ΕΣΥ. Έρχονται ανατροπές

Εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας,
που ρυθμίζει θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε εφαρμογή του νέου
μνημονίου. Με το εν λόγω νομοσχέδιο ρυθμίζονται γενικά θέματα νοσοκομείων
και κέντρων υγείας. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: 1. Δίνεται η δυνατότητα
στους ιατρούς του ΕΣΥ να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και πέραν του ωραρίου
της απασχόλησής τους στα δημόσια νοσοκομεία, όπου υπηρετούν. Επίσης,
δίνονται πρόσθετα κίνητρα στους θεράποντες ιατρούς. 2. Το νομοσχέδιο αναφέρει
ότι υπογράφηκαν συμβάσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, με τις οποίες
παραχωρούνται ειδικές θέσεις νοσηλείας με υψηλότερο νοσήλιο για τη νοσηλεία των
ασφαλισμένων των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. 3. Προωθείται η γεωγραφική
ταύτιση των Υγειονομικών Περιφερειών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Ν. 3852/2010, ώστε
να συμπίπτουν τα γεωγραφικά όρια αρμοδιοτήτων των Υγειονομικών Περιφερειών
με αυτά των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Όσον αφορά στο ωράριο λειτουργίας
των φαρμακείων, προβλέπεται ότι όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν κατά
τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και το Σάββατο. Το
διευρυμένο ωράριο θα συμπίπτει απόλυτα με αυτό των εφημεριών, όπως το ορίζει
ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος και θα πρέπει να τηρείται για όλο το χρονικό
διάστημα που έχει δηλώσει ο φαρμακοποιός. Η μη τήρηση του διευρυμένου ωραρίου
επιφέρει τις προβλεπόμενες, από την ισχύουσα νομοθεσία για τις εφημερίες, κυρώσεις.
Οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν πέραν του καθοριζομένου
ωραρίου, υποχρεούνται να το δηλώσουν στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους
και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη, μέχρι την 20ή Μαΐου και την 20ή Νοεμβρίου κάθε
έτους, προκειμένου να λειτουργούν κατά το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους
αντίστοιχα. Ο οικείος περιφερειάρχης αναλαμβάνει να ανακοινώνει το σύνολο των
δηλώσεων των φαρμακοποιών μέχρι τις 31 Μαΐου και 31 Οκτωβρίου αντίστοιχα, οι δε
οικείοι φαρμακευτικοί σύλλογοι υποχρεούνται να αναφέρουν στους μηνιαίους πίνακες
εφημεριών και τα φαρμακεία που λειτουργούν πέραν του νομίμου ωραρίου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *