ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και  Παρέμβασης, στο πλαίσιο της επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων μέσω του συστήματος παρατηρητών νοσηρότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, επιθυμεί να ενισχύσει/αναβαθμίσει το δίκτυο των ιδιωτών ιατρών σε όλη την Ελλάδα.
Για το λόγο αυτό, καλεί τους  ιδιώτες γιατρούς  που επιθυμούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές νοσηρότητας στο δίκτυο, να δηλώσουν συμμετοχή.

Οι ειδικότητες οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν είναι οι παθολόγοι, οι παιδίατροι και οι γενικοί γιατροί.

Παρακάτω θα βρείτε  περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο και τη λειτουργία του καθώς επίσης και το δελτίο εθελοντικής συμμετοχής.

Η συμμετοχή είναι εθελοντική και δεν αμείβεται.

Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της επιδημιολογικής επιτήρησης.

Σύστημα Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δίκτυο ιδιωτών γιατρών

Περιγραφή του Δικτύου
Πρόκειται για δίκτυο ιδιωτών γιατρών με ειδικότητα παθολόγου, παιδιάτρου ή γενικού γιατρού από όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας, οι οποίοι δηλώνουν κλινικές περιπτώσεις ορισμένων λοιμωδών νοσημάτων βάσει καθορισμένου κλινικού ορισμού για καθένα από αυτά. Το δίκτυο στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών γιατρών και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1999. Αναθεωρήθηκε η λειτουργία του το 2004 και έκτοτε λειτουργεί με αυτή τη μορφή. Συμπληρωματικά με αυτό, λειτουργεί αντίστοιχο δίκτυο Κέντρων Υγείας και περιφερικών ιατρείων.
Μέσω του δικτύου αυτού γίνεται επιδημιολογική επιτήρηση νοσημάτων με ευρύτερη σημασία για τη δημόσια υγεία. Αυτά παρουσιάζουν σχετικά αυξημένη συχνότητα, δεν απαιτούν άμεση παρέμβαση δημόσιας υγείας (δεν ενδείκνυται η ένταξή τους στην κατηγορία των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης) και κατά κανόνα έχουν ήπια κλινική εικόνα (συνήθως δεν απαιτείται νοσηλεία σε νοσοκομείο).

Σκοποί του συστήματος είναι:
•    η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης της συχνότητας των υπό επιτήρηση νοσημάτων στην Ελλάδα,
•    η σύγκριση νοσηρότητας μεταξύ γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας,  και
•    η έγκαιρη ανίχνευση επιδημιών.

Ποια νοσήματα επιτηρούνται
Στη χώρα μας μέσω του συστήματος επιτηρούνται τα παρακάτω νοσήματα ή κλινικά σύνδρομα:
1.    Λοίμωξη αναπνευστικού συστήματος με πυρετό
2.    Γριπώδης συνδρομή
3.    Γαστρεντερίτιδα
4.    Ανεμευλογιά
5.    Κοκκύτης
6.    Ιλαρά
7.    Ερυθρά
8.    Παρωτίτιδα

Πως αποστέλλονται τα στοιχεία
Κάθε εβδομάδα οι γιατροί του δικτύου συμπληρώνουν το ειδικό δελτίο δήλωσης (το οποίο θα λάβουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά) και το στέλνουν στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ με φαξ ή με e-mail.
Οι πληροφορίες που αποστέλλονται είναι ανώνυμες τόσο ως προς τα κρούσματα που δηλώνονται όσο και προς τα στοιχεία των γιατρών που δηλώνουν. Όλες οι πληροφορίες αντιμετωπίζονται ως αυστηρά εμπιστευτικές, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς  του συστήματος  και δεν κοινοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες.

Τι καταγράφεται στο ειδικό δελτίο δήλωσης
Στο ειδικό δελτίο δήλωσης καταγράφονται περιστατικά που προσήλθαν και εξετάστηκαν στα ιατρεία  των ιδιωτών γιατρών  και σημειώνονται ελάχιστες πληροφορίες για καθένα από αυτά. Οι πληροφορίες αφορούν την ηλικία και το φύλο, καθώς και την κατάσταση εμβολιασμού για τα νοσήματα που καλύπτονται  με εμβόλιο.
Καταγράφεται, επίσης, ο συνολικός αριθμός επισκέψεων ανά εβδομάδα, με στόχο τη δυνατότητα υπολογισμού δεικτών (χρήση του συνολικού αριθμού επισκέψεων ως “παρονομαστή” των δεικτών), που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για αξιόπιστες διαχρονικές και γεωγραφικές συγκρίσεις.
Επεξεργασία – ανάλυση στοιχείων
Με την παραλαβή των δελτίων δήλωσης γίνεται καταχώρηση σε βάση δεδομένων.
Στο τέλος κάθε εβδομάδας γίνεται ανάλυση των στοιχείων, με βάση την εβδομάδα δήλωσης, και ετοιμάζεται η Εβδομαδιαία Έκθεση που αποτυπώνει την κατάσταση νοσηρότητας στην Ελλάδα όπως αυτή  καταγράφεται από το σύστημα. Οι εκθέσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα και αποστέλλονται στα μέλη του δικτύου ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά.
Η συμμετοχή είναι εθελοντική
και δεν αμείβεται.
Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της επιδημιολογικής επιτήρησης.

Κλινικοί ορισμοί κρούσματος

ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΥΡΕΤΟ (37,5 º C ΚΑΙ ΑΝΩ)
(Η λοίμωξη μπορεί να αφορά το ανώτερο ή/και το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα.)
Κλινική εικόνα ή ακτινογραφικά ευρήματα συμβατά με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, π.χ. ρινική συμφόρηση/καταρροή, πονόλαιμος, βράγχος φωνής, ερυθρότητα παρισθμίων – βήχας, απόχρεμψη, δύσπνοια, ακροαστικά ή/και ακτινογραφικά ευρήματα λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος ΚΑΙ Πυρετός 37,5 º C και άνω
ΓΡΙΠΩΔΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Κλινική εικόνα συμβατή με γρίπη, π.χ. αιφνίδια εκδήλωση της νόσου, βήχας, πυρετός >38ºC, µυαλγία και/ή πονοκέφαλος.
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ
Κλινική εικόνα συμβατή με γαστρεντερίτιδα, π.χ. ναυτία, έμετοι, διάρροια *, κοιλιακός πόνος. Μπορεί να συνυπάρχουν και άλλα συμπτώματα, όπως πυρετός, κακουχία, πονοκέφαλος.
*Διάρροια = 3 ή περισσότερες διαρροϊκές κενώσεις ημερησίως (χαλαρές, υδαρείς ή βλεννώδεις κενώσεις με ή χωρίς πρόσμιξη αίματος).
ΚΟΚΚΥΤΗΣ
Κλινική εικόνα συμβατή με κοκκύτη, π.χ. βήχας διάρκειας τουλάχιστον δύο εβδομάδων που συνδυάζεται με τουλάχιστον ένα από τα εξής: παροξυσμικός βήχας, οξύς εισπνευστικός σιγμός («κοκοράκι») ή έμετος που ακολουθεί το βήχα, χωρίς άλλη προφανή αιτία.
ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ
Κλινική εικόνα συμβατή με ανεμευλογιά, χωρίς άλλη προφανή αιτία. Χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της νόσου είναι ο πυρετός και η αιφνίδια εμφάνιση κηλιδοβλατιδώδους εξανθήματος που εξελίσσεται σε φυσσαλιδώδες και τελικά εφελκιδοποιείται – τυπικά το εξάνθημα είναι διάσπαρτο και συνυπάρχουν εξανθηματικές βλάβες σε διαφορετικά στάδια έκθυσης.
ΙΛΑΡΑ
Κλινική εικόνα που περιλαμβάνει γενικευμένο εξάνθημα διάρκειας >3 ημέρες και θερμοκρασία >38ºC και ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: βήχας, ρινική καταρροή, κηλίδες Koplik, επιπεφυκίτιδα.
ΕΡΥΘΡΑ
Κλινική εικόνα συμβατή με ερυθρά, π.χ. αιφνίδια εκδήλωση γενικευμένου κηλιδοβλατιδώδους εξανθήματος και αρθραλγία/αρθρίτιδα, λεμφαδενοπάθεια ή επιπεφυκίτιδα, χωρίς άλλη προφανή αιτία.
ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ
Κλινική εικόνα συμβατή με παρωτίτιδα, π.χ. οξεία εκδήλωση ετερόπλευρης ή αμφοτερόπλευρης ευαίσθητης, αυτοπεριοριζόμενης διόγκωσης της παρωτίδας ή άλλου σιαλογόνου αδένα, που διαρκεί περισσότερες από 2 ημέρες, χωρίς άλλη προφανή αιτία.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Ε Θ Ε Λ Ο Ν ΤΙ Κ Η Σ   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ
Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Ιδιώτες γιατροί

 Επώνυμο: ………………………………………………………………….

 Όνομα: ………………………………………………………………………

 Διεύθυνση ιατρείου:
 Οδός: ………………………  Αριθ: ………  Ταχ.Κωδ: ……….

 Πόλη: ………………………………….. Νομός: …………………

 Τηλέφωνο: Ιατρείου: ………………….  Κινητό: ……………………

 Fax: ………………………. e-mail…………………………..……

 Ειδικότητα: …………………………………….…………

 Έτος απόκτησης ειδικότητας: ……..……..…….

 Τρόπος αποστολής δεδομένων:   fax                            e-mail

Πληροφορίες Τηλ: 210-8899041, 210-8899004
Αποστολή δελτίου συμμετοχής
Fax: 210-8842011    e-mail: epid@keelpno.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *