ΠΟΙΣΕΥΠΙΚΑ. ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ


 

 

 

 

Του Συλλόγου ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΙΚΑ  ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ

που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μενάνδρου 36 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του ΔΣ αυτού κ. Αποστολόπουλο Αθανάσιο.

 

 

ΚΑΤΑ

 

– Του Διοικητού του ΙΚΑ, κ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου, Αγ. Κων/νου 8, Ομόνοια

 

-Του Υποδιοικητού του ΙΚΑ κ. Διονυσίου Πατσούρη, Αγ. Κων/νου 8, Ομόνοια

 

– Του Διευθυντού της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ι.Ε. του ΙΚΑ κ. Βασιλείου Πατεράκη, Αγ. Κων/νου 8, Ομόνοια

 

 

——————————————————————————————————

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3863/2010,

 

« Οι ιατροί του Ειδικού Σώματος υποβάλλονται σε ειδική εκπαίδευση στο έργο των

Υγειονομικών Επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄). Τα προγράμματα της ειδικής εκπαίδευσης εκπονούνται από τη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος.

Οι ιατροί, μετά την ειδική εκπαίδευση, αξιολογούνται από επταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από :

α) Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της

Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.

β) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Υγειονομικής Υπηρεσίας

του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αθήνας.

γ) Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή

του.

δ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιατρών ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων

Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ).

ε) Έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜεΑ), με τον αναπληρωτή του.

στ) Τον προϊστάμενο του γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, με τον αναπληρωτή του από την ίδια Υπηρεσία.

ζ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του. »

 

—————————————————–

 

1. Παρά την ως άνω ρητή διάταξη του Νόμου, όπου ρητά ο νομοθέτης επιτάσσει την αναγκαιότητα υποβολής ειδικής εκπαίδευσης των ιατρών του Ειδικού Σώματος Αναπηρίας, προκειμένου αποτελεσματικά και σωστά να διαθέτουν γνώση και αντικειμενική κρίση στα υπό εξέταση περιστατικά για απόδοση ποσοστού αναπηρίας, όπως άλλωστε συνέβαινε κατά σωστό τρόπο και μέθοδο επί σειρά ετών στους παλαιότερους ιατρούς του Ειδικού Σώματος,

οργανώνετε προσχηματική και εικονική «εκπαίδευση» διάρκειας 30-60 λεπτών, διάστημα που κατά την κοινή λογική, αλλά και την έννοια του ανωτέρω Νόμου, είναι ανεπαρκέστατο να εκπαιδευτεί ο γιατρός ώστε να κρίνει αποτελεσματικά και υπεύθυνα ως μέλος των Επιτροπών Αναπηρίας.

Με την απαράδεκτη, προχειρότατη και κατ’ επίφαση «εκπαίδευση» των 30-60 λεπτών, παραβιάζετε πέραν της λογικής και την έννοια της συγκεκριμένης διάταξης, όπου ρητά από την διατύπωση συνάγεται, ότι ο νόμος προυποθέτει την υποβολή σε ειδική εκπαίδευση, ως προαπαιτούμενο συμμετοχής σε τόσο σημαντικής αποστολής και ουσίας Επιτροπές Αναπηρίας.

 

2. Παρά επίσης την ρητή διάταξη του άρθρου 6, Ν.3863/2010 που επιβάλλει υποχρεωτική αξιολόγηση μετά την ειδική εκπαίδευση, από την επταμελή επιτροπή όπως αυτή λεπτομερώς περιγράφεται ως προς τη σύνθεση της,

γνωρίζουμε ότι παραβιάζετε την συγκεκριμένη επιτακτική προυπόθεση του Νόμου, παρακάμποντας την, ως εχέγγυου εγκυρότητας της όλης διαδικασίας, με αποτέλεσμα να συγκροτείτε παράνομα Επιτροπές Αναπηρίας κατά παράβαση διαδικασιών που προβλέπονται από το ανωτέρω Νόμο.

 

 

 

—————————————————–

 

 

Επειδή με τον τρόπο αυτό οι γιατροί – μέλη μας καλούνται να συμμετάσχουν σε Επιτροπές Αναπηρίας χωρίς να έχουν υποστεί κατ’ ουσίαν καθόλου εκπαίδευση σε θέματα ασφαλιστικής ιατρικής, με αποτέλεσμα και με δική σας ευθύνη να μην διασφαλίζεται το τεκμήριο της ορθής κρίσης των συμμετεχόντων ιατρών που ως προαπαιτούμενο, περιγράφεται στο Νόμο με την αναγραφή «ειδική εκπαίδευση».

 

Επειδή με αυτό τον παράνομο, ανορθόδοξο και απαράδεκτα πρόχειρο τρόπο, προσπαθείτε να παραπλανήσετε τους ασφαλισμένους ότι δήθεν κρίνονται από εκπαιδευμένα και έμπειρα μέλη Επιτροπών, αντ’ αυτού όμως απαξιώνετε διαδικασίες και Όργανα.

 

Επειδή δεν έχετε εκ του νόμου το δικαίωμα να στέλνετε γιατρούς σε Επιτροπές χωρίς να έχετε τηρήσει διαδικασίες και προυποθέσεις που απαιτεί ο Νόμος.

 

Επειδή οι συγκεκριμένες ενέργειες και μεθοδεύσεις σας έχουν αποκλειστικά στόχο την προσχηματική λειτουργία Οργάνων.

 

Επειδή ο κ. Πατεράκης Βασ. ως διοικητικός υπάλληλος είχε τοποθετηθεί παράνομα Διευθυντής Αναπηρίας και Ι.Ε. στο ΙΚΑ, κατά παράβαση του Νόμου 3863/2010, άρθρο 30, παρ.4, όπου ορίζετο ρητά ότι στη συγκεκριμένη θέση τοποθετείται «υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών», και συνεπώς πέραν του ότι είναι υπόλογος έναντι των αρμοδίων Δικαστικών Οργάνων ο ίδιος για την αποσιώπηση αυτονόητου λόγου εξαίρεσης και μη υποβολή αντιρρήσεων εκ μέρους του ως προς την διενεργηθείσα παρανομία, όλες οι πράξεις του που εκδόθηκαν έως την 10-04-2012 είναι διαβλητές και δυνητικά ακυρώσιμες.

 

Επειδή η διοικητική υπάλληλος του ΙΚΑ κα Τσιαμπίρη Παναγιώτα, η οποία σε πλήθος διοικητικών εγγράφων της Διεύθυνσης Αναπηρίας που αφορούσαν μετακινήσεις συγκεκριμένων ιατρών για συγκροτήσεις Επιτροπών Αναπηρίας υπέγραφε  «κατ’ εντολή» του παράνομα διορισμένου Διευθυντού κ. Πατεράκη Βασ., γνωρίζοντας προφανώς ότι όφειλε να μην τα υπογράφει έως την 10-04-2012.

 

 

Διαμαρτυρόμαστε για την ως άνω παράνομη συμπεριφορά σας και

Σας ζητούμε να σταματήσετε την λειτουργία των Επιτροπών Αναπηρίας εφόσον αυτές λειτουργούν χωρίς την τήρηση των όρων που ρητά περιγράφει ο Νόμος.

 

Σας δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν προβείτε στις ανωτέρω ενέργειες, θα  ασκήσουμε αφενός όλα τα δικαιώματα που μας παρέχει ο Νόμος απευθυνόμενοι στα αρμόδια Δικαστήρια και αφετέρου θα καλέσουμε πάραυτα τους γιατρούς – μέλη μας να απέχουν από εκτός νομιμότητας παρόμοιες διαδικασίες.

 

 

 

 

 

 

Για το Δ.Σ. ΣΕΥΠΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Αθ. Αποστολόπουλος                                                       Ι. Χρονόπουλος

 

 

 

 

 

Αρμόδιος Δικαστικό Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα δήλωση-διαμαρτυρία προς εκείνους στους οποίους απευθύνεται αντιγράφοντας την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως, προ γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *