομάδα υγείας» παροχή της ιατρικής περίθαλψης.

Δεν είναι όσο απλή φαντάζει η ιδεολογική επένδυση- αντιστοίχηση των δυό μοντέλων , δεν σημαίνει όμως και ότι δεν υπάρχει τελικά. Και η σχέση γιατρού ασθενή είναι αυστηρά προσωπική και η εξέλιξη της τεχνολογίας όμως έχει επιβάλλει την συλλογικότητα σε κάθε σχεδόν μορφή ανθρώπινης εργασίας , άρα και στην Ιατρική. Εύλογο είναι ότι σε ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα υγείας ένας συνδυασμός των δυό μοντέλων θα είναι σε ισχύ. Είναι όμως σαφές πως ένα μοντέλο θα επιλεγεί σαν κυρίαρχο. Οι λόγοι πρέπει είναι λειτουργικοί-επιστημονικοί και όχι «ιδεολογικοί».

Από την λειτουργική ακριβώς άποψη ζητούμενο παραμένει η συγκεκριμένη με βάση γεωγραφικά , πληθυσμιακά , επιδημιολογικά , οικονομικά , κοινωνιολογικά και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής , σκιαγράφηση ενός Χάρτη Υγείας. Για παράδειγμα άλλη διάρθρωση και άλλη στελέχωση θα πρέπει να έχουν οι μονάδες ΠΦΥ , στην Αμοργό , άλλη στο Περιστέρι , άλλη στην Πτολεμαΐδα , άλλη στο Ναύπλιο και άλλη στο Αγαθονήσι.

Κατά συνέπεια διαρροές του τύπου , «κατάργηση των χειρουργικών ειδικοτήτων από την ΠΦΥ» , πρέπει να καταδειχθούν σαν αντιεπιστημονικές. Με πρόφαση το γεγονός ότι ένα μέρος του θεραπευτικού έργου αυτών των ειδικοτήτων (χειρουργεία) είναι ενδονοσοκομειακό , επιχειρείται να αγνοηθεί το διαγνωστικό τους έργο αλλά και μέρος του θεραπευτικού (συντηρητική αγωγή και μικροεπεμβάσεις). Πρόκειται για «ιατρικό λαϊκισμό» (ας μου συγχωρεθεί ο νεολογισμός) . Πράγματι όσοι δεν είναι γιατροί (αλλά μερικές φορές και οι ίδιοι οι γιατροί , όταν φευ περάσουμε αντίπερα και ασθενήσουμε) έχουν την τάση να θεωρούν τον χειρουργό σαν έναν περίπου μάγο που στις 3 , 5 , 10 ώρες του χειρουργείου μπορεί να «γιάνει» τον ασθενή του. Στην πραγματικότητα δεν είναι βέβαια καθόλου έτσι. Πάρα πολλές ιατρικές «εργατοώρες» πρέπει να αφιερωθούν στον ασθενή αυτόν , πριν και μετά την «κρίσιμη» ώρα του χειρουργείου , πάντα σχεδόν με την επιπρόσθετη ενασχόληση και άλλων ειδικοτήτων. Η πλειοψηφία αυτών των μη χειρουργικών ωρών των χειρουργικών ειδικοτήτων είναι ή μπορεί να είναι μη νοσοκομειακές . Μεταφέροντας τες κανείς στην δευτεροβάθμια (ή και συχνότατα απευθείας στην τριτοβάθμια περίθαλψη) είναι σαφές πως την επιβαρύνει μέχρι απορρύθμισης. Η λύση προφανώς βρίσκεται στην κατεύθυνση της λειτουργικής διασύνδεσης , της ενιαιοποίησης των τριών βαθμίδων. Γιατροί της πρώτης βαθμίδας χειρουργικών (και σε ορισμένες περιοχές (υγειονομικός χάρτης) όχι μόνο) ειδικοτήτων θα ασκούν ένα μέρος του θεραπευτικού τους έργου (δηλαδή θα χειρουργούν) σε δομές της δεύτερης βαθμίδας (Δευτεροβάθμια Νοσοκομεία). Το αντίστροφο , το μοντέλο του γιατρού – επισκέπτη , αποπροσωποποιεί σημαντικά τη σχέση με τον ασθενή , αδρανοποιεί την λειτουργία της δομής «ομάδα υγείας» στην Πρώτη βαθμίδα , μεταφέρει έργο στο χώρο όπου λιγότερες ώρες (και σίγουρα λιγότερες φορές) «χρειάζεται» τον ασθενή , μπορεί όμως να αποτελέσει εξαιρετική λύση σε πολλές και συγκεκριμένες (χάρτης υγείας) μονάδες. Ταυτόχρονα και ας ειπωθεί εδώ , η χώρα είναι απαράδεκτο να μη διαθέτει μόνιμη κινητή (πλοίο) δομή δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.

Στις λίγες γραμμές που προηγήθηκαν , έγινε μια προσπάθεια να καταδειχθεί το ,έως γελοιότητας, ατελέσφορο των «υπό πίεση» (της τρόικας) αποφάσεων για την υγεία που διέπει τις συγκεκριμένες κυβερνητικές εξαγγελίες. Θα αρκούσε ίσως το ερώτημα «μα πώς να εμπιστευτεί κανείς μια ριζική μεταρρύθμιση δυό μόλις χρόνια μετά την ριζική της μεταρρύθμιση» , αλλά ακούγεται σαν γλωσσοδέτης. Έγινε όμως και μια προσπάθεια να τεθούν σε συγκεκριμένα πλαίσια και για συγκεκριμένο , προς το παρόν , θέμα οι βάσεις ενός διαλόγου που δεν έγινε. Φιλοδοξία κάθε άποψης είναι πάντα ο αντίλογος.

 

2/12/2013 Κωστάκης Προκόπης

Αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας

Πρόεδρος ΣΕΥΠΙΚΑ Αργολίδας

 

 

12 thoughts to “Ποιές Ιατρικές Ειδικότητες “χρειάζονται” στον ΕΟΠΥΥ”

 1. παντως αυτη τη στιγμη ικατζηδες με χειρουργικες ειδικοτητες οχι μονο δεν ασκουν οτιδηποτε χειρουργικο αλλά ουτε καν διαγνωστικό…. οφθαλμοφανές παραδειγμα: δεν υπαρχει ικατζης οφθαλμιατρος που να κάνει βυθοσκοπηση, γιατι λένε δεν έχουν τον εξοπλισμο, ποιον εξοπλισμο; μυδριατικές σταγόνες?
  ειναι οι γνωστοί βολεμένοι του συστηματος, πληρωνονται για να γραφουν συνταγες, και απο ότι παρατηρώ οι περισσοτεροι προεδροι και αντιπροεδροι συλλογων εκει ανηκουν γιαυτο και τους υποστηριζουν….
  αν θελουν να μεινουν στην αβαθμια φροντιδα υγειας να κατσουν να δουλέψουν…. αλλα δε το βλεπω….

 2. Ο/Η ektos eopyy λέει: 3 Δεκεμβρίου 2013 στις 11:48 μμ ” …. ειναι οι γνωστοί βολεμένοι του συστηματος, πληρωνονται για να γραφουν συνταγες, και απο ότι παρατηρώ οι περισσοτεροι προεδροι και αντιπροεδροι συλλογων εκει ανηκουν γιαυτο και τους υποστηριζουν….”

  Toν ΙΚΑτζή πολλοί εμίσησαν το ΙΚΑ ουδείς. Πές μου ότι απεργείς κι’ολας για να γελάσω.

 3. Για το παραπάνω σχόλιο …..”δεν υπαρχει ικατζης οφθαλμιατρος που να κάνει βυθοσκοπηση, γιατι λένε δεν έχουν τον εξοπλισμο, ποιον εξοπλισμο; μυδριατικές σταγόνες?” σας πληροφορώ ότι είναι απαράδεκτα γενικευμένο!!!! Φυσικά και γίνεται βυθοσκόπηση σε οφθαλμολογικά ιατρεία του πρώην ΙΚΑ. Πώς μπορείτε να υποστηρίζεται τέτοια ψέματα?

 4. Ξερετε τι παρατηρω εγω ;

  Οτι κανενας σας δεν εχει το θαρρος να γραψει τη γνωμη του και να την υπογραψει κιολας !!!
  Ολο με ψευδωνυμα και τη… σιγουρια του ανωνυμου …

  Εχε το θαρρος ektos eopyy και γραψε μας με ονοματεπωνυμο σε ποιο ΙΚΑ δεν γινονται βυθοσκοπησεις ή γραψε μας Κε Οφθαλμιατρε το ονομα σου και πες μας που να παει ο κοσμος να… βρει το φως του !!!
  Και ‘συ Anonymos ασε τις φιλοσοφιες και μιλα καθαρα …

  Να ονομαστω κι’εγω tsakatsoukas και να αρχισω να γραφω …

 5. οτι δε γινονται βυθοσκοπησεις στα ΙΚΑ δε γινονται.-
  αλλα επρεπε να γινει ο Αδωνις υπουργος παιδειας για να γινουν καποια αυτονοητα;
  κυριοι ικατζηδες η θα δουλεψετε η θα συνεχιζετε να μας δουλευετε…
  κυριε Ι Αμερικανε αν εχεις την εντυπωση οτι αυτη τη στιγμη λειτουργει αβαθμια περιθαλψη στα ΙΚΑ πες το μας καθαρα… μπορεις να ονομαστεις και tsakatsoukas και οπως αλλιως θες, θα εχει πολυ ενδιαφερον μια τετοια αποψη
  αν και ακουγεται απολυτο ομως τα ικα λειτουργουν αποκλειστικα για συνταγογραφηση, και αν δε τους αγοραζαν και λαπτοπ ουτε θα συνταγογραφουσαν….._

 6. Οι ΙΚΑτζίδες πήραν το μάθημά τους.
  ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΙΡΟΥΣΑΝ ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΑ .

 7. Γνωριζει καποιος παρα πολλους ιατρους του ΙΚΑ να σηκωνονται απο το γραφειο τους, οταν μπαινει καποιος ασθενης, για να τον εξετασουν? Και αν ξερετε μπορειτε να μας αναφερετε σε ποιο υποκαταστημα και ποιας ειδικοτητας? Εγω ως ιατρος ελευθεροεπαγγελματιας διαρκως ακουω παραπονα απο ασθενεις μου, οι οποιοι περασαν πρωτα απο το ΙΚΑ (εννοειται για δωρεαν επισκεψη), να παραπονιουνται οχι διοτι ισως δεν ειχαν το αποτελεσμα το οποιο περιμεναν (και αυτο το αντιπαρερχομαι διοτι μπορει να συμβει με την θεραπεια οποιουδηποτε ιατρου), αλλα διοτι ο ιατρος που επισκεφτηκαν δεν σηκωθηκε καν απο την καρεκλα να τους εξετασει!!! Και ας μην αρχισουμε το παραμυθακι “ο χρονος ειναι λιγος”, “οι ασθενεις ειναι παρα πολλοι”, “μας φορτωνουν με επιπλεον ραντεβου” κλπ κλπ. Το να κανεις κλινικη εξεταση ειτε το εχεις ειτε δεν το εχεις. Αν το εχεις βρισκεις χρονο για τον ασθενη εστω και μεσα στα 10 λεπτα. Αλλωστε αν ειναι καποιος ιατρος και λειτουργος ας εμενε στο ΙΚΑ και λιγο πιο πισω απο το ωραριο του. Αντεθετως ομως ολοι γνωριζουμε οτι οι ιατροι προσερχονταο στο ΙΚΑ ειτε καθυστερημενοι ειτε αποχωρουν νωριτερα απο την ληξη του ιατρειου τους! Και ας μην συνεχισουμε την ιδια κουβεντα διοτι απο οπου και να το πιασουμε….βρωμαει.

 8. Ο/Η ektos eopyy 5 Δεκεμβρίου 2013 στις 8:33 πμ λέει: ” … αν και ακουγεται απολυτο ομως τα ικα λειτουργουν αποκλειστικα για συνταγογραφηση, και αν δε τους αγοραζαν και λαπτοπ ουτε θα συνταγογραφουσαν…”

  Δεν είμαι οφθαλμίατρος αλλά θα ερωτούσα τον κ. συνάδελφο ‘ektos eopyy’ τι πρόβλημα έχει με τους οφαλμιάτρους; Γνωρίζει κάτι και το γενικεύει ή απλώς εκδηλώνει υπερβολικό ζήλο κατά τους ΙΚΑτζήδες ιατρούς;

  Στην Μονάδα που υπηρετώ ως καρδιολόγος, η οφθαλμίατρος καθημερινά εξετάζει εως 40 ραντεβού δηλαδή 15 πάνω απο τα 25 απο τις 8:00 πμ και δεν σηκώνει κεφάλι. Σχολάει καθημερινά 13:00 – 13:30. Βέβαια θα συνταγογραφήσει όπου χρειάζεται.
  Όμως δεν αντιγράφει ούτε μια συνταγή ή παραπεμπτικό απο εξωτερικό οφθαλμίατρο και πολύ καλά κάνει, κ. συνάδελφε ‘ektos eopyy.

  Τώρα για τα λαπ τοπ. Για τις ανάγκες της υπηρεσίας, μήπως έπρεπε να τα αγοράσουμε με δικά μας χρήματα; Μήπως να πληρώναμε εμείς τους εκτυπωτές και τα αναλώσιμά τους; Μήπως να πληρώναμε με δικά μας χρήματα και τον μισθό μας, για να κρατήσουμε τη θέση μας; Σας είναι αρκετό;

  Ασε, μην μου πείς αν απεργείς, γελασα ούτως ή άλλως.

 9. ειπαμε το ικα ειναι για συνταγογραφηση αγαπητε ανωνυμε εκ πεποιθησεως, κλινική εξέταση το απογευμα στο ιατρείο. Με τους ικατζηδες κανενα ζηλο αγαπητε ανωνυμε, απλα μου κανει εντυπωση η νοοτροπια τους… Υπαρχουν και στο ΕΣΥ “δουλευταράδες” αλλά το ΙΚΑ δεν το φτανουν. Το “δουλεμα” πάει συννεφο.

 10. Φτουου !!!

  Μου πηρε αλλος το ψευδωνυμο. Το tsakatsoukas ντε …
  Κοιτα να δεις ατυχια ρε φιλε μου …

 11. Ο “anonymos”καρδιολογος πιο πανω γραφει: “Τώρα για τα λαπ τοπ. Για τις ανάγκες της υπηρεσίας, μήπως έπρεπε να τα αγοράσουμε με δικά μας χρήματα; Μήπως να πληρώναμε εμείς τους εκτυπωτές και τα αναλώσιμά τους;”.
  Αγαπητε συναδελφε τωρα που θα φυγετε απο το ΙΚΑ θα επιστρεψετε τα λαπτοπ που σας αγορασε το ιδρυμα? Και αν δεν τα επιστρεψετε τοτε θα τα πληρωσετε?!
  Και απο οτι ειδα δεν αντιγραφει καμια συνταγη απο εξωτερικο (κακο!!) συναδελφο!!! Παντα μου αρεσε αυτη η συναδελφικοτητα απο τους ιατρους του ΙΚΑ!! Και μου αρεσει που τωρα ζητατε να σας δειξουν συμαδελφικοτητα οι υπολοιποι! Να λοιπον ενας απο τους πολλους λογους που πρεπει να κλεισει το ΙΚΑ και οποιος αντεξει πλεον εξω….στα δυσκολα…οχι στα σιγουρακια…..καλο σας βραδυ και στο επαναγραφειν οταν θα μιλαμε με ισους ορους απο το ιδιωτικο μετεριζι

 12. Ο συνάδελφος “Ο/Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΚ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΣ λέει: … Αγαπητε συναδελφε τωρα που θα φυγετε απο το ΙΚΑ θα επιστρεψετε τα λαπτοπ που σας αγορασε το ιδρυμα? Και αν δεν τα επιστρεψετε τοτε θα τα πληρωσετε?! ….”

  Όχι θα τα πάρουμε γιατί μετά απο ενα χρόνο γίνονται ιδιοκτησία μας. Έτσι λέει η απόφαση του διοικητή ΙΚΑ κ.Σπυρόπουλου.

  Τώρα να ρωτήσω μήπως ξέρεις γιατί το ΙΚΑ δεν επένδυσε σε μόνιμο ηλεκρονικό εξοπλησμό; Μήπως είναι ορατό τώρα;

  “…Και απο οτι ειδα δεν αντιγραφει καμια συνταγη απο εξωτερικο (κακο!!) συναδελφο!!! Παντα μου αρεσε αυτη η συναδελφικοτητα απο τους ιατρους του ΙΚΑ!! Και μου αρεσει που τωρα ζητατε να σας δειξουν συναδελφικοτητα οι υπολοιποι!…”

  α) Όταν έχεις ο εξωτερ. συνάδελφος τα ίδια δικαιώματα να γραψει συνταγή η παραπεμπτικό γιατί να τα γράψει ο/η ιατρός του ΙΚΑ; Για να κάνει τη γραμματέα του; Για να κερδίσει χρόνο ο ελευθεροεπαγγελματίας ή για να μην κόψει απόδειξη; Για να λέμε μετά ότι δεν γίνεται βυθοσκόπιση; Άντε και και κάποιοι δεν κάνουν ή γιατί δεν έχουν τα μέσα ή δεν “θέλουν”. Καλό για εσας που έρχονται οι δυσαρεστημένοι ασθενείς στο ιατρείο σας. Αλλιώς θα πήγαιναν στο ιατρείο του ΙΚΑτζή.

  Αν οι ελευθεροεπαγγελματίες είσαστε σωστοί σε όλα τότε γιατί άμα αδειάσει μια θέση στο τρέχετε άλλοι εκατό να την καλύψετε; Για να συνταγογραφείτε και να μην κανετε βυθοσκοπίσεις;

  Ας σοβαρευτούμε, όταν χρειάζεται εξετάζεται ο ασθενής και εξυπηρετείται με τα μέσα που διαθέτει η κάθε μονάδα. Φυσικό είναι να έχει και πολλή συνταγογράφηση γιατί ο ασθενής δεν πληρώνει 5ευρω στη συνταγή.

  β) Ε! ΚΑΙ; Δεν ζητάμε συναδελφικότητα απο κανένα με το ζόρι. Η συναδελφικότητα προσφέρεται δεν απαιτείται. Αλληλεγγύη για όλους; Ισως; Φτάνει στο ΙΚΑ να είμαστε ενωμένοι μέχρι το τέλος. Ξέρουμε τον υπερβάλον ζήλο ορισμένων και τι λάκο είναι ικανοί να σκάψουν! Διαίρει και βασίλευε! Αποδεκατιζόμαστε ένας – ένας κλάδος ξεχωριστά. Έχετε εμπιστοσύνη στον φιλόπατρη Άδωνι Γεωργιάδη (του εύχομαι και καγγελάριος στο προτεκτοράτο ‘Ελλάδα’) και σε λίγο σας βλέπω μαζί με εμάς, να ψάχνουμε δουλειά στη Γερμανία. Τότε όλοι μας, στη Γερμανία θα είμαστε ενωμένοι και συναδελφικοί.

  Toν ΙΚΑτζή πολλοί εμίσησαν το ΙΚΑ ουδείς. Πές μου, εσύ απεργείς; (Δυστυχώς!)

  Υπογραφή: Καλοβολεμένος στο ΙΚΑ με 1000-1100 ευρώ καθαρά. Προς το παρόν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.