Φόροι: Κερδισμένοι και χαμένοι

Επιβαρύνσεις για πάρα πολλούς και ελαφρύνσεις για λίγους επιφυλάσσει η τελική πρόταση του υπουργείου Οικονομικών προς του τρεις κυβερνητικούς εταίρους για τη φορολογία εισοδήματος. Το αποτέλεσμα των αλλαγών θα είναι θετικό και μάλιστα υπολογίζεται ότι θα αποφέρει στο δημόσιο ταμείο πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ την ερχόμενη διετία. Το μεγάλο τρυκ για την αύξηση των φορολογικών εσόδων είναι η θέσπιση επιβαρυντικής κλίμακας για το ατομικό εισόδημα των περισσότερων φορολογούμενων  και η παροχή του επιδόματος παιδιών όχι με βάση το ατομικό εισόδημα, αλλά με βάση το οικογενειακό. Με άλλα λόγια, εκατομμύρια οικογένειες που σήμερα έχουν όφελος από το αφορολόγητο όριο των παιδιών θα επιβαρυνθούν σημαντικά καθώς θα αυξηθεί ο φόρος κλίμακας από την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου. Μάλιστα για όσες οικογένειες το οικογενειακό τους εισόδημα ξεπερνά το κρίσιμο όριο εισοδήματος των 21.000 έως 25.000 ευρώ θα έχουν σημαντική επιβάρυνση παρά το γεγονός ότι θα λάβουν και το νέο επίδομα τέκνων.

Από την επεξεργασία των νέων φορολογικών ρυθμίσεων για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων προκύπτει ότι στους χαμένους της μεταρρύθμισης περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες φορολογούμενων:

– οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι χωρίς παιδιά που έχουν ατομικό εισόδημα άνω των 25.000 ευρώ.

– οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι χωρίς παιδιά με χαμηλότερο εισόδημα από 25.000 ευρώ δεν είναι κατ’ ανάγκη κερδισμένοι διότι η όποια ελάφρυνση έχουν από τη νέα φορολογική κλίμακα ψαλιδίζεται, εξανεμίζεται ή και υπερκαλύπτεται λόγω της κατάργησης των περισσότερων φοροαπαλλαγών, όπως είναι η έκπτωση για τόκους α’ κατοικίας, η δαπάνη ενοικίου κύριας κατοικίας, κ.ά.

– οι οικογένειες με παιδιά που το συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους ξεπερνά τα 21.000 έως 25.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

– οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν ετήσιο εισόδημα έως και 55.000 ευρώ καθώς χάνουν το αφορολόγητο όριο και καλούνται να πληρώσουν φόρο εισοδήματος 26% από το πρώτο ευρώ. Οι ίδιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι και με την αύξηση κατά 30% του τέλους επιτηδεύματος, από τα 500 στα 650 ευρώ.

– οι μικροϊδιοκτήτες ακινήτων καθώς χάνουν το αφορολόγητο όριο και φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 10% έως και το εισόδημα των 12.000 ευρώ από ενοίκια.

– οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη νομική μορφή της ΟΕ και ΕΕ καθώς φορολογούνται πλέον από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% όπως ακριβώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι ίδιες επιχειρήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με το διπλασιασμό του τέλους επιτηδεύματος από τα 500 στα 1.000 ευρώ.

Ας καταγράψουμε τώρα και τους κερδισμένους των αλλαγών

Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

– οι μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς παιδιά που το ετήσιο ατομικό εισόδημά τους είναι έως 25.000 ευρώ. Τα όφελος που έχουν από τη νέα φορολογική κλίμακα είναι έως και 400 ευρώ. Ωστόσο, το όφελος αυτό ψαλιδίζεται επειδή ο φορολογούμενος κάνει χρήση φοροαπαλλαγών, όπως για ενοίκιο κύριας κατοικίας, ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν, οι οποίες καταργούνται.

– οι φορολογούμενοι με ένα παιδί και οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ.

– με  δυο παιδιά και οικογενειακό εισόδημα έως 21.000 ευρώ.

– με τρία παιδιά και οικογενειακό εισόδημα έως 23.000 ευρώ.

– οι φορολογούμενοι με τέσσερα παιδιά και οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.

– οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν ετήσιο εισόδημα άνω των 55.000 ευρώ. Μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι οι λίγοι επαγγελματίες που δηλώνουν πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα. Για παράδειγμα, όποιος δηλώνει ετήσιο εισόδημα 150.000 ευρω θα έχει ελάφρυνση φόρου κοντά στα 10.000 ευρώ.

– οι φορολογούμενοι που εκτός από εισόδημα από μισθούς, συντάξεις ή ελευθέριο επάγγελμα έχουν και εισόδημα από ενοίκια. Για παράδειγμα, ένας μισθωτός με ετήσιο εισόδημα από μισθούς ύψους 30.000 ευρώ και ετήσιο εισόδημα από ενοίκια ύψους 10.000 ευρώ θα πληρώσει φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια το 2013 ύψους 1.000 ευρώ ενώ φέτος θα πληρώσει για το ίδιο ποσό εισοδήματος φόρο 3.500 ευρώ. Μεγάλοι κερδισμένοι είναι και αυτοί  που δηλώνουν πολύ υψηλό εισόδημα από ενοίκια καθώς με την καθιέρωση ξεχωριστής κλίμακας για τη φορολόγησή τους ο ανώτατος συντελεστής φορολόγησης δεν ξεπερνά το 33%. Ο εισοδηματίας με εισόδημα από ενοίκια ύψους 100.000 ευρώ φέτος πλήρωσε φόρο εισοδήματος 32.420 ευρώ. Με τον νέο τρόπο φορολόγησης θα κληθεί να πληρώσει φόρο 30.240 ευρώ.

– οι μεγάλες επιχειρήσεις, εφόσον διανέμουν τα κέρδη τους στους μετόχους τους. Και αυτό διότι ο συνολικός συντελεστής φορολόγησης των κερδών τους μειώνεται κατά περίπου επτά μονάδες από το 40% στο 32,8%.

Ποιοι θα λαμβάνουν τα επιδόματα παιδιών

Καταργούνται τα  πρόσθετα αφορολόγητα όρια λόγω τέκνων, που είναι σήμερα 2.000 ευρώ για 1 παιδί, 4.000 ευρώ για 2 παιδιά, 7.000 ευρώ για 3 παιδιά και 10.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά κοκ

Η κατάργηση των πρόσθετων αφορολόγητων ποσών για τα παιδιά συνοδεύεται με νέα οικογενειακά επιδόματα. Σύμφωνα με το σχέδιο του ΥΠΟΙΚ τα νέα επιδόματα θα ανέρχονται σε 40 ευρώ τον μήνα για το πρώτο παιδί, 40 ευρώ για το δεύτερο παιδί, 50 ευρώ για το τρίτο παιδί, 50 ευρώ για το τέταρτο παιδί και 60 ευρώ για κάθε παιδί από το πέμπτο και τα επόμενα. Τα ποσά αυτά θα δίδονται στο σύνολό τους σε οικογένειες με ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, μειωμένα στα 2/3 σε οικογένειες με εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ και μειωμένα στο 1/3 σε οικογένειες με εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ.

Αναλυτικοί πίνακες με τους φόρους που θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι το 2013

Η νέα κλίμακα φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους
Κλιμάκια εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο
% Εισοδήματος Φόρου
25.000 21% 5.250 25.000 5.250
15.000 36% 5.400 40.000 10.650
Υπερβάλλον 40%
Έκπτωση φόρου
Εισόδημα Έκπτωση φόρου
5000 1950
6000 1950
7000 1950
8000 1950
9000 1950
10000 1950
11000 1950
12000 1950
13000 1950
14000 1950
15000 1950
16000 1950
17000 1950
18000 1950
19000 1900
20000 1850
21000 1800
22000 1750
23000 1700
24000 1650
25000 1600
26000 1550
27000 1500
28000 1450
29000 1400
30000 1300
31000 1200
32000 1100
33000 1000
34000 900
35000 800
36000 700
37000 600
38000 500
39000 400
40000 300
41000 200
42000 100
43000 0
44000 0
45000 0
46000 0
47000 0
48000 0
ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΟΥ
2012 2013
5000 0 0 0
6000 100 0 -100
7000 200 0 -200
8000 300 0 -300
9000 400 0 -400
10000 500 150 -350
11000 600 360 -240
12000 700 570 -130
13000 880 780 -100
14000 1060 990 -70
15000 1240 1200 -40
16000 1420 1410 -10
17000 1670 1620 -50
18000 1920 1830 -90
19000 2170 2090 -80
20000 2420 2350 -70
25000 3670 3650 -20
26000 3920 4060 140
27000 4270 4470 200
28000 4620 4880 260
29000 4970 5290 320
30000 5320 5750 430
40000 8820 10350 1530
50000 12620 14650 2030
60000 16420 18650 2230
100000 32420 34650 2230
Μισθωτός με 1 παιδί Εφόσον  το εισόδημα του μισθωτού είναι οικογενειακό (π.χ. δεν έχει εισόδημα η σύζυγος ή είναι μονογονεϊκή οικογένεια)
Ετήσιο ατομικό εισόδημα Φόρος Φόρος Διαφορά φόρου Επίδομα Επίδομα Συνολικό όφελος/απώλειες(-)
2012 2013 2012 2013
5000 0 0 0 0 480 480
8000 100 0 -100 0 480 580
10000 300 150 -150 0 320 470
12000 500 570 70 0 320 250
15000 1040 1200 160 0 320 160
17000 1470 1620 150 0 320 170
18000 1720 1830 110 0 320 210
20000 2220 2350 130 0 160 30
25000 3470 3650 180 0 160 -20
30000 5120 5750 630 0 0 -630
35000 6870 8050 1180 0 0 -1180
40000 8620 10350 1730 0 0 -1730
50000 12420 14650 2230 0 0 -2230
Μισθωτός με 2 παιδιά Εφόσον  το εισόδημα του μισθωτού είναι οικογενειακό (π.χ. δεν έχει εισόδημα η σύζυγος ή είναι μονογονεϊκή οικογένεια)
Ετήσιο ατομικό εισόδημα Φόρος Φόρος Διαφορά φόρου Επίδομα Επίδομα Συνολικό όφελος/απώλειες(-)
2012 2013 2012 2013
8000 0 0 0 0 960 960
10000 100 150 50 0 960 910
12000 300 570 270 0 640 370
15000 840 1200 360 0 640 280
17000 1270 1620 350 0 640 290
18000 1520 1830 310 0 640 330
20000 2020 2350 330 0 640 310
25000 3270 3650 380 0 320 -60
30000 4920 5750 830 0 320 -510
35000 6670 8050 1380 0 0 -1380
40000 8420 10350 1930 0 0 -1930
50000 12220 14650 2430 0 0 -2430
Μισθωτός με 3 παιδιά Εφόσον  το εισόδημα του μισθωτού είναι οικογενειακό (π.χ. δεν έχει εισόδημα η σύζυγος ή είναι μονογονεϊκή οικογένεια)
Ετήσιο ατομικό εισόδημα Φόρος Φόρος Διαφορά φόρου Επίδομα Επίδομα Συνολικό όφελος/απώλειες(-)
2012 2013 2012 2013
5000 0 0 0 1584 2910 1326
8000 0 0 0 1584 2910 1326
10000 0 150 150 1584 2910 1176
12000 0 570 570 1584 2390 756
15000 540 1200 660 1584 2390 146
17000 970 1620 650 1584 2390 156
18000 1220 1830 610 1584 2390 196
20000 1720 2350 630 1584 2390 176
25000 2970 3650 680 1584 1870 -394
30000 4620 5750 1130 1584 1870 -844
35000 6370 8050 1680 1584 1870 -874
40000 8120 10350 2230 1584 1350 -2464
50000 11920 14650 2730 0 0 -2730
Μισθωτός με 4 παιδιά Εφόσον  το εισόδημα του μισθωτού είναι οικογενειακό (π.χ. δεν έχει εισόδημα η σύζυγος ή είναι μονογονεϊκή οικογένεια)
Ετήσιο ατομικό εισόδημα Φόρος Φόρος Διαφορά φόρου Επίδομα Επίδομα Συνολικό όφελος/απώλειες(-)
2012 2013 2012 2013
5000 0 0 0 2112 3960 1848
8000 0 0 0 2112 3960 1848
10000 0 150 150 2112 3960 1698
12000 0 570 570 2112 3960 1278
15000 0 1200 1200 2112 3240 -72
17000 180 1410 1230 2112 3240 -102
18000 680 1830 1150 2112 3240 -22
20000 1180 2350 1170 2112 3240 -42
25000 2430 3650 1220 2112 2520 -812
30000 4080 5750 1670 2112 2520 -1262
35000 5830 8050 2220 2112 2520 -1812
40000 7580 10350 2770 2112 0 -3082
50000 11380 14650 3270 0 0 -3270
Κλίμακα φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες
Εισόδημα Συντελεστής
έως 50.000 26%
50.000 και άνω 32%
Ελεύθεροι επαγγελματίες
Ετήσιο εισόδημα Φόρος 2012 Φόρος 2013 Διαφορά φόρου
5000 0 1.300 1.300
7.000 200 1.820 1.620
9.000 400 2.340 2.140
10.000 500 2.600 2.100
15.000 1.240 3.900 2.660
20.000 2.420 5.200 2.780
25.000 3.670 6.500 2.830
30.000 5.320 7.800 2.480
35.000 7.070 9.100 2.030
40.000 8.820 10.400 1.580
45.000 10.720 11.700 980
50.000 12.620 13.000 380
55.000 14.520 14.600 80
60.000 16.420 16.200 -220
65.000 18.420 17.800 -620
70.000 20.420 19.400 -1020
75.000 22.420 21.000 -1420
80.000 24.420 22.600 -1820
85.000 26.420 24200 -2220
90.000 28.420 25800 -2620
95.000 30.420 27400 -3020
100.000 32.420 29000 -3420
150.000 54.920 45.000 -9920

spiros.dimitrelis@capital.gr

Πηγή:www.capital.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *