ΙΣΑ. Εξώδικη Δήλωση- Πρόσκληση προς Κ. Βουδούρη

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του νπδδ με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113), νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Πρόεδρο του Γεωργίου Πατούλη.

ΠΡΟΣ

Τον Γεράσιμο Βουδούρη , πρόεδρο του, κάτοικου Αμαρουσίου, οδός Κηφισίας 39 , ατομικά και με την ιδιότητα του ως Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας  (ΕΟΠΥΥ).

********

Με σειρά δηλώσεών σας προς τα ΜΜΕ αναφερόμενος στους ιατρούς – μέλη μας τους κατηγορείτε συλλήβδην και αδιακρίτως για «πολυφαρμακεία» και υπερσυνταγογράφηση, σε μία προσπάθεια στήριξης των κυβερνητικών επιλογών για την περικοπή της φαρμακευτικής δαπάνης. Και όλα αυτά ενώ σεις δεν έχετε μέχρι σήμερα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την εξυγίανση του συστήματος.
Στην προκειμένη περίπτωση οι δηλώσεις σας αυτές που εμφανίζουν τον μέσο Έλληνα ιατρό ως a priori παραβάτη του ιατρικού καθήκοντος του συνιστά από μέρους σας ενέργεια με προφανή δόλο και σκοπό να βλάψει την τιμή και την υπόληψη κάθε ιατρού  και του ιατρικού σώματος ως σύνολο, η οποία προσβάλλει παράνομα και υπαίτια την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη και το κύρος κάθε μέσου Έλληνα ιατρού. Το γεγονός δε ότι ουδέποτε μας έχετε γνωστοποιήσει ονόματα ιατρών οι οποίοι έχουν αυτή την παραβατική συμπεριφορά αποδεικνύει ότι οι δηλώσεις σας αυτές είναι αναληθείς και μοναδικό στόχο έχουν να θίξουν την  τιμή και την υπόληψη των Ελλήνων ιατρών .
ΕΠΕΙΔΗ  γνωρίζετε ότι οι δηλώσεις σας αυτές με τις οποίες  κατηγορείτε συλλήβδην και αδιακρίτως για «πολυφαρμακεία» και υπερσυνταγογράφηση τους Έλληνες ιατρούς δεν ισχύουν για το σύνολο των ιατρών.
ΕΠΕΙΔΗ οι δηλώσεις σας αυτές, που κυκλοφορούν ευρέως στα ΜΜΕ, βλάπτουν την τιμή και την υπόληψη των τίμιων ιατρών, οι οποίοι ουδέποτε έχουν επιδοθεί σε τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές.
ΕΠΕΙΔΗ Ο ΙΣΑ είναι ΝΠΔΔ διφυούς χαρακτήρα με σκοπό, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του  B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) “Σχετικά με την τροποποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων περί Ιατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων του A.N. 1565/1939” η μέριμνα για τη διατήρηση της επιστημονικής και ηθικής ικανότητας του ιατρικού σώματος να εξυπηρετήσει με προθυμία και αυταπάρνηση τη δημόσια υγιεινή και τους αρρώστους, καθώς και η εναρμόνιση των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων μεταξύ των μελών του, με σκοπό την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος του λαού και του Κράτους.
ΕΠΕΙΔΗ ο ΙΣΑ στα πλαίσια των καταστατικών  του σκοπών και αρμοδιοτήτων είναι ευθέως αντίθετος σε κάθε ενέργεια που συνιστά παράβαση της δεοντολογίας και αρμόδιος να περιφρουρεί την αξιοπρέπεια των μελών και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας σε όσους τυχόν παρεκτρέπονται.
ΕΠΕΙΔΗ τα μέλη μας έχουν υποστεί προσωπικά τεράστια ηθική, οικονομική βλάβη από τις δηλώσεις σας, έχουν επομένως θιγεί βαθέως ως επιστήμονες, επαγγελματίες, οικογενειάρχες και μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
ΕΠΕΙΔΗ οι πράξεις σας αυτές προβλέπονται  και  τιμωρούνται  υπό  των  άρθρων  361, 362 και 363 του  Π.Κ.

ΔΙΑ  ΤΑΥΤΑ
ΚΑΙ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ  ΠΑΝΤΟΣ  ΑΛΛΟΥ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΜΑΣ
σύμφωνα και με την από 15-3-2012 απόφαση του ΔΣ του ΙΣΑ
ΣΑΣ  ΚΑΛΟΥΜΕ

Όπως άμεσα ανακαλέσετε τις συγκεκριμένες δηλώσεις σας και εφεξής πάψετε να κατηγορείτε συλλήβδην και αδιακρίτως όλους τους ιατρούς για «πολυφαρμακεία» και υπερσυνταγογράφηση.

Αρμόδιος  δικαστικός  επιμελητής  παραγγέλλεται  να  επιδώσει  νομίμως  την  παρούσα  προς  τον Γεράσιμο Βουδούρη , πρόεδρο του, κάτοικου Αμαρουσίου, οδός Κηφισίας 39 , ατομικά και με την ιδιότητα του ως Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας  (ΕΟΠΥΥ) προς  γνώση  της  και  για  τις  νόμιμες  συνέπειες  αντιγράφοντας  ολόκληρο  το  κείμενο  της  παρούσης  στην  έκθεση  επιδόσεώς  του .
Επικολλήθηκε  ένσημο  Τ.Π.Δ.Α.  1,15 ΕΥΡΩ .

Αθήνα  15-3-2012                    Η πληρεξούσια δικηγόρος

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ 10675
ΤΗΛ.2103614112-FAX:2117707173

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *