ΕΤΕΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θα καλύπτει 1 εκατ συνταξιούχους και 2,5 εκατ. ασφαλισμένους

Τη λειτουργία του ξεκίνησε από χτες το νέο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
(ΕΤΕΑ), το οποίο θα καλύπτει 1 εκατομμύριο συνταξιούχους και 2,5 εκατομμύρια
ασφαλισμένους. Πιο αναλυτικά, ο νέος φορέας ο οποίος έχει ενιαία διοικητική και
οικονομική οργάνωση, θα ενσωματώνει το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), τους τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού
Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ)
και τους επιμέρους τομείς ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΑΔΚΥ, το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης
Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) (ως προς την επικουρική ασφάλιση), τους τομείς του
κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών
και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και τον κλάδο Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ (ως προς την επικουρική ασφάλιση). Ωστόσο, το
ΕΤΑΤ των τραπεζοϋπαλλήλων, το ΤΕΑΙΤ του ιδιωτικού τομέα και το ΤΕΑΔΥ του
δημόσιου τομέα αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους σε αυτό, γεγονός που σημαίνει ότι
οι συγκεκριμένοι φορείς το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 θα πρέπει να
έχουν ολοκληρώσει τις αναλογιστικές μελέτες από το αποτέλεσμα των οποίων θα
εξαρτηθεί αν θα παραμείνουν οριστικά εκτός του νέου ταμείου. Σημειώνεται ότι το
ΕΤΕΑ θα ξεκινήσει με το επικουρικό του ΙΚΑ (ΕΤΕΑΜ) και του ΤΑΥΤΕΚΩ (υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας – πρώην ΔΕΚΟ), ταμεία τα οποία είναι ελλειμματικά.
Οι πόροι του νέου Ταμείου, θα προέρχονται από την ασφαλιστική εισφορά (3%
για τον εργαζόμενο συν 3% για τον εργοδότη) προσαυξανόμενη κατά 1,25% συν
0,75% για τους εντασσόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *