ΥΥΚΑ. Σχέδιο εισήγησης για την αναμόρφωση της λειτουργίας νοσοκομείων Αττικής και Θεσσαλονίκης

ΥΥΚΑ1Αύγουστος 2013
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο σημερινό δυσχερές διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τα σύγχρονα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν την πρόκληση της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με την ταυτόχρονη διατήρηση σταθερού του κόστους παραγωγής τους.
Λύση στην πρόκληση αυτή μπορεί να βρεθεί εφόσον όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στον ευρύτερο τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, στοχεύσουν στην κατάρτιση καινοτόμων και συγκεκριμένων λύσεων, οι οποίες θέτουν τους ασθενείς στο επίκεντρο, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης, την αύξηση των ετών ζωής και τη μείωση του κόστους.

Κοινό τόπο της συζήτησης και των προσπαθειών, σε διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη σύγχρονης πολιτικής υγείας αποτελεί η ανασυγκρότηση του υγειονομικού τομέα, μέσα από την προσπάθεια σύζευξης της αποδοτικής και αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων, με την ισότιμη κατανομή αυτών.
Οι τάσεις, οι οποίες καταγράφονται σε διεθνή κλίμακα, βασίζονται σε τρεις (3) βασικούς άξονες,
v    Ενοποιήσεις τμημάτων και κλινικών νοσοκομείων
v    ανάπτυξη εναλλακτικών δομών παροχής δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας
v    ενίσχυση και αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Στην διεθνή πρακτική για την ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της φροντίδας έχουν επιχειρηθεί αλλαγές, οι οποίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις, όπως οι ακόλουθες:
(α) Σύμπλεγμα Νοσοκομείων (hospital trust) με ενιαία νομική και διοικητική προσωπικότητα
(β) Δίκτυο Νοσοκομείων (hospital network) με προγραμματική συμφωνία μεταξύ νοσοκομείων και αναλόγως κοινή διοίκηση (management)
(γ) Ανοικτό νοσοκομείο (οpen hospital)
(δ) Κλινικές και χειρουργεία ημέρας (day clinic and day surgery)
(ε) Ξενώνες φροντίδας ασθενών τελικού σταδίου (hospices) και κατ’ οίκον φροντίδα (home care)
(στ) Κλινικό κέντρο αναφοράς για χρόνιες παθήσεις (υπέρταση,διαβήτη, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, νοσήματα αγγείων του εγκεφάλου)
(ζ) Ενοποιήσεις δομών και σταδιακή υποκατάσταση κλινών.
(η) Ολοκληρωμένα δίκτυα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Η δικαιοσύνη στη κατανομή του χρηματοδοτικού βάρους των υπηρεσιών υγείας αποτελεί έναν από τους τρεις βασικούς στόχους, οι οποίοι προσδιορίζουν το πλαίσιο αξιολόγησης της απόδοσης του υγειονομικού συστήματος.
Οι τρεις στόχοι των οποίων την επίτευξη θα πρέπει να επιδιώκει κάθε σύστημα υγείας είναι:
(α) Η βελτίωση της υγείας του πληθυσμού
(β) Η βελτίωση της ανταποκρισιμότητας του συστήματος υγείας στις προσδοκίες του πληθυσμού
(γ) Η δικαιοσύνη στη χρηματοδότηση του συστήματος.
Επειδή οι πόροι είναι πάντα περιορισμένοι, είναι σημαντικό για τους διαχειριστές ενός συστήματος υγείας να λαμβάνουν υπόψη το σχετικό βάρος που δίνεται στους τρεις στόχους από το πληθυσμό.
Ως εκ τούτου, το σύστημα υγείας οφείλει να αναδιαταχθεί μέσω της στροφής στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τη δημόσια υγεία,  της αναδιοργάνωσης  της περίθαλψης και της ενίσχυσής της με πόρους.
Δεδομένης της προσπάθειας για διαρθρωτική αναβάθμιση του συστήματος υγείας, η παράμετρος του ανθρώπινου δυναμικού τίθεται, εκ νέου, σε διαβούλευση, υπό την οπτική της επάρκειας, της ποιότητας και της ορθολογικής κατανομής του, με στόχο την οργάνωση και λειτουργία ενός αποτελεσματικού και οικονομικά αποδοτικού συστήματος υγείας, καθώς η εργασιακή απασχόληση στην υγεία αποτελεί παράγοντα της συνάρτησης για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

Πρόταση για την αναμόρφωση
της λειτουργίας των νοσοκομείων
Αττικής και Θεσσαλονίκης

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Το προσωπικό του ΓΝ Πατησίων προτείνεται να ενισχύσει κυρίως τις δομές του νοσοκομείου ΓΟΝΚ «Αγ. Ανάργυροι» και του ΓΝΘΠ «Παμμακάριστος», όπως η οφθαλμολογική κλινική.
Το ΓΝ Πατησίων στεγάζεται σε δύο κτήρια, ένα ιδιόκτητο και ένα μισθωμένο. Το ιδιόκτητο κτήριο μπορεί να δοθεί για χρήση στον ΕΟΠΥΥ και ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει ανάγκες του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρό κτηριακό πρόβλημα καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα ενσωματώθηκαν πολυάριθμες ιατρικές και διοικητικές  υπηρεσίες του Παραρτήματος Καυτατζόλγου (πρώην 7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ).
Ειδικότερα, προτείνεται η λειτουργία των εξής υπηρεσιών:

α) Των εξωτερικών ιατρείων του Παραρτήματος Καυτατζόγλου και πιο συγκεκριμένα τη λειτουργία Παθολογικού, Καρδιολογικού, Διαιτολογικού, και Χειρουργικού εξωτερικού Ιατρείου
β) Της Μονάδας Λιθοτριψίας
γ) Των υπηρεσιών ιματισμού και καθαριότητας, καθώς και του αρχείου των νοσοκομείων αυτών.
δ) Τη λειτουργία νέων εξωτερικών ιατρείων του Γ.Ν. Κωνσταντοπούλειου

Από την παραπάνω πρόταση αξιοποίησης του κτηρίου του Γ.Ν. Πατησίων προκύπτουν σημαντικά  οφέλη όπως:

α) Διατήρηση σημαντικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην περιοχή Πατησίων
β) Εξοικονόμηση πόρων από την λειτουργία σύγχρονης μονάδας πλύσης και σιδερώματος του ακαθάρτου ιματισμού
γ) Εξοικονόμηση πόρων από την μεταφορά του αρχείου σε ιδιόκτητο κτήριο
δ) Δυνατότητα λειτουργίας νέων εξειδικευμένων εξωτερικών ιατρείων από τους ιατρούς του Γ.Ν. Κωνσταντοπούλειου
ε) Αποσυμφόρηση του Γ.Ν. Κωνσταντοπούλειου και την ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας
στ) Ενισχύεται αφενός το ΓΟΝΚ «Άγιοι Ανάργυροι», που θα τεθεί σε πλήρη εφημερία και αφετέρου το ΓΝΘΠ «Παμμακάριστος», το οποίο έτσι μπορεί να μετατραπεί από νοσοκομείο μερικής εφημερίας σε νοσοκομείο γενικής εφημερίας, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες υγείας προς τους κατοίκους της περιοχής

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ αθηνών
Το συγκρότημα της Πολυκλινικής προτείνεται να μετατραπεί σε Αστικού Τύπου Κέντρο Υγείας και Χρόνιων Νοσημάτων στο κέντρο της Αθήνας και στο πλαίσιο αυτό να στεγάσει επιπλέον  μία Καρδιολογική Μονάδα (ήδη διαθέτει μονάδα εμφραγμάτων) και μία Παθολογική Μονάδα Αποθεραπείας. Επιπλέον, η Πολυκλινική θα λειτουργεί ως σημείο εξυπηρέτησης πολιτών για έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικής φύσεως.
Θα υποστηρίζεται με προσωπικό (ιατρικό και λοιπό) από τον “Ευαγγελισμό”
Ήδη, έχει μεταφερθεί και συγχωνευθεί στο Θριάσιο η Ουρολογική Κλινική της Πολυκλινικής.
Επιπλέον προτείνεται η μεταφορά των κάτωθι  τμημάτων και μονάδων:
1. Παθολογικό Τμήμα: μεταφορά στον Ευαγγελισμό
v    Λειτουργία Τμήματος Παθολογικού / Αποθεραπείας, υποστηρικτική στον Ευαγγελισμό
2. Ενδοκρινολογικό Τμήμα: μεταφορά στο Λαϊκό

3. Γαστρεντερολογικό Τμήμα: μεταφορά στο Θριάσιο

4. Νευρολογικό Τμήμα: μεταφορά στον Τζάνειο

5. Καρδιολογικό Τμήμα: μεταφορά στον Ευαγγελισμό
v    Λειτουργία Καρδιολογικής Μονάδας, υποστηρικτική στον Ευαγγελισμό

6. Γενικό Χειρουργικό Τμήμα: μεταφορά στον Ευαγγελισμό

7. Οφθαλμολογικό:  μεταφορά στο Λαϊκό

8. ΩΡΛ: μεταφορά στον Ευαγγελισμό

9. Διαβητολογικό Κέντρο: μεταφορά στον Ευαγγελισμό

10. Αναισθησιολογικό: μεταφορά στον Ευαγγελισμό

11. Μικροβιολογικό – Βιοχημικό – Αιματολογικό εργαστήριο: συγχώνευση με το αντίστοιχο του Ευαγγελισμού

12. Ακτινολογικό Τμήμα: συγχώνευση με το αντίστοιχο του Ευαγγελισμού

13. Φαρμακείο: συγχώνευση με το αντίστοιχο του Ευαγγελισμού και συν-λειτουργία με τον ΕΟΠΥΥ

14. Αιμοδοσία: έχει ήδη ενοποιηθεί με την αντίστοιχη του Ευαγγελισμού

15. Γυναικολογικό: μεταφορά στον Ευαγγελισμό

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Νοσοκομείο «η Αγία ΕΛΕΝΗ»

Προτείνεται:

1.    Η δημιουργία Παθολογικού Ξενώνα ανακουφιστικής φροντίδας (Palliative Care – Hospice), καλύπτοντας το κενό που υπάρχει στα Δημόσια Νοσοκομεία

2.    Η δημιουργία Κέντρου Ακτινοθεραπείας και Ακτινοχειρουργικής καλύπτοντας το κενό που υπάρχει στα Δημόσια Νοσοκομεία

3.    Η λειτουργία εξωτερικών Ιατρείων μιας στάσης (One stop) για έκδοση πιστοποιητικών

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

Προτείνεται να ενισχυθεί ο Βόρειος Άξονας της Αττικής με τη δημιουργία μιας ομάδας νοσοκομείων (hospital trust) με τη διασύνδεση των νοσοκομείων Σισμανόγλειο – Φλέμιγκ – Παίδων Πεντέλης, με την ταυτόχρονη αλλαγή χαρακτήρα του νοσοκομείου Φλέμιγκ από Γενικό Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο Αποκατάστασης.
Το ΓΝΑ Αμαλία Φλέμιγκ αποτελεί νοσοκομείο δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας ενώ παρέχει και εξειδικευμένες υπηρεσίες πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας. Προτείνεται το νοσοκομείο να λειτουργήσει σε καθεστώς μερικής εφημερίας.

Η πρόταση διαμορφώνεται ως εξής:
1.    Λειτουργία Τμημάτων στα πλαίσια υποστήριξης του Σισμανογλείου
2.    Δημιουργία Κλινικής Ημερήσιας Νοσηλείας (one day clinic)
3.    Λειτουργία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων,
4.    Λειτουργία Μονάδα Αποκατάστασης

Ενδεικτικά αναφέρονται:
Παθολογικό Τμήμα:
Συγχώνευση των Α’ και Β’ Παθολογικών Τμημάτων σε ένα Τμήμα.
Καρδιολογικό Τμήμα:
Συγχώνευση των Α’ και Β’ Καρδιολογικών Τμημάτων σε ένα Τμήμα.
Καρδιολογική Μονάδα: διατήρηση υφιστάμενης
Ορθοπεδικό Τμήμα: μεταφορά στο Σισμανόγλειο (χωροταξική διευθέτηση με απόφαση της 1ΗΣ ΥΠΕ)
Οφθαλμολογικό Τμήμα: μεταφορά στο ΓΟΝΚ «Άγιοι Ανάργυροι»
Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας: διατήρηση υφιστάμενης στο Α. Φλέμινγκ
Κέντρο Νεφρικής Υποστήριξης: διατήρηση στο Α. Φλέμινγκ
v    Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης
v    Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Ενδοκρινολογικό Τμήμα: μεταφορά στο Σισμανόγλειο
Πνευμονολογικό Τμήμα: μεταφορά στο ΓΟΝΚ
Εργαστηριακός Τομέας: συγχώνευση και συν-λειτουργία με τον αντίστοιχο του Σισμανογλείου
Ακτινολογικό Τμήμα – Μονάδα Αξονικής Τομογραφίας: διατήρηση στο Α. Φλέμινγκ
Μονάδα Ενδοσκοπήσεων: μεταφορά στο Σισμανόγλειο (χωροταξική διευθέτηση με απόφαση της 1ΗΣ ΥΠΕ)
Ουρολογικό Τμήμα: μεταφορά στο Σισμανόγλειο (χωροταξική διευθέτηση με απόφαση της 1ΗΣ ΥΠΕ)
Μεταφορά – συγχώνευση με Σισμανόγλειο:
v    ΩΡΛ Τμήμα
v    Αιμοδοσία: συγχώνευση με αιμοδοσία Σισμανογλείου
v    Νεφρολογικό Τμήμα
v    Μονάδα Ενδοσοκομειακών Λοιμώξεων: συγχώνευση με αντίστοιχη του     Σισμανογλείου
v
Διοικητικές – Οικονομικές – Τεχνικές Υπηρεσίες: συγχώνευση με τις αντίστοιχες     υπηρεσίες του Σισμανογλείου

ΓΝ Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα»

Προτείνεται :

Η πλήρης ανάπτυξη τακτικών εξωτερικών ιατρείων όλων των ειδικοτήτων. Η λειτουργία τους θα γίνεται σε 2 βάρδιες.

v    Η Α΄ και Β΄ Παθολογική, η Καρδιολογική, η Μονάδα Εντατικής και η Νεφρολογική ενοποιούνται σε μια Παθολογική κλινική με καρδιολογική μονάδα
v    Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού παραμένει και ενισχύεται για να μπορεί να καλύψει 6 επιπλέον ασθενείς την ημέρα.
v    Η Αιματολογική κλινική παραμένει στην Αγία Βαρβάρα
v    Η Αιμοδοσία παραμένει στην Αγία Βαρβάρα
v    Η Α΄ και Β΄ Χειρουργικές, η Ουρολογική, η Οφθαλμολογική και η ΩΡΛ κλινική  μεταφέρονται στο ΓΝ Νίκαιας
v    Το Μικροβιολογικό τμήμα παραμένει στην Αγία Βαρβάρα
v    Το Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα παραμένει στην Αγία Βαρβάρα
v    Η Αναισθησιολογική κλινική μεταφέρεται στο ΓΝ Νίκαιας
v    Η Κλινική Επ. Λοιμώξεων μεταφέρεται στο ΓΝ Νίκαιας
v    Η Παιδοψυχιατρική κλινική μεταφέρεται στο ΓΝ Νίκαιας
v    Το Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας μεταφέρεται στο ΓΝ Νίκαιας
v    Το τμήμα φυσιοθεραπείας παραμένει στην Αγία Βαρβάρα
v    Το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας παραμένει και εντάσσεται στην Μονάδα Ανακουφιστικής Θεραπείας
v    Οι ψυχολόγοι παραμένουν και εντάσσονται στην Μονάδα Ανακουφιστικής Θεραπείας
v    Θα δημιουργηθεί Μονάδα Ανακουφιστικής θεραπείας η οποία θα περιλαμβάνει
·    Μονάδα Κατ οίκον Νοσηλείας
·    Ημερήσια Νοσηλεία
·    Ιατρείο Πόνου
v    Η δημιουργία Μονάδας χρόνιων παθήσεων η οποία θα είναι ενταγμένη και θα λειτουργεί με το προσωπικό της κλινικής του Παθολογικού τομέα
v    Το Ηπατολογικό Κέντρο (θα αναβαθμιστεί με ιδιαίτερο ρόλο στην περιοχή της Αττικής)
v    Η δημιουργία Οδοντιατρικής μονάδας και ολοκληρωμένου οδοντοτεχνικού τμήματος τα οποία θα στελεχωθούν σε δεύτερο χρόνο από προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας
v    Αξιοποίηση μέρους του ακινήτου για την μεταστέγαση της 2ΗΣ ΥΠΕ με στόχο την ετήσια εξοικονόμηση 110.000 € / έτος
v    Αξιοποίηση μέρους του ακινήτου μέσω της παραχώρησης του στον ΕΟΠΥΥ για τη δημιουργία πολυϊατρείου με όλες τις ειδικότητες

Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης

Προτείνεται από την Διοίκηση της 4ΗΣ Υγειονομικής Περιφέρειας η ενίσχυση νοσοκομείων της περιοχής της Θεσσαλονίκης με στόχο την καλύτερη λειτουργία τους και καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες της.

Προτείνεται :
v    Η μεταφορά 91 ατόμων από το Νοσοκομείο Ειδικών παθήσεων Θεσσαλονίκης στο ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» και στο ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»
v    Η μεταφορά 37 ατόμων από το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης στο ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
v    Η μεταφορά 107 ατόμων από το ΓΝΘ «Άγιος Παύλος» – παράρτημα «Παναγία»  87 ατόμων στο Πανεπιστημιακό ΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και 20 ατόμων στο ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

Πέραν της μεταφοράς του προσωπικού θα υπάρξει και αντίστοιχη μεταφορά των κλινικών, όχι όμως με τη μορφή της κινητικότητας, καθώς το ιατρικό προσωπικό δεν εμπίπτει στην κινητικότητα (ιατροί του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι).

Ο στόχος της 4ΗΣ Υ ΠΕ, στον άξονα των Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα είναι η βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και η αύξηση παροχής υπηρεσιών στα μεγάλα νοσοκομειακά συγκροτήματα.

Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακος, Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΙΕΝΘΥΑΕ)

Το ΙΕΝΘΥΑΕ είναι ένα ΝΠΔΔ, του οποίου η παροχή υπηρεσιών, όπως εμφανίζεται σήμερα έχει περιοριστεί σημαντικά για τον ρόλο του.
Το υπηρετούν προσωπικό θα μεταφερθεί σε δομές του ΓΝ Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «η Σωτηρία» και στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «ο Άγιος Σάββας», παρέχοντας τις αντίστοιχες υπηρεσίες και ενισχύοντας σημαντικά τμήματα των νοσοκομείων αυτών.

Το κτίριο είναι ιδιοκτησία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και το Υπουργείο Υγείας θα επανεξετάσει τη χρήση του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *