ΕΟΠΥΥ. Για οφειλές ταμείων

Προς φαρμακεία και ιδιώτες Αναφορικά με τις οφειλές των ταμείων προς τα φαρμακεία και τους ιδιώτες, ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε: «Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον ΕΟΠΥΥ μέχρι του ποσού του
ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31.12.2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κ.λπ.)», παρ. 1.β. «Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες
έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι την 31.10.2011. Επίσης, με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται το ποσοστό έκπτωσης που παρέχουν οι λοιποί (πλην
φαρμακοποιών) πάροχοι υπηρεσιών υγείας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου». Κατόπιν των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα προβεί στην διαδικασία της πληρωμής των οφειλών (πλην φαρμακοποιών) αμέσως μετά από την έκδοση της προαναφερθείσας ΚΥΑ».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *