Ιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδας. Κατάργηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών. Κυριακάκης Βασίλειος Βουλευτής Φθιώτιδας ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ. κατάθεση τροπολογίας

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση

Η τήρηση του βιβλίου επίσκεψης ασθενών από τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς καθιερώθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 64 του νόμου 2065/92. Το βιβλίο επίσκεψης ασθενών (ΒΕΑ) τηρείται στο χώρο εξέτασης και ενημερώνεται με την είσοδο του ασθενούς στο χώρο εξέτασης. Όσον αφορά τα δεδομένα που πρέπει να αναγράφονται είναι η ημερομηνία, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός της απόδειξης παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) και το ποσό της αμοιβής.

Αν αναλογιστούμε ότι σήμερα ο ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός πρέπει να αφιερώσει αρκετό επιπλέον χρόνο, εκτός από την εξέταση του ασθενούς, και για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την ηλεκτρονική καταγραφή των εργαστηριακών εξετάσεων, η τήρηση του ΒΕΑ απαιτεί χρόνο που πολύ συχνά δεν υπάρχει στην καθημερινή κλινική πράξη. Άλλωστε, οι πληροφορίες που καταγράφονται στο ΒΕΑ καταγράφονται και στην ΑΠΥ και σήμερα και στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθιστώντας την τήρηση του ΒΕΑ, εκτός από χρονοβόρα, και περιττή διαδικασία.

Προτεινόμενη τροπολογία – προσθήκη

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η θεσμοθέτηση της εξής τροπολογίας στο παραπάνω σχέδιο νόμου με την προσθήκη: «καταργείται το βιβλίο επίσκεψης ασθενών, όπως είχε καθιερωθεί με την παρ.11, αρθ.64 του ν.2065/92».

Αθήνα, 11/1/13

Ο προτείνων Βουλευτής

Κυριακάκης Βασίλειος
Βουλευτής Φθιώτιδας ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ
Προς
τον Υπουργό Οικονομικών κο Στουρνάρα
Κοιν.: Αν.Υπουργό Οικονομικών κο Σταϊκούρα
Υφυπουργό Οικονομικών κο Μαυραγάνη

Κατάργηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Όπως γνωρίζετε η τήρηση του βιβλίου επίσκεψης ασθενών καθιερώθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 64 του Ν. 2065/92. Τηρείται απο όλους τους ιατρούς και απο τις εταιρείες που συνιστούν ιατροί με αντικείμενο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.
Το βιβλίο επίσκεψης ασθενών τηρείται στο χώρο εξέτασης και ενημερώνεται με την είσοδο του ασθενούς στο χώρο εξέτασης.
Οσον αφορά τα δεδομένα που πρέπει να αναγράφονται είναι η χρονολογία, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του ασθενή και στη συνέχεια με την έκδοση της απόδειξης παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) ο αριθμός της και το ποσό αμοιβής.

Η ανωτέρω διαδικασία αφ’ενός μεν καθίσταται περιττή από την ούτως η άλλως εκδιδόμενη Α.Π.Υ. αφ’ ετέρου δε είναι εις βάρος του χρόνου εξέτασης του εξεταζόμενου αν αναλογισθούμε, με τα σημερινά δεδομένα, ότι ο γιατρός αφιερώνει  επιπλέον σημαντικό χρόνο για την ηλεκτρονική καταγραφή εργαστηριακών εξετάσεων και φαρμάκων.
Να ληφθεί δε υπ’όψιν ότι πουθενά αλλού στον κόσμο δεν τηρείται βιβλίο επίσκεψης ασθενών.
Ο φορολογικός έλεγχος γίνεται παντού βάσει της εκδοθείσας Α.Π.Υ.

Παρακαλούμε, με σχετική εισήγησή σας, να απαλλάξετε τους γιατρούς από την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου επίσκεψης ασθενών με σχετική τροπολογία στον υπο ψήφιση νόμο που αφορά την φορολογία εισοδήματος.

Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος
Πρόεδρος
Μιχάλης Μπαρπαρούσης
Γραμματέας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *