«ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ»


 

Αξιότιμε κε. Υπουργέ,

Ενόψει της συγκρότησης νέας κυβέρνησης και της τοποθέτησης σας ως Υπουργού Μεταφορών, επιθυμούμε δια της παρούσης να σας γνωστοποιήσουμε το ζήτημα που έχει ανακύψει από τον Μάρτιο δυνάμει του με αρ. πρωτ. 14537/2616/22-3-12 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύου αναφορικά με τις αποζημιώσεις των ιατρών που προβαίνουν στην πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών.

Ειδικότερα, το ανωτέρω έγγραφο, υπογεγραμμένο από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κο. Γιώργο Τασιολάμπρο, με θέμα: «Αποζημιώσεις ιατρών Πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης», κατ’ επίκληση του π.δ. 19/95 (ΦΕΚ Α΄ 15/1995), σύμφωνα με το οποίο η αποζημίωση ορίζεται ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών, για επίσκεψη στο ιατρείο, παρέπεμπε στο άρθρο 6 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου» (ΦΕΚ τεύχος Α’ 262) και θεωρούσε ότι η αμοιβή των ιατρών είναι 10€ και μάλιστα αναδρομικά από 1-1-2012.

Πλην όμως, όπως ο ΙΣΑ είχε τονίσει στα υπ΄ αριθμ. πρωτ. 29378/03.04.2012 και 29559/11.04.2012 έγγραφά του, κατά εσφαλμένη ερμηνεία των κρίσιμων διατάξεων. Και αυτό γιατί οι διατάξεις του πδ 127/2005, με τις οποίες ορίστηκε το ποσό που ισχύει ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο,(αμοιβή ιατρικής επίσκεψης 20 ευρώ) δεν τροποποιήθηκαν με την ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία όπως προκύπτει αβίαστα από την ίδια τη γραμματική της διατύπωση είναι μεταβατικού χαρακτήρα, αποβλέποντας στην προσωρινή ρύθμιση της αμοιβής των ιατρών, «μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου».

Περαιτέρω, η εσφαλμένη κατά την άποψή μας αυτή ερμηνεία δημιουργεί παρεπόμενα σοβαρά ζητήματα. Και αυτό γιατί,  όπως  γνωρίζετε πολύ καλά, οι υποψήφιοι οδηγοί από 1-1-2012 και εφεξής, έχουν προκαταβάλει ιατρική αμοιβή ύψους 20€ (δυνάμει των αναγκαίων παραβόλων), την οποία βεβαίως δεν μπορεί να παρακρατήσει νόμιμα δυνάμει νεότερης ερμηνευτικής προσέγγισης η υπηρεσία. Επιπλέον για την  νόμιμη ιατρική αμοιβή των 20 ευρώ οι ιατροί μέλη μας έχουν ήδη εκδώσει αντίστοιχη ΑΠΥ.

Δυνάμει των ανωτέρω λεχθέντων, προσβλέπουμε σε άμεση συνάντηση, προκειμένου  να σας δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις και να βρεθεί λύση στο δίκαιο και εύλογο αίτημα των ιατρών.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                                                                     ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *