Όμιλος Υγεία: Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2013

YGEIAΤις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του 1ου εξαμήνου του 2013 ανακοίνωσε η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», (εφεξής ΥΓΕΙΑ), μέλος του Ομίλου ‘MARFIN INVESTMENT GROUP’, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 121,5 εκ., έναντι € 123,3 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ ανήλθε στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο του 2012 στα € 72,6 εκ.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 40,9% και διαμορφώθηκαν σε € 15,5 εκ., έναντι κερδών € 11,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του ΥΓΕΙΑ ανήλθαν σε € 13,3 εκ., καταγράφοντας περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας 18,3% έναντι κερδών € 13 εκ. και περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας 17,9% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Για το 1ο εξάμηνο του 2013, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ παρουσίασε κέρδη προ φόρων στα € 0,5 εκ., έναντι ζημιών € 3,8 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2012.

Το ΥΓΕΙΑ περιόρισε τα κέρδη προ φόρων στα € 1,4 εκ. έναντι κερδών € 5,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012 λόγω κυρίως των ζημιών από την πώληση της συμμετοχής στην κυπριακή θυγατρική εταιρεία Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική “Ευαγγελισμός” ΛΤΔ. Σε συγκρίσιμη βάση τα αποτελέσματα προ φόρων του ΥΓΕΙΑ διαμορφώνονται σε κέρδη € 6 εκ. έναντι κερδών 5,4 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2012.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ:
Ο Όμιλος το 1ο εξάμηνο του 2013 περιόρισε τις ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα € 3,5 εκ., έναντι ζημιών € 4,4 εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε εταιρικό επίπεδο, το ΥΓΕΙΑ παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους € 3,1 εκ., έναντι κερδών € 3,9 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο λόγω της πώλησης της συμμετοχής στην κυπριακή θυγατρική εταιρεία Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική “Ευαγγελισμός” ΛΤΔ και της εφάπαξ επίδρασης του αναβαλλόμενου φόρου από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών από 1/1/2013. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα του ΥΓΕΙΑ μετά από φόρους ανέρχονται για το 1ο εξάμηνο του 2013 σε κέρδη € 3,3 εκ. έναντι κερδών € 3,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

*Στα συγκρίσιμα αποτελέσματα δε συμπεριλαμβάνονται η πώληση της κυπριακής θυγατρικής εταιρείας Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική “Ευαγγελισμός” ΛΤΔ καθώς επίσης και λοιπά έκτακτα έξοδα που συνδέονται με την αύξηση των φορολογικών συντελεστών από 1/1/2013.
http://www.zougla.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *