ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ (ΕΝ.Ι – Ε.Ο.Π.Υ.Υ).Ίδρυση Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ – Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ


 

 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

 

Θέμα: Ίδρυση Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ – Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ

 

Η ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απαρτίζεται από ιατρούς που συνεργάζονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιδρύθηκε με κύριους σκοπούς την συνεργασία με το σύνολο των ιατρικών και κοινωνικών φορέων, την διαφύλαξη, διεκδίκηση και προάσπιση των κοινών επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών της.

Στην ήδη πολύμηνη συνεργασία μας με τον Οργανισμό, διαπιστώσαμε σοβαρά ζητήματα δυσλειτουργίας που αφορούν την συνεργασία μας με αυτόν και ζητούμε άμεσα την επίλυση τους, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος στο οποίο η πολιτική ηγεσία του ΥΥΚΑ και η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ οφείλουν να δεσμευτούν:

1.- Ζητούμε την άμεση υπογραφή και επίδοση στους δικαιούχους ιατρούς, των συμβάσεων συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ, που κληθήκαμε να καταθέσουμε ενυπόγραφα, ανταποκρινόμενοι στην κλήτευση της Διοίκησης του Οργανισμού, ήδη από τα μέσα Μαρτίου 2012.

2.- Ζητούμε την τήρηση του 45θημέρου για την πλήρη καταβολή των αποζημιώσεων που προκύπτουν από την ηλεκτρονική και έντυπη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ελπίζουμε, τα φαινόμενα παντελούς έλλειψης οργάνωσης που σημειώθηκαν κατά την πρώτη αποπληρωμή των αποζημιώσεων, να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Τονίζουμε ότι πολλοί συνεργαζόμενοι με τον ΕΟΠΥΥ, δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί και επίσης εκκρεμεί η καταβολή του ποσού των 10%, που έχει παρακρατηθεί. Ζητούμε δίκαιη μεταχείριση στην αποπληρωμή των διαφόρων παρόχων Υγείας (κλινικοί, εργαστηριακοί ιατροί, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, φαρμακοποιοί, κλπ). Διεκδικούμε την πλήρη και άμεση αποπληρωμή των παλιών χρεών των εντασσομένων στον ΕΟΠΥΥ ταμείων, χρέη που αφορούν το σύνολο των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών συμβεβλημένων και μη. Υπενθυμίζουμε ότι η καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους έπρεπε να έχει ήδη διεκπεραιωθεί ως 31/03/2012. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι οι συνάδελφοί μας εργαστηριακοί, όλων των ειδικοτήτων, είναι στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης καθώς δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ από τον νέο φορέα.

3.- Ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις συμβάσεις 5.000 συναδέλφων μας με αντιμισθία. Πρόκειται για προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία δεν περιγράφονται βασικά στοιχεία της μελλοντικής σύμβασης όπως : οικονομικά στοιχεία περί ύψους κρατήσεων και προσδιορισμός της φύσης αυτών, γεωγραφική κατανομή των ιατρικών ειδικοτήτων που ο Οργανισμός επιθυμεί κλπ. Επικροτούμε, ωστόσο, την πρόβλεψη για κάλυψη των θέσεων σε ποσοστό 25% από νέους συναδέλφους, που δεν έχουν συμπληρώσει 5ετία από την λήψη ειδικότητας.

4.- Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων γνωστών ως e-syntagografisi, e-diagnosis, e-ΔΑΠΥ. Ενώ θεωρούμε την χρήση τους απαραίτητη και επιβεβλημένη, συμφωνώντας στην ανάγκη ελέγχου εκ μέρους της Πολιτείας, οι εφαρμογές αποδείχθηκαν ότι έχουν σημαντικά ελλείμματα στις προδιαγραφές ασφαλείας καθιστώντας τες ευάλωτες σε ηλεκτρονικές επιθέσεις, είναι δυσλειτουργικές στην χρήση τους, αυξάνουν κατά πολύ την επιβάρυνση στην επαγγελματική καθημερινότητα και τέλος αντικαθιστούν την έντυπη με ηλεκτρονική γραφειοκρατία.

5.- Θεωρούμε ότι η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και Ηλεκτρονική έκδοση Παραπεμπτικών, παλαιό αίτημα της Ιατρικής Κοινότητας, οφείλει όχι μόνο να αποτελέσει εργαλείο καθημερινής επαγγελματικής πρακτικής όλων των ιατρών που επιθυμούν να πιστοποιηθούν, αλλά και να καταργηθούν όποιοι περιορισμοί υπάρχουν ακόμα στην χρήση τους. Η επίκληση της άρσης του δικαιώματος στην χρήση των Ηλεκτρονικών Συστημάτων είναι απαράδεκτη και ως τέτοια θα αντιμετωπιστεί αν τυχόν τεθεί σε εφαρμογή.

6.- Ζητούμε την κατάρτιση καταλόγου ιατρικών πράξεων, την ρεαλιστική ανακοστολόγηση τους και την αποσαφήνιση των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβεβλημένων ιατρών στο μείζον θέμα των ιατρικών πράξεων. Παράλληλα θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμοσθούν άμεσα και καθολικά τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια σε όλα τα Νοσοκομεία και τις Κλινικές, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους ασφαλισμένους.

7.- Οι ασάφειες τόσο του Κανονισμού ΕΟΠΥΥ, όσο και πολλών Υπουργικών Αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων, αντί να οριοθετήσουν το πλαίσιο εργασίας των συμβεβλημένων, συχνά επιτείνουν την σύγχυση ιατρών και ασφαλισμένων. Η σύγχυση αυτή είναι ήδη αυξημένη μετά τη συγχώνευση Οίκου Ναύτη και ΕΟΠΥΥ.

Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ, ως θεσμικό συνδικαλιστικό όργανο των συνεργαζόμενων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, προσδοκά στην εκατέρωθεν τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων. Δεν πρόκειται όμως να συμβιβαστεί με κανένα μέτρο που θα καταλύει τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών της και του συνόλου του ιατρικού σώματος. Χρέος μας είναι η προάσπιση αυτών των δικαιωμάτων των μελών και θα συνεργαστούμε με την Πολιτεία και τους Ιατρικούς Συλλόγους προς αυτή την κατεύθυνση. Κάθε άλλη πρακτική θα μας βρει σθεναρά αντιτιθέμενους.

Γιά την Π.Δ. της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γεν. Γραμματέας

Ελευθερίου Γεώργιος                                                 Πολυζόπουλος Εμμανουήλ

5 thoughts to “ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ (ΕΝ.Ι – Ε.Ο.Π.Υ.Υ).Ίδρυση Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ – Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ”

 1. 1)Πότε αγαπητοί συνάδελφοι της Ενωσης Ιατρών ΕΟΠΠΥ,τήρησε τις δεσμεύσεις του ο πολιτικός προιστάμενος του ΕΟΠΠΥ; Oταν έλεγε ότι τα λεφτά που χρωστάει ο ΟΠΑΔ θα πληρωθούν,μέχρι τις 31.3.2011!!!! αλλιώς (κατά δήλωσή του) θα παραιτηθώ από Υπουργός Υγείας!!
  Αν θέλετε την γνώμη μου πάνε τα λεφτά αυτά.Μας τα φάγανε ή θα τα κουρέψουν όπως κάνανε με τους ομολογιούχους.
  Εδώ η ευθύνη σας είναι τεράστια σαν ιατροί ΕΟΠΠΥ.Αν είχατε στηρίξει τις συλλογικές αποφάσεις των Ιατρικών Συλλόγων,όπως κάνουν οι φαρμακοποιοί,θα είχαμε πληρωθεί από πολλού.
  2) Καλά ποιές συμβάσεις εργασίας ζητάτε!! Οταν τις ζητούσαν οι Ιατρικοί Σύλλογοι εσείς τρέχατε να στείλετε φάξ!!!! στον ΕΟΠΠΥ γιά να προλάβετε μπας και χάσετε το 10άρικο (μεικτά)
  3) Πάντως όσον φορά το τελευταίο σκέλος της ανακοίνωσή σας που αναφέρεστε σε διάθεση συνεργασίας με όλους(ιατρικό σύλλογο-υπουργείο) θα μου επιτρέψετε να σας πώ ότι μέχρι τώρα τα συλλογικά μας όργανα τα είχατε γραμμένα!! κανονικότατα.
  Τώρα περιμένετε να πληρωθείτε!!!
  Από ποιούς; Από τους απατεώνες του “λεφτά υπάρχουν”.
  Με τιμή
  Κ.Σπερδούλης

 2. 1.Θα ειναι βιωσιμος ο ΕΟΠΥΥ ωστε να εχει λογο υπαρξης & η νεα ενωση; 2.Τοσους μηνες,ολα τα συλλογικα μας οργανα,καταγγελουν & ξανα καταγγελουν & τιποτα δεν γινεται.Οι νομικοι συμβουλοι τι λενε; Πως μπορουμε να κινηθουμε δικαστικα & με τι ελπιδες;

 3. Τα συλλογικά όργανακια ειναι και θα είναι πάντα γραμμένα κανονικά!!!!
  Τα μέλη τους το μονο που κάνουν είναι να ελπίζουν για καμια γερή μιζα.
  Δεν θα μας υποδείξει κανενα ΟΡΓΑΝΟ τι θα κάνουμε.
  Εξω τα κοματόσκυλα!!!

 4. Απάντηση στον ΣΠΕΡΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ : Πές τα Χρυσόστομομε!!! Συμφωνώ!!! Οι ΕΟΠΠΥτες θέλουν τώρα και τα ρέστα. Θέλουν τους Ιατρικούς συλλόγους μαζί τους; Χα! χα! χα! Ρε πως ξεπέσανε τόσο χαμηλά… αυτοί;

 5. Εκτος απο τους εργαστηριακους συναδελφους που εξαναγκαστικαν λογω αθεμιτου ανταγωνισμου απο τα μεγαλα κεντρα-που ασυστολα ταστηριξε ο υπουργος-να μπουν στον ΕΟΠΥΥ οι υπολοιποι γιατροι εναν δρομο εχουν ναπαρουν¨ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ εστω και τωρα.Εκτος και αν εχουν αλλα στο μυαλο τους-μικρες η μεγαλες κομπινες.ΣΗΜ.Παπα οσα ειχαν λεχθει οι ΙΣ δεν εκαναν τιποτε γιαυτο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *