Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) ξεκινά τη λειτουργία του

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011
Δελτίο Τύπου
Με το ν. 3863, που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2010, επήλθε ριζική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου αξιολόγησης και προσδιορισμού της αναπηρίας, με σκοπό τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της αμεροληψίας κατά την κρίση της αναπηρίας.
Ο νόμος αυτός, προβλέπει τη δημιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τη θέσπιση ενιαίου τρόπου πιστοποίησης της αναπηρίας για τους ασφαλισμένους όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην των στρατιωτικών, καθώς και για τους ανασφάλιστους.

Τι ίσχυε έως σήμερα:
Έως σήμερα, συνεδρίαζαν συνολικά Α΄βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές (Α.Υ.Ε.) ή Β΄βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές (Β.Υ.Ε.) σε 40 σημεία σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων, σε ορισμένες πόλεις συνεδρίαζαν μόνο Α.Υ.Ε.
Η αναμονή για αξιολόγηση στην Αθήνα κάποιες φορές ξεπερνούσε τον ένα χρόνο. Οι επιτροπές ήταν μικτές, τριμελείς, αποτελούμενες από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Στην επαρχία, οι Υγειονομικές Επιτροπές συγκροτούνταν από ένα γιατρό του Ειδικού Σώματος, που ασκούσε χρέη Προέδρου και δύο γιατρούς από την πόλη όπου συνεδρίαζε η Επιτροπή. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, οι γιατροί του Ειδικού Σώματος ήταν δύο και ένας από την Τοπική Υγειονομική Μονάδα, αλλά πάντοτε διαφορετικών ειδικοτήτων. Στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι Υγειονομικές Επιτροπές συγκροτούνταν από τρεις γιατρούς τους Ειδικού Σώματος αλλά διαφορετικών ειδικοτήτων για να εξετάσουν δεκαπέντε περιπτώσεις ανά συνεδρίαση, περιστατικών ποικίλης νοσολογίας.

Σημείο συνεδρίασης για όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής πλην Ελευσίνας ήταν το κτήριο της Πειραιώς 181.

Εκτός των Α΄βάθμιων και Β΄βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, στις πρώην Νομαρχίες λειτουργούσαν Υγειονομικές Επιτροπές, καθορισμού ποσοστού αναπηρίας, για τη χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων, φορολογικών απαλλαγών κλπ, ενώ παράλληλα, άλλες Υγειονομικές Επιτροπές, διαφόρων Ασφαλιστικών Φορέων, καλούντο να απαντήσουν για διαφορετικά αιτήματα, για τον ίδιο ασφαλισμένο.

Τι αλλάζει από σήμερα, με τη δημιουργία του ΚΕ.Π.Α.

Ο σχεδιασμός που έχει γίνει περιλαμβάνει διαδικασίες που στοχεύουν στον εξορθολογισμό των μεθόδων για την εξαγωγή επιστημονικά ορθής κρίσης με κριτήρια αντικειμενικά και αξιόπιστα.

Οι αναπηρικές συντάξεις στη χώρα μας, που αφορούν μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, αποτελούν το 11,7% του συνόλου των συντάξεων . Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται από το σύνολο των ποσοστών ανά περιοχή της χώρας και παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις, που ξεκινούν από το 8,5% στην περιοχή της Αθήνας και φθάνουν στο 19,8% σε περιοχές της Κρήτης, της Θράκης κ.λ.π. Το αποτέλεσμα αυτό δεν οφείλεται προφανώς μόνο στη διαφορετική νοσηρότητα των κατοίκων των διαφόρων περιοχών της χώρας.

Αρμοδιότητα του ΚΕ.Π.Α. είναι η εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης, όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.

Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. είναι:

Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας

Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑμεΑ

Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

Έχει δημιουργηθεί μηχανογραφικό σύστημα για την αυτοματοποίηση της ροής των ενεργειών από την κατάθεση της αίτησης του ενδιαφερομένου μέχρι τη χορήγηση της Απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής.

Όλες οι προς εξέταση περιπτώσεις, κατά τη διενέργεια του προελέγχου, ταξινομούνται με κριτήριο την κύρια νόσο ή νοσηρή κατάσταση και στη συνέχεια παραπέμπονται προς εξέταση από Τριμελή Επιτροπή γιατρών ειδικότητας σχετικής προς την αναφερόμενη νόσο ή βλάβη. Έτσι η Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής ισχυροποιείται.

Της Επιτροπής εξαιρούνται οι γιατροί της οικείας Υγειονομικής Μονάδας, λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου εντοπιότητας.

Στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής, εκτός από το κτήριο της Πειραιώς 181, αναπτύσσονται ακόμα 11 σημεία συνεδριάσεων Υγειονομικών Επιτροπών πιστοποίησης αναπηρίας.

Έχουν αναπτυχθεί σημεία συνεδριάσεων Υγειονομικών Επιτροπών πιστοποίησης αναπηρίας σε 45 σημεία της χώρας. Οι Υγειονομικές Επιτροπές θα είναι τριμελείς και θα στελεχώνονται από γιατρούς του Ειδικού Σώματος, όπως προβλέπεται από το νόμο 2556/1997.

Οι Υγειονομικές Επιτροπές συνεδριάζουν στις Μονάδες Υγείας ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ΕΟΠΥΥ).

Το ΚΕ.Π.Α. θα χορηγεί Αποφάσεις Υγειονομικής Επιτροπής για κάθε νόμιμη χρήση, όπου θα πιστοποιείται η πάθηση, το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η χρονική διάρκεια αυτών.

Η πιστοποίηση της αναπηρίας και η χορήγηση γνωμάτευσης από το ΚΕ.Π.Α. και η κατάργηση όλων των άλλων Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας, έχει ως συνέπεια, εκτός των άλλων, την απλούστευση των διαδικασιών και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πρόεδροι και μέλη των Α.Υ.Ε. θα ορίζονται γιατροί που έχουν εκπαιδευτεί στο Ειδικό Σώμα. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος σε υπηρεσία στο Ειδικό Σώμα γιατρός της Επιτροπής.

Η Β.Υ.Ε. θα συγκροτείται από τη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας και θα απαρτίζεται από τρεις γιατρούς, ειδικότητας συναφούς προς την εξεταζόμενη πάθηση, με μακρόχρονη εμπειρία και προϋπηρεσία ως Πρόεδροι του Ειδικού Σώματος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *