ΕΟΠΥΥ. Οδηγίες σχετικά με την αποπληρωμή ληξιπροθέσμων οφειλών του ΟΠΑΔ πριν την 1/1/2012

ΕΟΠΥΥ-logoΣε συνέχεια της από 10/4/2013 ανακοίνωσης του Οργανισμού, ενημερώνουμε όλους τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας του ΟΠΑΔ, για την διαδικασία, που χρειάζεται να ακολουθήσουν προκειμένου να προχωρήσει η αποπληρωμή των απαιτήσεων του ΟΠΑΔ, πριν της ιδρύσεως του ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα:

Α) Διατίθεται μια νέα υπηρεσία στην ενότητα Εφαρμογές στη σελίδα του ΕΟΠΥΥ

(www.eopyy.gov.gr/Εφαρμογές/Ληξιπρόθεσμες Οφειλές). Στην υπηρεσία αυτή κάθε Πάροχος Υγείας δηλώνει μόνο ότι:αποδέχεται τους όρους της διαδικασίας εκκαθάρισης και τον Τραπεζικό Λογαριασμό (ΙΒΑΝ), προκειμένου να προχωρήσουν οι Περιφερειακές Δ/νσεις στην οριστικοποίηση των αντίστοιχων εκκαθαρίσεων. Η σύνδεση στη νέα αυτή υπηρεσία γίνεται: 1. Από τους Παρόχους Υγείας που είναι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή eΔΑΠΥ

Ανοικτής Περίθαλψης – Επισκέψεις και eΔΑΠΥ Κλειστής Περίθαλψης, με τους κωδικούς που διαθέτουν.

2. Από τους εγγεγραμμένους Παρόχους Υγείας στην εφαρμογή Πίνακα Υποβολών και

Υπολοίπων (όπου είχαν δηλώσει τις απαιτήσεις τους για το διάστημα που αφορούσε πριν την 1/1/2012), με τους κωδικούς που διαθέτουν. Μόνο στην περίπτωση που οι κωδικοί σύνδεσης στην εφαρμογή του Πίνακα Υποβολών

και Υπολοίπων έχουν απολεσθεί θα γίνεται:

α) νέα Εγγραφή στο Εφαρμογές/Ληξιπρόθεσμες Οφειλές/Πιστοποίηση Ληξιπρόθεσμων

χωρίς Κλειδάριθμο (για όσους δεν πήραν κλειδάριθμο) ή

β) Επανεγγραφή στο Εφαρμογές/Ληξιπρόθεσμες Οφειλές/ Πιστοποίηση

Ληξιπρόθεσμων με Κλειδάριθμο (για όσους πήραν κλειδάριθμο), με παραλαβή νέου

κλειδαρίθμου από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και νέα Ενεργοποίηση.

Και στις δυο περιπτώσεις πρέπει να δηλώνεται καινούργιος κωδικός χρήστη.

3. Στην περίπτωση που δεν διαθέτατε ποτέ κωδικούς σε καμία από τις δυο παραπάνω

εφαρμογές, πρέπει να γίνει εγγραφή στην ηλεκτρονική υπηρεσία Πιστοποίησης

(www.eopyy.gov.gr) Εφαρμογές/Ληξιπρόθεσμες Οφειλές/: Εγγραφή στην Πιστοποίηση Ληξιπρόθεσμων χωρίς Κλειδάριθμο όπου δηλώνονται κωδικός χρήστη και συνθηματικό χωρίς να χρειάζεται η παραλαβή

κλειδαρίθμου από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις. Σε περίπτωση απώλειας αυτών των κωδικών γίνεται νέα εγγραφή με νέο κωδικό χρήστη Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει η εγγραφή στην Πιστοποίηση Ληξιπρόθεσμων χωρίς Κλειδάριθμο μπορεί να γίνει εγγραφή στην Πιστοποίηση Ληξιπρόθεσμων με Κλειδάριθμο με υποχρεωτική παραλαβή κλειδαρίθμου. Με τον κλειδάριθμο γίνεται Ενεργοποίηση των κωδικών Β) Στην συνέχεια οι Πάροχοι Υγείας, μέσω της νέας υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr/Εφαρμογές/Ληξιπρόθεσμες Οφειλές), θα ενημερώνονται συνεχώς για την εξέλιξη της πορείας αποπληρωμής τους και τον χρόνο, που θα πρέπει να προσέλθουν στην αντίστοιχη Περιφερειακή Υπηρεσία, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα

δικαιολογητικά, δηλαδή: φορολογικά παραστατικά (τιμολόγια), ενημερότητες (φορολογική/ασφαλιστική αναλόγως), δήλωση factoring ή εκχώρησης (στις περιπτώσεις πουυπάρχει), υπεύθυνη δήλωση (συμπληρωμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), για να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής των αντίστοιχων δαπανών.

Στη περίπτωση factoring ή εκχώρησης καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μεταβίβασης της απαίτησης, η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να συνυπογράφεται από τον Πάροχο και από εκείνον στον οποίο έχει μεταβιβαστεί η απαίτηση. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Πάροχος έχει ασκήσει αγωγή ή προσφυγή κατά του ΟΠΑΔ ή του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει στην Υπεύθυνη Δήλωση να δηλώνεται και το εξής: «Πρόκειται να παραιτηθώ του δικογράφου και της από (Ημέρα/Μήνας/Έτος) αγωγής μου ή της από (Ημέρα/Μήνας/Έτος) προσφυγής μου και του δικαιώματος, θα καταθέσω αυτή στο Δικαστήριο που εκκρεμεί η συζήτηση και θα κοινοποιήσω στον Οργανισμό αντίγραφο της κατατεθείσας παραίτησής μου». Επισημαίνουμε ότι η οριστικοποίηση και αποπληρωμή θα πραγματοποιείται μόνον εφόσον ο πάροχος δηλώσει με τους κωδικούς του στην ηλεκτρονική υπηρεσία ότι

αποδέχεται την αναφερόμενη διαδικασία. Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε, ότι οι απαιτήσεις σας, για τις οποίες δεν έχει δοθεί προκαταβολή, θα σας αποδοθούν στο 100% του ποσού, που θα προκύψει από τον έλεγχο, μετά την αφαίρεση των ποσοστών έκπτωσης, που ορίζονται από την αριθμ. οικ.18579 (ΦΕΚ 427 Β’/25-02-2013) ΚΥΑ, των προβλεπομένων κρατήσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4132/13 (ΦΕΚ 59/7-3-2013 Α’).

Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στο site του ΕΟΠΥΥ από 23/4/2013.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *