Ιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας: Ομόφωνη στήρηξη των αποφάσεων του ΠΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 24 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΚ 43100
ΤΗΛ & FAX : 2441 0 21734
www.iskarditsas.gr
Email: iskarditsas@otenet.gr
Καρδίτσα 2 Σεπτεμβρίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου, η οποία συνήλθε την Πέμπτη και α-
σχολήθηκε με τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της υγείας ενέκρινε ομόφωνα το παρακά-
τω ψήφισμα:
Οι γιατροί της Καρδίτσας:
1. Στηρίζουμε και συμπαρατασσόμαστε με τις ομόφωνες αποφάσεις της Έκτακτης Γε-
νικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου οι οποίες εκφράζουν το σύ-
νολο των Ελλήνων ιατρών.
2. Απορρίπτουμε το κυβερνητικό σχέδιο για τον ΕΟΠΥΥ σαν απαράδεκτο, επικίνδυνο
για την υγεία των πολιτών και κατάφωρα προσβλητικό για την αξιοπρέπεια του για-
τρού και το ιατρικό λειτούργημα.
3. Αποφασίζουμε να μην υπογράψει κανένα μέλος του συλλόγου μας σύμβαση με τον
ΕΟΠΥΥ με αυτούς τους εξευτελιστικούς όρους.
4. Καταδικάζουμε την κατάργηση με πλάγιο τρόπο της υποχρεωτικής συμμετοχής ια-
τρών κατά 51% τουλάχιστον στις ιατρικές εταιρείες και την ανεξέλεγκτη παράδοση
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα εξωιατρικά επιχειρηματικά συμφέροντα.
5. Αποφασίζουμε τη μαζική ενεργό συμμετοχή των ιατρών της Καρδίτσας στην 48ωρη
Πανελλαδική Πανιατρική απεργία της 8ης και 9ης Σεπτεμβρίου 2011.
6. Υποστηρίζουμε το διεκδικητικό πλαίσιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για το-
υς Νοσοκομειακούς, ελευθεροεπαγγελματίες και ιατρούς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ όπως αυ-
τό επικαιροποιήθηκε στην έκτακτη Γ.Σ. της 20ηςΑυγούστου.
7. Εντέλλουμε το Διοικητικό Συμβούλιο να εφαρμόσει και να περιφρουρήσει τις απο-
φάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με όλα τα νόμιμα μέσα.
Επίσης, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφασίστηκε η μαζική απεμπλοκή των γιατρών
της Καρδίτσας από ένα σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας το οποίο υποβαθμίζει σημαντι-
κά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες, υποβιβάζει τις εργασιακές
σχέσεις των γιατρών και εξευτελίζει το ίδιο το ιατρικό λειτούργημα με τις εκτός πραγμα-
τικότητος αντιμισθίες του, με:
· Καταγγελία των συμβάσεων με όλα τα ταμεία που θα γίνει με την μέριμνα του
Ιατρικού Συλλόγου.
O
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κώστας Καρδαράς
Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Τάκας Κωνσταντίνος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *