ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ «ΦΑΚΕΛΩΜΑ» ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Από το υπουργείο Οικονομικών
Όλες οι ιατρικές δαπάνες θα καταγράφονται στο άμεσο μέλλον από το
ΤΑΧΙS σε ετήσια βάση, με σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Στόχος του
υπουργείου είναι να προχωρήσει σε διασταυρώσεις για να εντοπίσει περιπτώσεις
φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, το υπουργείο Οικονομικών ζητά
από τις δημόσιες και ιδιωτικές κλινικές, τα μαιευτήρια, τις ασφαλιστικές εταιρείες
και τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης να στείλουν στη
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αναλυτικά στοιχεία για όλους
τους πελάτες τους, προκειμένου αυτά να διασταυρωθούν με τις δαπάνες και τα
εισοδήματα που αναγράφονται στις φορολογικές δηλώσεις. Όπου εντοπίζονται
διαφορές θα επιβάλλονται επιπλέον φόροι και αυστηρά πρόστιμα.
Ειδικότερα, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια θα διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του
Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία: α) ΑΦΜ ιατρού
που εκτέλεσε την πράξη, β) ένδειξη έμμισθου ή συνεργαζόμενου ιατρού,
γ) ημερομηνία εκτελεσθείσας πράξης, δ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την
Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD -10)/ ιατρικών πράξεων. Τα δημόσια
θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ.
του Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία: α) ΑΦΜ
συνεργαζόμενου (μη έμμισθου) ιατρού που εκτέλεσε την πράξη, β) ημερομηνία
εκτελεσθείσης πράξης, γ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση
Νόσων – Διαγνώσεων (ICD -10)/ ιατρικών πράξεων. Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής
ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε
ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους
πελάτες τους με τα εξής στοιχεία: α) ΑΦΜ υπόχρεου, β) Αριθμός συμβολαίου,
γ) Ποσό ασφαλίστρων που κατέβαλε ο υπόχρεος, δ) Ημερολογιακό έτος
είσπραξης. Τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ.
του Υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των
βεβαιώσεων που χορηγούν στους ασφαλισμένους τους για τις υποχρεωτικές
τους εισφορές σε αυτά, καθώς και για τις προαιρετικές τους εισφορές, εφόσον τα
ταμεία έχουν συσταθεί με νόμο.
Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: α) ΑΦΜ υπόχρεου
ασφαλισμένου, β) Ποσό εισφορών που κατέβαλε ο υπόχρεος ή ο εργοδότης
του υπέρ αυτού, γ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης, δ) ΑΜΚΑ υπόχρεου
ασφαλισμένου. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων,
εφαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι ανάλογες κυρώσεις.
Τα στοιχεία που θα πρέπει να γνωστοποιήσουν οι αρμόδιοι φορείς στο
υπουργείο Οικονομικών αφορούν τις χρήσεις από το 2010 και εφεξής.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *