ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Προς τον κ. Μάκη Βορίδη

Υπουργό Υποδομών

Μεταφορών και Δικτύου

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε,

Παπάγου

 

Αθήνα, 11/04/2012

Α.Π. 29559

 

 


 

Αξιότιμε κε. Υπουργέ,

Δια της παρούσης, επανερχόμενοι στο με αριθμ. πρωτ. 29378/03.04.2012 έγγραφό μας, επί του οποίου ουδεμία απάντηση λάβαμε, απευθυνόμαστε προσωπικά σε σας, επικαλούμενοι τις νομικές σας γνώσεις, αλλά και την ευαισθησία που σας διακρίνει και παρακαλούμε για την άμεση διευθέτηση του μείζονος θέματος που έχει προκύψει αναφορικά με τις αποζημιώσεις των ιατρών που προβαίνουν στην πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών.

Ειδικότερα, στο με αρ. πρωτ. 14537/2616/22-3-12 έγγραφο σας, με θέμα: «Αποζημιώσεις ιατρών Πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης», κατ’ επίκληση του π.δ. 19/95 (ΦΕΚ Α΄ 15/1995), σύμφωνα με το οποίο η αποζημίωση ορίζεται ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών, για επίσκεψη στο ιατρείο,  παραπέμπετε στο άρθρο 6 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου» (ΦΕΚ τεύχος Α’ 262) και θεωρείτε ότι η αμοιβή των ιατρών είναι 10€ και μάλιστα αναδρομικά από 1-1-2012.

Πλην όμως, τούτο, κατά εσφαλμένη ερμηνεία των κρίσιμων διατάξεων. Και αυτό γιατί οι διατάξεις του πδ 127/2005, με τις οποίες ορίστηκε το ποσό που ισχύει ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο,(αμοιβή ιατρικής επίσκεψης 20 ευρώ) δεν τροποποιήθηκαν με την ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία όπως προκύπτει αβίαστα από την ίδια τη γραμματική της διατύπωση είναι μεταβατικού χαρακτήρα, αποβλέποντας στην προσωρινή ρύθμιση της αμοιβής των ιατρών, «μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου».

Περαιτέρω, η εσφαλμένη κατά την άποψή μας αυτή ερμηνεία δημιουργεί παρεπόμενα σοβαρά ζητήματα. Και αυτό γιατί,  όπως  γνωρίζετε πολύ καλά, οι υποψήφιοι οδηγοί από 1-1-2012 και εφεξής, ήδη δηλαδή επί τρεις μήνες, έχουν προκαταβάλει ιατρική αμοιβή ύψους 20€ (δυνάμει των αναγκαίων παραβόλων), την οποία βεβαίως δεν μπορεί να παρακρατήσει νόμιμα δυνάμει νεότερης ερμηνευτικής προσέγγισης η υπηρεσία. Επιπλέον για την  νόμιμη ιατρική αμοιβή των 20 ευρώ οι ιατροί μέλη μας έχουν ήδη εκδώσει αντίστοιχη ΑΠΥ.

Δυνάμει των ανωτέρω λεχθέντων, προσβλέπουμε στην άμεση προσωπική σας παρέμβαση προκειμένου να ανακληθεί η παραπάνω απόφαση σας .

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                                                                     ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *