+Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας. Επείγοντα ερωτήματα σχετικά με την λειτουργία του ΕΟΠΥΥ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, δυστυχώς βρισκόμαστε στην ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας εγγράφως, διότι υπάρχει πρόβλημα έντονης δυσλειτουργίας λόγω ασαφειών που υπάρχουν στα τελευταία έγγραφά σας σχετικά με τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ.
Συγκεκριμένα: 1. Ενώ στα μέχρι τώρα έγγραφα υπήρχε η διαβεβαίωση-δέσμευση ότι οι εργαστηριακοί ιατροί μπορούν να αποδέχονται τα χειρόγραφα παραπεμπτικά από συμβεβλημένους ιατρούς ή από ιατρούς του ΙΚΑ, όπου υπάρχει αδυναμία έκδοσης ηλεκτρονικών παραπεμπτικών (με συνοδό αιτιολόγηση), στην σύμβαση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα σας την 2-2-12 και υπέγραψαν οι εργαστηριακοί ιατροί στην πλειονότητά τους, αναφέρεται στην παράγραφο 7 <<  … Συγκεκριμένα η παραπομπή για παρακλινικές εξετάσεις θα γίνεται ηλεκτρονικά. Κατ’ εξαίρεση όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, το ΙΔΕ ή ΙΠ θα μετατρέπει τα σχετικά χειρόγραφα παραπεμπτικά σε ηλεκτρονικά. …>> . Με όση λογική μας απέμεινε, αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει διότι δεν υπάρχει πρόσβαση των εργαστηριακών γιατρών στο e-diagnosis. Με αυτό το δεδομένο οι εργαστηριακοί συνάδελφοι θεωρούν ορθώς ότι μπορούν να αποδέχονται μόνο τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά. Με δεδομένο την αδυναμία έκδοσης ηλεκτρονικών παραπεμπτικών από το ΙΚΑ και τη δυσλειτουργία του e-diagnosis τις περισσότερες ημέρες του Φεβρουαρίου, έχει δημιουργηθεί έντονη αναστάτωση και μεταξύ ιατρών και μεταξύ ιατρών κι ασφαλισμένων. Παρακαλούμε όπως άμεσα αποκαταστήσετε εγγράφως και μόνον εγγράφως την παραπάνω αναιτιολόγητη παράγραφο που τόση αναστάτωση δημιούργησε.

2. Υπάρχει ασάφεια σχετικά με τη δυνατότητα αναγραφής φυσικοθεραπευτικών πράξεων που εκτελούνται σε συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ εργαστήρια από μη συμβεβλημένους ορθοπεδικούς ιατρούς. Παρακαλούμε όπως υπάρξει γραπτή διευκρίνιση και γι’ αυτό το ζήτημα.

3. Υπήρξε ερώτημα από ιατρούς μέλη του συλλόγου μας που καλύπτουν αγροτικά ιατρεία σχετικά με τη δυνατότητα έκδοσης χειρόγραφων παραπεμπτικών καθόσον στα αγροτικά ιατρεία αδυνατούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά,  κι επίσης αν καλύπτονται νομικά να εκδίδουν μόνο χειρόγραφες συνταγές διότι στο άρθρο 21 παράγραφος 4 του εφαρμοστικού νόμου του υπουργείου Υγείας που ψηφίζεται σήμερα (29-2-12) προβλέπεται << για κάθε χειρόγραφη συνταγή που κατοχυρώνεται ηλεκτρονικά από τα φαρμακεία προς τους Φ.Κ.Α. οι ιατροί που συνταγογραφούν χειρόγραφα επιβαρύνονται με καταβολή ποσού αποζημίωσης προς τα φαρμακεία που καταχωρούν τη συνταγή. Χειρόγραφες συνταγές σε καμία περίπτωση δεν αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ και τα φαρμακεία  δεν μπορούν να απαιτήσουν πληρωμή για τις συνταγές αυτές…>>.  Μήπως αν αυτό τεθεί σε ισχύ χωρίς εξαιρέσεις δεν θα υπάρχει λόγος ύπαρξης των αγροτικών ιατρείων.
Περιμένοντας εγγράφως τις απαντήσεις σας. Μετά τιμής
Ηγουμενίτσα 29-2-12
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ                                    ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΑΡΓΑΛΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.