Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Ψήφισμα έκτακτης γενικής συνέλευσης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011, επεξεργάστηκε λεπτομερώς  τις προτάσεις των Πολιτικών Ηγεσιών  των Υπουργείων Υγείας και  Εργασίας  για θέματα που αφορούν:

1) Στην οργάνωση  και λειτουργία του νεοσύστατου οργανισμού  ασφάλισης  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

2) Στη διοικητική και υγειονομική αναδιάρθρωση  Νοσοκομείων.

3) Στην απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος  .

4) Στην αποπληρωμή των οφειλόμενων  δαπανών στους ιατρούς από τον Ο.Π.Α.Δ και το Ν.Α.Τ.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Χίου αποφάσισε τα παρακάτω:

v Σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Απορρίπτουμε στο σύνολό του το κυβερνητικό σχέδιο για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως πρόχειρο , ατελέσφορο και ανεπαρκές.

Το σχέδιο θεωρείται επικίνδυνο για την περίθαλψη των πολιτών  και απαράδεκτο για τη αξιοπρέπεια του  ιατρού και του ιατρικού έργου.

Επιθυμούμε την καθιέρωση ενός ενιαίου  εξωνοσοκομειακού συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,  που ενώ θα εξυπηρετεί ισότιμα όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες , με αποκλειστική οικονομική κάλυψη από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ταυτόχρονα θα αξιοποιεί το σύνολο του εξωνοσοκομειακού ιατρικού δυναμικού,  με όρους  διαφανείς και αξιοπρεπείς.

Απαιτούμε άμεσα την έναρξη διαλόγου, από μηδενική βάση, των Ιατρικών Συλλόγων  με την πολιτική  ηγεσία του Υπουργείου Υγείας .

Στο διεκδικητικό πλαίσιο   ζητούμε:

o   Τη θεσμοθέτηση Γενικής Συλλογικής Σύμβασης  του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τον Π.Ι.Σ.,

o   με ελεύθερη ένταξη όλων των επιθυμούντων ιατρών ,

o   με αμοιβές κατά πράξη και περίπτωση βάσει του ισχύοντος ιατρικού κοστολογίου και χωρίς αριθμητικό περιορισμό των προσερχομένων ασθενών ,

o   με διατήρηση  του δικαιώματος στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση  και των μη συμβεβλημένων ιατρών

o   και τέλος με αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής των δαπανών στους ιατρούς σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.

o   Στο ίδιο διεκδικητικό πλαίσιο  συμπεριλαμβάνουμε την εφαρμογή επιτέλους της ισοτιμίας της υπογραφής όλων των ιατρών, με την γενική  ενεργοποίηση του νόμου 3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α’ 24-12-2007)

o   καθώς και την ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων  βάσει τω εισηγήσεων του ΚΕΣΥ.

Μέχρι εκπληρωθούν όλα τα παραπάνω αποφασίζουμε  τα μέλη μας να μη συμβληθούν με τον νέο οργανισμό, υπενθυμίζοντας  σε όλους ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ιατρικών συλλόγων, οι αποφάσεις του Δ.Σ και της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη και μη συμμόρφωση με αυτές,  θα επιφέρει ενεργοποίηση πειθαρχικών κυρώσεων για τους παραβάτες. (Β.Δ. Περί Ιατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων,  11.10.1957  Φ.Ε.Κ. Α’ αρ.φ.225 άρθρο 11 παρ.6).

Για να περιφρουρήσουμε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ζητούμε από τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς μέλη μας, ενυπόγραφη διαβεβαίωση ότι δεν θα προχωρήσουν σε σύναψη σύμβασης  μέχρι να αποφασίσει κάτι τέτοιο η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας ή το Δ.Σ..

v Σχετικά  με τη διοικητική και υγειονομική αναδιάρθρωση  Νοσοκομείων.

Θεωρούμε ότι το Υπουργείο Υγείας , χωρίς και για το θέμα αυτό να πραγματοποιήσει ουσιαστικό διάλογο, ανακοίνωσε σχέδιο συγχωνεύσεων νοσοκομείων, καταργήσεις τμημάτων  και μειώσεις κλινών, βασιζόμενο σε αμφισβητούμενα στοιχεία, που άντλησε  από τον απροσδιόριστης εγκυρότητας υγειονομικό χάρτη της χώρας,  του οποίου η σύνταξη απλά ξεκίνησε.

Απαιτούμε  το Υπουργείο Υγείας να διασφαλίσει  την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου  Χίου με ότι προβλέπεται από το οργανόγραμμα του. Δηλαδή πλήρως εξοπλισμένου και στελεχωμένου με προσωπικό,  το οποίο θα εξασφαλίσει την παροχή  επαρκών και ποιοτικών   υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην περιοχή μας.

Είμαστε  κάθετα αντίθετοι στην επιχειρούμενη  μείωση του αριθμού των οργανικών κρεβατιών  των δημόσιων νοσοκομείων, διότι αυτό έχει στόχο τη μείωση και του αριθμού των ιατρών (ειδικευμένων και ειδικευόμενων), αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού.

Διαφωνούμε επίσης, στην παραχώρηση κρεβατιών των νοσοκομείων του ΕΣΥ  σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου εκείνες να αυξήσουν τα κέρδη τους και να δημιουργηθούν έτσι στα δημόσια νοσοκομεία, νοσηλευόμενοι δύο ταχυτήτων.

Τέλος  δεν θα συναινέσουμε σε περαιτέρω μείωση των αμοιβών των Νοσοκομειακών ιατρών με τη μορφή περικοπής επιδομάτων και καθυστέρησης πληρωμής των εφημεριών. Οι παραπάνω περικοπές σε συνδυασμό με το εξοντωτικό  τις περισσότερες φορές ωράριο εργασίας τους,  καθιστοούν  τις συνθήκες εργασίας  εξαθλιωτικές και ευτελίζουν το ιατρικό λειτούργημα.

v Σχετικά με την απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος  .

Πιστεύουμε ότι η άσκηση της ιατρικής στην Ελλάδα δεν αποτελεί κλειστό επάγγελμα , γεγονός που αποδεικνύεται και από τον κορεσμό του κλάδου . Ένα κορεσμό τον οποίο και δημιούργησε  η ίδια η πολιτεία  επιτρέποντας εδώ και χρόνια την εισαγωγή φοιτητών στις ιατρικές σχολές, πέραν των δυνατοτήτων των σχολών για επαρκή εκπαίδευση και πέραν των αναγκών για ιατρούς ανάλογα με τον πληθυσμό της Ελλάδας.

Πιστεύουμε ότι η  «απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος» και η κατάργηση της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 51% των ιατρών σε ιατρεία, εργαστήρια και  εταιρείες παροχής  ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί τεράστιο λάθος . Καταργούνται έτσι  οι δικλίδες ασφαλείας  που υπάρχουν υπέρ των ασθενών και  υπέρ της διασφάλισης της  ποιότητας των παρερχομένων ιατρικών υπηρεσιών.

Καλούμε τον υπουργό άμεσα, με προεδρικό διάταγμα, να  διατηρήσει την υποχρεωτική συμμετοχή σε ποσοστό 51% των ιατρών  σε ιατρεία,  εργαστήρια και εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας και να διατηρήσει σε ισχύ τις διατάξεις του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας σχετικά με την  άσκηση της ιατρικής , όπως εξάλλου μας  είχε υποσχεθεί ότι θα έπραττε  στις αρχές του καλοκαιριού.

Αποφασίζουμε να ενημερώσουμε  τους  τοπικούς βουλευτές για τη σημασία του θέματος με επιστολή  ή συνάντηση και  ζητούμε να υποστηρίξουν στο κοινοβούλιο το παραπάνω αίτημά μας.

Συνδράμουμε τον Π.Ι.Σ. στην ενεργοποίηση προσφυγών στο Συμβούλιο Επικρατείας  και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια,  για την  αντισυνταγματικότητα του Νόμου,  που παραδίδει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  σε εξωιατρικές επιχειρήσεις,  προσβάλλοντας έτσι  το συνταγματικό δικαίωμα της προστασίας της υγείας.

v Σχετικά με την αποπληρωμή των οφειλόμενων  δαπανών στους ιατρούς από τον Ο.Π.Α.Δ και το Ν.Α.Τ.

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για τον εμπαιγμό που υφιστάμεθα τα τελευταία χρόνια σχετικά με την αποπληρωμή των δεδουλευμένων μας από τα ασφαλιστικά ταμεία. Παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις για εξόφληση των δεδουλευμένων, δεν υπάρχει καμία σημαντική πρόοδος.

Απαιτούμε λοιπόν την άμεση τήρηση των νόμων που καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα της αποπληρωμής των δεδουλευμένων των ιατρών.

Ζητούμε  επίσημα και  με νομοθετική διάταξη να αναλάβει  ο νεοσύστατος ασφαλιστικός οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  την αποπληρωμή των υποχρεώσεων έναντι των ιατρών

Αποφασίζουμε παράλληλα

·        να αναζητηθεί νομική οδός προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο συμψηφισμού οφειλών του Δημοσίου με οφειλές φόρων των ιατρών και

·        να προχωρήσουμε μαζί με τους άλλους ιατρικούς συλλόγους σε αγωγές  στους Προέδρους και Διοικητές  των ασφαλιστικών οργανισμών που δεν έχουν εξοφλήσει ως όφειλαν δεδουλευμένα των ιατρών.

·        Επίσης αποφασίζουμε να ζητηθεί εγγράφως χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δεδουλευμένων από το ΝΑΤ για να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας σχετικά με τυχόν διακοπή της σύμβασης με το παραπάνω ταμείο .

·        Αποφασίζουμε τέλος την αναστολή της επί πιστώσει παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ   εάν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2011 δεν έχουν εξοφληθεί  όλα τα δεδουλευμένα των ιατρών για το 2010 και ζητούμε από τα μέλη μας την υπογραφή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ προκειμένου με εξώδικο να προχωρήσουν στην παραπάνω αναστολή.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ι.Σ.Χ.

·        Καλεί τα συναρμόδια Υπουργεία να μην προχωρήσουν στην υλοποίηση  του απαράδεκτου σχεδίου τους για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.   προτού επανεξετάσουν συνολικά το σχεδιασμό τους , βάσει των προτάσεων του Ιατρικού κόσμου.

·        Καλεί τα μέλη της  να  συμμετέχουν στην 48ωρη απεργία  που έχει προκυρήξει ο Π.Ι.Σ  για τις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2011 και να παραστούν στη συνέντευξη τύπου που θα οργανώσει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου για να ενημερώσει την κοινή γνώμη  για τις διαγραφόμενες σε βάρος της υγείας του λαού  εξελίξεις που υπαγορεύονται από μια  ανεδαφική και πρόχειρη πολιτική για την υγεία  στο όνομα της οικονομικής κρίσης.

Ο Ιατρικός κόσμος της Χίου  πιστεύει ότι από την εφαρμογή του νέου πολυνομοσχεδίου  θα πρέπει να προκύπτει   η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος με κάθε θεμιτό τρόπο, παράλληλα η άσκηση της ιατρικής  θα πρέπει να εξακολουθήσει να υπακούει στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας  και το επίπεδο παροχών  υγείας που απολαμβάνουν  οι ασφαλισμένοι σε ταμεία Έλληνες πολίτες  θα πρέπει να βελτιωθεί.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *