ΙΣΑ. Εσφαλμενη ερμηνεία νόμου περί αποζημιώσεως ιατρών

Αθήνα, 03/04/2012
Α.Π. 29378

Με το με αρ. πρωτ. 14537/2616/22-3-12 έγγραφο σας, με θέμα: «Αποζημιώσεις ιατρών Πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης κατ’ επίκληση του π.δ. 19/95 (ΦΕΚ Α΄ 15/1995), σύμφωνα με το οποίο: «Παρέχεται αποζημίωση στους γιατρούς της πρωτοβάθμιας εξέτασης, ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών, για επίσκεψη στο ιατρείο», παραπέμπετε στο άρθρο 6 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου» (ΦΕΚ τεύχος Α’ 262). Πλην όμως, τούτο κατά εσφαλμένη ερμηνεία των παραπάνω οριζόμενων.

Από την ίδια την γραμματική διατύπωση της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, προκύπτει αβίαστα ότι η ανωτέρω διάταξη- ρύθμιση είναι μεταβατικού χαρακτήρα, αποβλέποντας στην προσωρινή ρύθμιση της αμοιβής των ιατρών, «μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου». Επιπλέον η παραπάνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δεν τροποποιεί ούτε αντικαθιστά τα οριζόμενα στο π.δ. 127/2005 (αμοιβή ιατρικής επίσκεψης 20 ευρώ), στο οποίο άλλωστε, για τον λόγο αυτό, δεν γίνεται καμία μνεία.

Τέλος γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι υποψήφιοι οδηγοί έχουν ήδη προκαταβάλει δυνάμει των αναγκαίων παραβόλων ύψους 20 ΕΥΡΩ, την ιατρική αμοιβή για την έκδοση αδειών οδήγησης. Συνακόλουθα η προτεινόμενη ρύθμιση είναι και άνευ αντικειμένου ενόψει της σκοπούμενης αναδρομικής εφαρμογής της.

Αναμένουμε την άμεση ανάκληση της απόφασης σας  αυτής,  επιφυλασσόμενοι να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία των δικαιωμάτων των μελών μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *