ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ: ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Δημοσιεύτηκε το σχετικό ΦΕΚ
Με απόφαση του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 713
της 13/3/2012, αλλάζει η διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων και οδοντιατρείων.
Η χορήγηση της άδειας γίνεται εντός μηνός από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του φορέα με την κατάθεση
όλων των σχετικών δικαιολογητικών, από τους οικείους ιατρικούς και οδοντιατρικούς συλλόγους. Εντός
του ιδίου χρονικού διαστήματος απορρίπτεται η σχετική αίτηση με αιτιολογημένη απόφαση αν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός, αρμόδιος για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων καθίσταται ο κατά τόπο οικείος Περιφερειάρχης. Η αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη ισχύει
και σε περίπτωση υποβολής ένστασης. Η ίδια διαδικασία θα απαιτείται και σε περίπτωση μεταστέγασης, επέκτασης κ.ά. Για την εξέταση των δικαιολογητικών και τη χορήγηση αδειών θα συγκροτηθούν επιτροπές σε κάθε ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο. Κάθε επιτροπή θα αποτελείται από ένα μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου, έναν Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο ή Υγιεινολόγο Μηχανικό ο οποίος θα ορίζεται από τον σύλλογο μετά από πρόταση του Τ.Ε.Ε. ή του οικείου περιφερειακού τμήματος αυτού, καθώς και έναν ιατρό ή οδοντίατρο, του οικείου ή σε περίπτωση αδυναμίας όμορου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου.

Health Daily

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *