Ποινές φαρμάκι για γιατρούς, φαρμακοποιούς, φυσικοθεραπευτές! Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο

ΣΟΚΙδιαιτέρως υψηλά πρόστιμα αλλά και διακοπή της συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που έφθασε στη Βουλή για τους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς αλλά και τους φαρμακεμπόρους που ακολουθούν παραβατική συμπεριφορά σχετικά με τη διάθεση φαρμάκων. Διαβάστε αναλυτικά όλα τα πρόστιμα

Της Δήμητρας Ευθυμιάδου

Οι πολυσυζητημένες ποινές για όσους διαθέτουν φάρμακα στην αγορά αλλά έχουν κατά νου να κερδοσκοπήσουν, αναμένεται να γίνουν νόμος τους κράτους. Έτσι αν εφαρμοστεί ο νόμος και δε μείνει στις …ελληνικές καλένδες ως συνήθως, τότε γιατροί, φαρμακοποιοί αλλά και φαρμακέμποροι θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη αν παρανομήσουν. Αντίστοιχα και για όσους λειτουργούς του Ιπποκράτη επιχειρήσουν να πάρουν το γνωστό φακελάκι και πιαστούν. Τότε μπορεί να πρέπει να αποχαιρετήσουν το ΕΣΥ ή και να πληρώσουν ….κάτι παραπάνω.

Αναλυτικά:

 

Οι ποινές για τους φαρμακεμπόρους

 

Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων κατά τη διάθεση των

φαρμάκων υποχρεούνται να αναγράφουν στα απαιτούμενα παραστατικά και τον

πολυψήφιο κωδικό που έχει λάβει το φάρμακο από τον Ε.Ο.Φ. (Barcode

φαρμάκου). Αν διαπιστωθεί παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλεται

χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ

ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής

 

Μάλιστα αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει έλλειψη φαρμάκων στην αγορά με υπαιτιότητα του φαρμακεμπόρου ή δεν έχουν δηλωθεί σωστά οι ταινίες γνησιότητας τότε τα πρόστιμα γίνονται ιδιαιτέρως υψηλά και κυμαίνονται από 30.000 έως και 1 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα το πολυνομοσχέδιο προβλέπει:

«Αν υπάρξει έλλειψη φαρμάκου και αυτή οφείλεται σε παραβίαση των

υποχρεώσεων του κατόχου άδειας χονδρικής πώλησης ή του κατόχου άδειας

κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.), επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας σωρευτικά

με τις λοιπές προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις, χρηματικό πρόστιμο στον

εκάστοτε υπεύθυνο τριάντα χιλιάδες (30.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000)

ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης».

Αντίστοιχα και για τους φαρμακοποιούς που πωλούν φάρμακα παρανόμως μέσω του ίντερνετ τα πρόστιμα είναι τσουχτερά καθώς αναφέρεται: Οι αδειούχοι φαρμακοποιοί που διατηρούν φαρμακεία απαγορεύεται να

διαθέτουν μέσω του διαδικτύου φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα,

συνταγογραφούμενα ή μη, των οποίων η διάθεση έχει ανατεθεί

αποκλειστικά και μόνον στα λειτουργούντα φαρμακεία.

Στους παραβάτες της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται

σωρευτικά α) οι κυρώσεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα και β) χρηματικό

πρόστιμο είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, με

απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.

Για τους παραβάτες φαρμακοποιούς προβλέπεται και προσωρινός αποκλεισμός του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για διάστημα από τρεις μήνες έως δύο έτη.

 

ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ (ΦΑΡΜΑΚΑ)

 

Σε ότι αφορά τη συνταγογράφηση φαρμάκων στο στόχαστρο μπαίνουν και οι γιατροί που θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν χορηγούν τις αγωγές στους ασθενείς.

Συγκεκριμένα οφείλουν:

 

«Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη συνταγή και να

συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικής δράσης σχετικής με τη νόσο

και μόνο για νοσήματα της ειδικότητας τους και εντός εγκεκριμένων ενδείξεων.

Οι συνταγογράφοι ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και

σύννομη συνταγογράφηση κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.».

Για τους παραβάτες υπάρχει ειδική παράγραφος που αποκλείει το γιατρό από τον ΕΟΠΥΥ:

«Η παράβαση αυτή συνεπάγεται και την πειθαρχική δίωξη του ιατρού από τα

αρμόδια πειθαρχικά όργανα και τη διακοπή της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

 

ΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

 

Επιστροφές και πρόστιμα για τα διαγνωστικά εργαστήρια που παραβαίνουν τις συμβάσεις τους με τον ΕΟΠΥΥ δε λείπουν από το πολυνομοσχέδιο καθώς ορίζεται:

«για τα διαγνωστικά εργαστήρια ως πρόστιμο κυμαινόμενο, ανάλογα με τη

συχνότητα και τη σοβαρότητα αυτής, από πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αξίας

των παραπεμπτικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκτελέστηκαν από το διαγνωστικό

εργαστήριο τον τελευταίο πριν από τον έλεγχο μήνα έως το είκοσι τοις εκατό

(20%) της συνολικής ετήσιας αξίας των παραπεμπτικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που

εκτελέστηκαν το τελευταίο πριν από τον έλεγχο έτος, για κάθε παράβαση των

υποχρεώσεών του, όπως αυτές καθορίζονται από τον ενιαίο κανονισμό παροχών

υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τους όρους των συμβάσεων.».

 

Σε ότι αφορά τις ιδιωτικές κλινικές: «για τις ιδιωτικές κλινικές, πρόστιμο κυμαινόμενο από τριάντα χιλιάδες (30.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης».

 

ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

 

Για όσους πάλι σκέφτονται να υπερχρεώσουν φυσικοθεραπείες, τα πρόστιμα μπορεί να είναι αποτρεπτικά καθώς προβλέπεται: «Σε Φυσιοθεραπευτή που χρεώνει πλασματική θεραπεία στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και διακόπτεται οριστικά η σύμβασή του με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α κατόπιν σχετικής πρότασης της αρμόδιας Διεύθυνσης, μετά από κλήση για παροχή εγγράφων εξηγήσεων που υποβάλλονται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης».

 

Τα φακελάκια των γιατρών

 

Για όσους πατούν τον όρκο του Ιπποκράτη και ζητούν χρήματα από τους ασθενείς, πλέον τα πράγματα δε θα είναι εύκολα εάν τουλάχιστον εφαρμοστεί ο νόμος.

«Ο ιατρός τιμωρείται υποχρεωτικώς με ποινή οριστικής παύσης και σωρευτικά με ποινή προστίμου, από 5.000 μέχρι 30.000 ευρώ για την α΄ περίπτωση και το ποσό του ανταλλάγματος προσαυξημένο επί 50 φορές για την β΄ περίπτωση».

 

 

http://iatropedia.gr/articles/read/4504

2 thoughts to “Ποινές φαρμάκι για γιατρούς, φαρμακοποιούς, φυσικοθεραπευτές! Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο”

 1. Ξύπνησα σήμερα βλέποντας όνειρο ότι μας πλήρωναν τα δεδουλευμένα μας 3-4 ετών,τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου δηλαδή.Και αντί για αυτό διάβασα γιά…πρόστιμα!!Ποινές γιά συνταγογράφηση,ποινές γιά κερδοσκοπία,ποινές,ποινές,ποινές….
  Το δόγμα του σοκ σε πλήρη εφαρμογή,ο εκφοβισμός των πάντων,το ένα μέτρο μετά το άλλο,πιό δυνατό…..
  Και οι αφελείς (τουλάχιστον γιά να μην χρησιμοποιήσω βαρύτερο χαραχτηρισμό) να πιστεύουν ότι όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του κράτους.Τέσσερα χρόνια τώρα μέτρα,μέτρα,
  μέτρα και αποτέλεσμα μηδέν.Διαλύσαν και ότι καλό υπήρχε στον τομέα της υγείας οι άθλιοι.
  Και οι κομματικοί τους συνδαιτημόνες,ο ΠΙΣ,ο ΙΣΑ,η ΕΝΙ ΕΟΠΠΥ(ο Πατούλης,ο Βλασταράκος,ο Ελευθερίου κοκ ) και όλοι οι δικοί τους συνδικαλιστές από κοντά να τους αβαντάρουν με την σιωπηλή αλλά ένοχη σιωπή τους.Να κάνουν απεργία της μίας ημέρας,να ασχολούνται γιά ίδιον όφελος και προβολή με κοινωνικά ιατρεία κτλ.
  Με τέτοιας ποιότητας συνδικαλιστική ηγεσία,με ασχέτους στο τιμόνι του Υ.Υγείας(βλ. Αδωνι) και την χώρα υποδουλωμένη στους Νεοναζί της κας Μέρκελ ποιά ελπίδα έχει αυτή η χώρα;
  Μόνο η γενική ανατροπή του υφιστάμενου σάπιου πολιτικού και συνδικαλιστικού κατεστημένου μπορεί να δώσει διέξοδο.

 2. Κωστη ,

  δεν εχει καταλαβει κανεις και ουτε προκειται να καταλαβει η συντριπτικη πλειοψηφια του λαου τι παιχνιδι παιζεται πισω απο τις πλατες του !!!
  Ο ηλιθιος αυτος λαος νομιζει ( οπως παντα νομιζε-γι’αυτο εκπαιδευτηκε αλλωστε ) οτι η κριση ειναι σαν το κρυολογημα .Θα περασει σε δυο-τρια χρονακια και θα επιστρεψουμε στη χλιδη που ζουσαμε με τα δανεικα και ολα θα ειναι καλα .

  ΚΑΝΕΙΣ δεν στοχευει να αλλαξει οτιδηποτε τη χωρα γιατι απλα αυτο βολευει τους περισσοτερους!!!
  Ειναι η φυση του λαου ετουτου να κοροϊδευει ,να κανει μικροαπατεωνιες ,να νοιαζεται μονο για τον εαυτουλη του και να γραφει ολους τους υπολοιπους στα … παλαιοτερα των υποδηματων του .
  Ξερω οτι ανηκεις στους ρομαντικους που πιστευουν και θελουν η χωρα αυτη να βρει το δρομο της .
  Καποιο δρομο τουλαχιστον …Ανηκα και εγω καποτε .Τωρα πια δεν τρεφω καμμια ελπιδα !
  Παραπανω απο το 95 % των κατοικων αυτης της χωρας νομιζει οτι γνωριζει ΤΑ ΠΑΝΤΑ !!!
  Η μεγαλυτερη ασθενεια απ’ ολες !
  Γιατι οταν νομιζεις οτι τα ξερεις ολα τοτε ειναι που σηκωνεις εναν τοιχο και δεν δεχεσαι ουτε κριτικη ,ουτε συμβουλες ,ουτε υποδειξεις .Παραμενεις ημιμαθης και ολοι γνωριζουμε ποσο επικυνδυνο ειναι αυτο σε ατομικο επιπεδο .
  Για κοιτα γυρω σου και θα δεις μια ολοκληρη χωρα απο ‘δαυτους !;!;! Αυτο ακριβως καταντησε η Ελλαδα .
  Εκατονπενηντα χρονια παλευουμε να απαγορευσουμε το καπνισμα ,πεντε τερμενα κοροϊδευουμε το συμπαν με το ανοιγμα των κλειστων επαγγελματων ,αλλα τοσα θα διαρκεσει η οποιαδηποτε αποφαση για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ και παει λεγοντας .

  Αστειοι με οτι καταπιανομαστε ,ανθρωποι επιπολαιοι ,της τελευταιας στιγμης ,πανηγυριτζηδες !!!

  Ε ,με τετοιο υλικο ,σοβαρη χωρα δεν φτιαχνεις …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *