Νέες ρυθίσεις για τους γιατρούς του ΕΣΥ

Τη δυνατότητα γιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠYΥ να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ, την καθιέρωση της συμμετοχής των μονίμων πανεπιστημιακών γιατρών στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων και την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας εκτός ιδιωτικών κλινικών, προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Νέες ρυθίσεις για τους γιατρούς του ΕΣΥ

Συγκεκριμένα, γιατρός συμβεβλημένος με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) θα μπορεί να πραγματοποιεί ιατρικές πράξεις στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων έως μία μέρα την εβδομάδα, μετά από έγκριση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου του ΕΣΥ της Περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο γιατρός.

Προβλέπεται ακόμη ότι οι μόνιμοι πανεπιστημιακοί ιατροί, που κατέχουν τίτλο ειδικότητας και εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές εργαστήρια ή μονάδες οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε νοσηλευτικά ιδρύματα που ανήκουν στο ΕΣΥ, θα συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία, τουλάχιστον δύο μέρες την εβδομάδα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εφημερεύουν κατά τις ημέρες αυτές.

Οι πανεπιστημιακοί γιατροί μπορούν να διατηρούν τα ιδιωτικά ιατρεία τους υπό την προϋπόθεση ότι τις πρωινές εργάσιμες ημέρες και ώρες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Στο ίδιο νομοσχέδιο προωθείται ρύθμιση προκειμένου να μη μένουν κενές οι θέσεις των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του πληθυσμού της περιφέρειας, καθώς και για συνυπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας στην εξέλιξή τους.

Έτσι, οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές. Εφόσον η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παρατείνεται η θητεία του ιδίου ή άλλου ιατρού που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό θα παρατείνεται η θητεία άλλου ιατρού ύστερα από την πρόταση του Νοσοκομείου.

Η παράταση αυτή δίνεται με απόφαση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες και μέχρι να αναλάβει υπηρεσία ο ιατρός που θα επιλεγεί με βάση την επόμενη προκήρυξη.

Επιτρέπεται επίσης εφεξής η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας εκτός ιδιωτικών κλινικών για την εκτέλεση χειρουργικών και επεμβατικών πράξεων για τις οποίες δεν απαιτείται, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία. Η Ιδιωτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας μπορεί να λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Τέλος, ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρών, καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63343379

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *