Ανοικτή επιστολή στη δ/νση του ΕΟΠΥΥ.Ορισμένες παρατηρήσεις στη προτεινόμενη σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τους ιδιωτικούς φορείς υγείας.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Όλοι προφανώς μελετήσαμε την προς υπογραφή σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

Στο κεφάλαιο   Υποχρεώσεις    στην σελίδα 2 και στις παραγράφους 5 και 6 αναφέρει:

«Το ΙΔΕ ή ΙΠ υποχρεούται να τηρεί πλήρως τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για την διασπορά των λοιμώξεων, την προστασία από επικίνδυνες ακτινοβολίες, την ασφαλή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών και να διατηρεί τα µηχανήµατα και τα αναλώσιµα υλικά τους στο καλύτερο δυνατό επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας. Επιπλέον, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34 του Ν. 4025, το ΙΔΕ ή ΙΠ υποχρεούται, εντός δύο ετών, να εφαρμόζει αποδεδειγμένα μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να λαμβάνει μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για όσες εξετάσεις εκτελεί και για τις οποίες υπάρχει δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, υποχρεούται, εντός του ως άνω διαστήματος, να πιστοποιηθεί με αναγνωρισμένο σχετικό πρότυπο. Το ΙΔΕ ή ΙΠ θα πρέπει να τηρεί και ηλεκτρονικό αρχείο των παρεχομένων υπηρεσιών που πραγματοποιεί για τους ασφαλισμένους του Ταμείου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα αποζημιώνεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Συμφωνείται ότι με την ολοκλήρωση της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3892/2010 το ΙΔΕ ή ΙΠ υποχρεούται να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παρακλινικών εξετάσεων. Επιπλέον, εντός δύο ετών πρέπει να διαθέτει σύστημα Διαχείρισης και Αποθήκευσης Ιατρικής Απεικόνισης εικόνας ικανό να διατηρήσει πλήρες και άμεσα ανακτήσιμο ιστορικό εξετάσεων σε βάθος 10 ετών. Στο σύστημα αυτό θα έχουν πρόσβαση τα εξουσιοδοτούμενα προς τούτο Όργανα του Ταμείου μέσω κοινού προσωπικού υπολογιστή, είτε τοπικά, είτε και διαδικτυακά».

Ας μου επιτραπεί να συμφωνήσω με τις απαιτήσεις του ΕΟΠΥΥ δηλαδή  ότι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας είναι πλέον επιβεβλημένη. Θέλω όμως να επισημάνω μερικές στρεβλώσεις:

Α) Συμβεβλημένα αυτομάτως με την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ είναι  τα εργαστήρια των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και ΙΚΑ αλλά πουθενά δεν έχει εξ΄όσον γνωρίζω αναφερθεί  ότι πρέπει να προσαρμοστούν και αυτά ως προς την πιστοποίηση (ISO και εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος) και τη διάθεση  συστήματος διαχείρισης εικόνας και  προφανώς δεν το απαιτεί διότι  οι ιθύνοντες γνωρίζουν ότι η πλειοψηφία αυτών δεν δύναται να πιστοποιηθεί (παλαιότερα μηχανήματα, ανύπαρκτη μηχανογράφηση και τη δυσκολία απόκτησης και διαχείρισης των συστημάτων μεταφοράς και αποθήκευσης εικόνας).

Β) Επιβάλλει στους ασθενείς να καταβάλλουν του 15% της αξίας της εξέτασης στα ιδιωτικά ιατρεία ενώ δεν ισχύει το ίδιο με τα ιατρεία δημοσίων εργαστηρίων (αθέμιτος ανταγωνισμός).

Γ)Μας επιβάλλει έκπτωση κλιμακωτή ανά αριθμό εξέτασης (ακτινολογικά εργαστήρια) ή στο συνολικό ποσό (μικροβιολογικά εργαστήρια) και αν πρέπει για λόγους ηθικής τάξης με την οικονομική κατάσταση της πατρίδος μας, να το δεχτούμε όμως γιατί δεν ισχύει το ίδιο και στα δημόσια εργαστήρια;

Ευλόγως λοιπόν προκύπτει σε όλους μας το ερώτημα :Ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στη χώρα αυτή όσον αφορά τις απαιτήσεις του ΕΟΠΥΥ;

Ευελπιστώ ότι η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ θα λάβει υπ’ όψιν της τόσο τις δικές μου όσο κι άλλες  άλλων συναδέλφων καλοπροαίρετες επισημάνσεις οι οποίες στόχο έχουν την καλύτερη δυνατή οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

*Σημείωση :

Σας ενημερώνω ότι στο ιατρείο μου διαθέτω σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001: 2008, και σύστημα ψηφιακής αποθήκευσης και διαχείρισης της εικόνας διότι πιστεύω στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών και ο μόνος λόγος που στέλνω αυτή την επιστολή είναι για να επισημάνω ότι σε αυτή τη χώρα δεν πρέπει να ισχύουν ένα μέτρο με δύο σταθμά.

Φιλικά,

Γεώργιος Πατριαρχέας

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης

Φιλοποίμενος 24 ΤΚ 26221 Πάτρα

Τηλ: 2610 273009

email: patriarcheas@gmail.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *