Οι δράσεις του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για την καθολική είσπραξη των οφειλών

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011
Δελτίο Τύπου

Γνωστοποιούμε τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την ελεγκτική δράση των Υπηρεσιών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, και την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και των Ταμειακών Υπηρεσιών, που αφορούν την πορεία και την εξέλιξη των εσόδων του Ιδρύματος, από την είσπραξη τόσο των τρεχουσών όσο και ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2011.

Στοιχεία Επιτόπιων Ελέγχων
Τον Ιούνιο 2011 ελέγχθηκαν 5.624 κοινές επιχειρήσεις και εντοπίστηκε ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας 20%
Τον Ιούνιο 2011 ελέγχθηκαν 4.443 οικοδομοτεχνικά έργα και εντοπίστηκε ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας 13%

Έλεγχοι εντοπισμού διαφορών μεταξύ δηλωθέντων και καταβληθέντων εισφορών
Κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2011, πραγματοποιήθηκαν 51.745 μηχανογραφικοί έλεγχοι και καταλογίστηκαν 377.844.490,34€ ληξιπρόθεσμες εισφορές.
Το ποσό αυτό είτε θα καταβληθεί άμεσα είτε θα ρυθμισθεί με βάση τις ισχύουσες προϋποθέσεις (36 δόσεις ή με την καταβολή κάθε μήνα επιπλέον του 20% των τρεχουσών εισφορών).

Είσπραξη τρεχουσών εισφορών
Τον Ιούλιο του 2011 εισπράχθηκαν 984.778.142,27€ από τρέχουσες εισφορές αυξημένες κατά 7,8% σε σχέση με το μήνα Ιούνιο του 2011.

Είσπραξη καθυστερούμενων εισφορών
Τον Ιούλιο του 2011 εισπράχθηκε συνολικά από κάθε είδους καθυστερούμενες οφειλές το ποσό των 60.521.352,54€. Σημειώθηκε αύξηση κατά 6,24% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011.

Πορεία υπαγωγής των επιχειρήσεων στον ειδικό διακανονισμό
Έως τις 9/8/2011 υποβλήθηκαν συνολικά 10.827 αιτήσεις ενεργών επιχειρήσεων για την υπαγωγή τους στο διακανονισμό των οφειλών τους με την επιπλέον καταβολή 20% επί των τρεχουσών εισφορών τους. Έναντι των παραπάνω αιτήσεων υπαγωγής, έχει καταλογιστεί το ποσό των 372.989.264,33€ και έχουν ήδη εισπραχθεί έναντι δόσεων 33.256.784,56€

Λήψη αναγκαστικών μέτρων
Κατά το μήνα Ιούλιο επιβλήθηκαν καταλογιστικές πράξεις (για κύριες εισφορές, προσαυξήσεις, πρόστιμα, πρόσθετα τέλη, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά) συνολικού ύψους 286.371.845,03€ και επισπεύσθηκαν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, που αντιστοιχούν σε καθυστερούμενες εισφορές ύψους 105.683.440,5€. Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν μηνυτήριες αναφορές για μη αποδοθείσες εισφορές, συνολικού ύψους 112.914.864,81€

Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (κατάσχεση εις χείρας τρίτων)
Τον Ιούλιο του 2011 ξεκίνησε η εφαρμογή του μέτρου κατάσχεσης εις χείρας τρίτων σε 470 οφειλέτες (ενεργούς και μη) που οφείλουν στο ΙΚΑ πάνω από 1.000.000€. Η συνολικές οφειλές αυτών των επιχειρήσεων (ενεργών και μη) ανέρχεται στο ύψος του 1.948.025.316,92€. Αποτέλεσμα αυτού του μέτρου έως σήμερα, είναι η υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και η σταδιακή ένταξη σε ρύθμιση 135 οφειλετών αυτής της κατηγορίας. Το ποσό των εισφορών που ρυθμίζεται και που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή ανέρχεται στα 473.910.227,84€. Οι προσπάθειες θα ενταθούν από 1/9/2011 προκειμένου το σύνολο αυτών των επιχειρήσεων να ενταχθεί σε ρύθμιση.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, ο Διοικητής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ανακοινώνει περαιτέρω, ότι η δράση της οριστικής διευθέτησης του συνόλου των οφειλών προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, με την αξιοποίηση είτε της πάγιας ρύθμισης των 36 ή 48 δόσεων ή με την εφαρμογή του ειδικού διακανονισμού με τη μηνιαία καταβολή επί πλέον του 20% των τρεχουσών εισφορών, θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, δίχως καμία εξαίρεση.

Η ολοκλήρωση αυτού του επιχειρησιακού έργου θα δημιουργήσει τις βάσεις όχι μόνο για την πλήρη διασφάλιση της απρόσκοπτης καταβολής των συντάξεων από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αλλά ταυτόχρονα θα διαμορφώσει τις προϋποθέσεις εκλογίκευσης και μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών εντός του 2012.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *