ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ


 

Έχοντας ως βασικό σκοπό να προβάλλουμε τις ωφέλειες και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από την συνένωση ιατρών και την έναρξη λειτουργίας Πολυιατρείων αναφέρουμε τα εξής:

 1. Μείωση του μέσου λειτουργικούκόστους : Με την συνένωση των ιατρών σε έναν φορέα – Πολυιατρείο , το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του Πολυιατρείου θα είναι μικρότερο από το σύνολο των λειτουργικών εξόδων των αυτόνομων ιατρείων. Παρακάτω αναφέρονται οι κατηγορίες των  εξόδων εξαιτίας των οποίων θα μειωθεί το μέσο λειτουργικό κόστος :
 • Φόρος εισοδήματος, μέσω επιλογής του κατάλληλου νομικού προσώπου και ορθού φορολογικού σχεδιασμού,
 • Αμοιβές γραμματειακής απασχόλησης,
 • Ενοίκια ,
 • Αμοιβές λογιστή,
 •  Μειώσεις λοιπών εξόδων από επίτευξη καλύτερης τιμής αγοράς λόγω μεγαλύτερης αγοραζόμενης ποσότητας (έντυπα, αναλώσιμα Η/Υ, κλπ.).
 1. Αναμενόμενη αύξηση συνολικών εσόδων : Τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα ενός Πολυιατρείου εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερα από το άθροισμα των αναμενόμενων εσόδων των αυτόνομων ιατρείων . Ο βασικός λόγος είναι ότι η ορθή διαχείριση της ευρύτητας των προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών και του συνολικού αριθμού των ασθενών των συνεργαζόμενων ιατρών, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των ιατρικών υπηρεσιών κι εσόδων εν αντιθέσει με τα αυτόνομα ιδιωτικά ιατρεία.
 2. 3.      Ελαχιστοποίηση απασχόλησης ιατρού σε θέματα εκτός ιατρικής: Με την

λειτουργία του Πολυιατρείου, ο ιατρός δεν θα απασχολείται πλέον :

 • Για καταχώρηση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,
 • Για ενημέρωση βιβλίου ασθενών,
 • Για έκδοση αποδείξεων παροχής στους ασθενείς,
 • Για θέματα σχετικά με την μισθοδοσία του προσωπικού,
 • Για έλεγχο και διενέργεια καθημερινών οικονομικών συναλλαγών.
 1. Δυνατότητα προβολής του Πολυιατρείου και ανάπτυξηςεπικοδομητικών συνεργασιών με λοιπούς φορείς του ιατρικού κλάδου καθώς και με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

 

 1. 5.      Ισχυροποίηση έναντι των σκληρών συνθηκών ανταγωνισμού που αναμένεται να δημιουργήσουν τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια: Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα άρθρα μας, έχουν ήδη δημιουργηθεί όλες εκείνες οι ευνοϊκές προϋποθέσεις για την είσοδο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων μέσω μεγάλων εταιρικών Ομίλων στον κλάδο υγείας της χώρας μας.  Η συνένωση των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών αποτελεί μονόδρομο για την αποφυγή της υπαλληλοποίησής τους με όρους και συνθήκες που δεν συνάδουν με την επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία τους.

 

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΜΕΛΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΜΕΛΛΟΣ   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αρχιμήδους 4, Π. Φάληρο_ T.K. 175 63 , Τηλ.-Fax: 210-9858235 , e-mail: info@synergein.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *