Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης.Εξώδικος διαμαρτυρία πρός ΟΠΑΔ

Αριθ. πρωτ. 794                        Κοζάνη, 13-09-2011

Προς
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Αθήνα

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος συλλέγοντας ενυπόγραφες εξουσιοδοτήσεις από γιατρούς μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης και τηρώντας τις αποφάσεις της Ειδικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 31-08-2011 προσέφυγε σε ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ προς τον ΟΠΑΔ η οποία είναι η κάτωθι:

Λάμπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία, Οδός Βουκουρεστίου 20, Αθήνα, ΤΚ 10671,Τηλ. 210-3606950 Email: lambros.georgakopoulos@gslaw.gr

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Των:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΠΡΟΣ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), οδός Μακεδονίας 8, Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
****
Όπως γνωρίζετε, όλοι εμείς έχουμε συνάψει μαζί σας σύμβαση για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους σας. Όμως, παρά το γεγονός ότι εμείς εκτελούμε πλήρως τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, δηλαδή προσφέρουμε υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες στους ασφαλισμένους σας, εσείς εντελώς αντισυμβατικά, παράνομα και κατά παράβαση κάθε κανόνα δικαίου και ηθικής  δεν εκπληρώνετε την δική σας συμβατική υποχρέωση, δηλαδή συστηματικά  αρνείσθε ή καθυστερείτε να καταβάλλετε τις νόμιμες αμοιβές μας, με αποτέλεσμα να μη μας έχουν καταβληθεί αμοιβές για παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες 14-18 μηνών.
Η συμπεριφορά σας αυτή, για την οποία διαμαρτυρόμαστε εντόνως, αποτέλεσε την αιτία για την σύγκληση στις 31 Αυγούστου 2011 Έκτακτης Ειδικής Γενικής Συνέλευσης του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, του οποίου όλοι είμαστε μέλη. Κατά την ανωτέρω συνέλευση αποφασίσθηκε «η αναστολή των συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ από 12.09.2011 έως 12.10.2011».
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 35 (Σχέσεις ιατρού προς τον Ιατρικό Σύλλογο) του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005): «1. Ο ιατρός είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει πρόθυμα και απροφάσιστα όλα τα επιβεβλημένα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις προς τον Ιατρικό Σύλλογο του οποίου είναι μέλος. 2. Ο ιατρός οφείλει να εγγραφεί ως μέλος του Ιατρικού Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση. 3. Ο ιατρός οφείλει να προσέρχεται ανελλιπώς στις γενικές συνελεύσεις και να συμβάλλει με τις γνώσεις και το ζήλο του στην προαγωγή και ολοκλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, να αναλαμβάνει και να εκτελεί ενόρκως και ευσυνείδητα κάθε υπηρεσία που του ανατίθεται, να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις τακτικά και έγκαιρα, να μετέχει στις ψηφοφορίες για την εκλογή των καταλληλότερων, κατά την κρίση του, οργάνων διοίκησης, να βοηθά το Σύλλογο όταν καλείται και να προσέρχεται σε κάθε περίσταση, καθώς και να υπακούει στις αποφάσεις του Συλλόγου που λαμβάνονται νόμιμα και είναι δεσμευτικές για το σύνολο. 4. Κάθε παράλειψη ή παράβαση των υποχρεώσεων του ιατρού προς τον Ιατρικό Σύλλογο, καθώς και κάθε απείθεια προς τις αποφάσεις του, επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος του υπεύθυνου ιατρού».

Επειδή, λοιπόν, έχουμε νόμιμη υποχρέωση να συμμορφωθούμε προς το περιεχόμενο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΑΣ

1.Σας γνωρίζουμε ότι συμμορφούμενοι στην απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.08.2011 του Συλλόγου μας, παύουμε να παρέχουμε από τις 12.09.2011 και έως τις 12.10.2011 τις ιατρικές μας υπηρεσίες στους ασφαλισμένους σας και
2. Σας καλούμε να ανταποκριθείτε στις συμβατικές σας υποχρεώσεις και να καταβάλετε στον καθένα από εμάς τις αμοιβές που του οφείλετε.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), οδός Μακεδονίας 8, Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως.

Επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α. 1,15 Ευρώ

Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2011
Ο  πληρεξούσιος δικηγόρος
Η συλλογή ενυπόγραφων εξουσιοδοτήσεων συνεχίζεται.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                            Ο Γραμματέας
Βασίλειος Βασιλακόπουλος                          Αγάπιος Γαβριηλίδης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1) Υ.Π.Α.Δ. – ΚΟΖΑΝΗΣ
2) ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *