Φρένο στη φαρμακευτική δαπάνη στα δημόσια νοσοκομεία, επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Υγείας.

Φρένο στη φαρμακευτική δαπάνη στα δημόσια νοσοκομεία, επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Υγείας.

Με εγκύκλιό του προς τις διοικήσεις των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ο γενικός γραμματέας Υγείας κ. Νίκος Πολύζος προειδοποιεί ότι δεν μπορούν να ‘στοκάρονται’ περισσότεροι από δύο τύποι ιδιοσκευασμάτων ανά δραστική ουσία.

Ζητεί να γίνονται οι προμήθειες με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και τονίζει ότι πρέπει να δίνεται έμφαση στα αντίγραφα φάρμακα. Η εγκύκλιος φέρει τον τίτλο ‘Διαχείριση φαρμάκων στα νοσοκομεία’ και αναφέρει συνοπτικά τα εξής:

Οι Επιτροπές Φαρμάκων των νοσοκομείων, μέχρι την ένταξη των φαρμάκων στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών και τη διενέργεια των διαγωνισμών, στα πλαίσια των οδηγιών και των στόχων του μνημονίου και του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την αύξηση της ανάλωσης των γενοσήμων ή των μη προστατευμένων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, καλούνται να προβούν στα πλαίσια του
έργου τους σε αξιολόγηση και επιλογή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων με βάση τη χαμηλότερη τιμή ανά δραστική ουσία, περιεκτικότητα και μορφή, για τη χρήση τους εντός του νοσοκομείου.

Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα στην κατηγορία των απροστάτευτων από διπλώματα ευρεσιτεχνίας δραστικών ουσιών, είτε είναι πρωτότυπα άνευ πατέντας (off patent), είτε γενόσημα, αντιμετωπίζονται και κρίνονται ισότιμα.

Τιμή

Για τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα αυτά, επιλέγονται για χρήση εντός του νοσοκομείου δύο ιδιοσκευάσματα ανά δραστική ουσία, περιεκτικότητα, μορφή και συσκευασία, με βάση τη χαμηλότερη τιμή. Η επιλογή και η χρήση του δεύτερου ιδιοσκευάσματος γίνεται για λόγους ασφαλείας και για τις περιπτώσεις όπου είναι αδύνατος ο εφοδιασμός του νοσοκομείου για οποιοδήποτε λόγο με το φθηνότερο επιλεγέν ιδιοσκεύασμα.

Σε περίπτωση ύπαρξης ίσης τιμής λόγω των προσφερομένων εκπτώσεων μεταξύ δύο ιδιοσκευασμάτων μη προστατευμένων πρωτότυπων ή γενοσήμων, το φαρμακευτικό τμήμα πρέπει να μεριμνά στην ισότιμη ποσοστιαία κατανομή της επιλογής των ιδιοσκευασμάτων (50%).

Η επιτροπή φαρμάκων κάθε νοσοκομείου δύναται να εισηγείται τεκμηριωμένα στη διοίκηση, την τυχόν αναγκαιότητα ύπαρξης περισσοτέρων ιδιοσκευασμάτων και όχι πέραν των τεσσάρων (4), ως προηγούμενη εγκύκλιος, ή αλλαγής τους, ως επόμενη επιλογή από τη λίστα των κατά σειρά ιδιοσκευασμάτων και πάντα ανάλογα με την προσφερόμενη έκπτωση, όχι όμως τη διατήρηση αποθέματος πλέον των δύο φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ανά δραστική ουσία.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή οποιουδήποτε φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στο νοσοκομείο είναι η έγκριση άδειας κυκλοφορίας του από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και η αναφορά του στο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (ΔΤΦ).

Για την επιλογή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα νοσοκομειακή τιμή για τα ιδιοσκευάσματα με την ίδια δραστική ουσία, περιεκτικότητα, μορφή και συσκευασία, καθώς και οι εκπτώσεις επί της νοσοκομειακής τιμής τις οποίες προσφέρουν αυτοβούλως οι προμηθευτές φαρμάκων, σύμφωνα με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.

Η αξιολόγηση όλων των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων με βάση την χαμηλότερη τιμή διενεργείται κάθε έξι μήνες.

Ομαδοποίηση

Οι επιτροπές φαρμάκων, μετά από συνεργασία με το Επιστημονικό Συμβούλιο, μπορούν να εισηγηθούν την ομαδοποίηση δραστικών ουσιών που διακινούνται στο νοσοκομείο σε μεγάλες ποσότητες ή αξίες, και να ορίσουν ομάδες φαρμάκων της ίδιας φαρμακολογικής κατηγορίας με περισσότερες δραστικές ουσίες.

Η διαπραγμάτευση τιμών μπορεί να γίνεται και στα φάρμακα ομάδας δραστικών ουσιών, όχι μόνο στις ομάδες με την ίδια
δραστική ουσία.

Η επιτροπή φαρμάκων επεξεργάζεται και κοινοποιεί στη διοίκηση του νοσοκομείου το αρχείο των φαρμάκων που διατηρούνται στο Φαρμακείο, το οποίο θα περιέχει όλες τις δραστικές ουσίες κατά κατηγορία ATC με τα αντίστοιχα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *