Νέα Ιατρική Κίνηση για το ΠΙΣ.Για ΠΦΥ – ΕΟΠΥΥ

Νέα Ιατρική Κίνηση για το ΠΙΣ

Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Η Σ Ε Ι Σ για ΠΦΥ – ΕΟΠΥΥ
Από Ν.Ι.ΚΙ. ΠΙΣ
Οι διεκδικήσεις τις οποίες υιοθετούμε ως εφικτές και απαραίτητες
χωρίζονται σε α) Θεσμικές β) Οικονομικές και γ) Ποιοτικές.
Α) Θεσμικού περιεχομένου
1) Ελεύθερη επιλογή ιατρού από τον ασφαλισμένο.
2) Ισοτιμία στη πρόσβαση των ασφαλισμένων στο σύστημα
(Εξωνοσοκομειακή ΠΦΥ που να καλύπτει το σύνολο των Ελλήνων
με τους ίδιους όρους για όλους).
3) Ισοτιμία στο είδος & στη ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών
(Ιατρική Εξέταση – Διάγνωση & θεραπεία από το πρωτοβάθμιο
γιατρό, βασισμένη σε δίκτυο ιατρών ανά τη επικράτεια που
λειτουργούν κάτω από μια ενιαία συλλογική σύμβαση μεταξύ
ΠΙΣ και Ασφαλιστικού φορέα ).
4) Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ιατρών στο νέο
ασφαλιστικό σύστημα (όχι στα κριτήρια αποκλεισμού)
5) Διασφάλιση της δυνατότητας συνταγογραφίας και
παραγγελίας παρακλινικών εξετάσεων για όλους τους ιατρούς
(εντός & εκτός συστήματος).
6) Διασφάλιση της επιστημονικής ελευθερίας του κλινικού
ιατρού στην επιλογή του φαρμακευτικού σκευάσματος.
7) Πλήρη Διαχωρισμό ΠΦΥ και Νοσοκομειακής περίθαλψης.
8) Καταπολέμηση της ολοκληρωτικής απελευθέρωσης του
Ιατρικού επαγγέλματος.
9) Καταπολέμηση της παράνομης ιατρικής διαφήμισης.
10) Ενίσχυση του ρόλου και της δράσης των Πειθαρχικών
Συμβουλίων. Περιφρούρηση του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας.
11) Αδιάβλητο και άρτιο τεχνολογικά και επιστημονικά,
σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Β) Οικονομικού περιεχομένου
1. Η κατώτερη τιμή για την ιατρική επίσκεψη τα 20 ευρώ και για
τις ιατρικές πράξεις οι τιμές ΦΕΚ.
2. Εργαστηριακές εξετάσεις βασισμένες στο κρατικό τιμολόγιο
και αξιοπρεπές πλαφόν οροφής όλων των εργαστηρίων, που
θα διασφαλίζει την επιβίωση όλων των εργαστηριακών
ιατρών αλλά και θα συμβάλλει στην εξυγίανση των
Ασφαλιστικών Ταμείων.
3. Επίτευξη μείωσης του κόστους της ΠΦΥ.
4. Διασφάλιση των θέσεων εργασίας των ιατρών του ΙΚΑ.
5. Διατήρηση του Ειδικού Μισθολογίου των Νοσοκομειακών
ιατρών του ΕΣΥ.
6. Προϋπολογισμοί για κάθε κατηγορία Δαπάνης για την Υγεία
(επισκέψεις, ιατρικές πράξεις, παρακλινικές εξετάσεις,
φαρμακευτική περίθαλψη) βάσει του πληθυσμιακών και
επιδημιολογικών δεδομένων.
7. Ετήσιοι προϋπολογισμοί για κάθε Νοσοκομείο, σε συνάρτηση
με τον αριθμό των κλινών, των ιατρικών τμημάτων, τις
πληθυσμιακές ανάγκες που εξυπηρετεί.
8. Έγκαιρη αποπληρωμή των δεδουλευμένων όλων των ιατρών
του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα.
Οι παραπάνω Θεσμικές & Οικονομικές διεκδικήσεις
εξασφαλίζονται μέσω
1. Υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για την ΠΦΥ με
ΠΙΣ και Ιατρικούς Συλλόγους του ΕΟΠΥΥ και λοιπών
Ασφαλιστικών Ταμείων
2. Συλλογικής Σύμβασης των Νοσοκομειακών ιατρών και του
Υπουργείου Υγείας με Μισθολόγιο αξιοπρεπές για το κύρος,

την αξιοπρέπεια και την επιστημονική αυτοτέλεια των
ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
3. Μηχανογραφικού συστήματος παρακολούθησης όλων των
τμημάτων και αναλωσίμων των Δημόσιων Νοσοκομείων.
4. Στατιστικών εργαλείων & επιδημιολογικών δεδομένων
Γ) ποιοτικού περιεχομένου
1. Σε συνεργασία ΠΙΣ και Ιατρικών Συλλόγων θα διερευνώνται
και θα γίνονται έλεγχοι των συνθηκών εργασίας των ιατρών
και κυρίως των νέων συναδέλφων, τόσο στον Ιδιωτικό τομέα,
όσο και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα προσβάλουμε νομικά
οποιαδήποτε προσπάθεια θέσπισης νομοθετικών διατάξεων,
που θα αλλοιώνουν τη φύση του Ιατρικού επαγγέλματος.
2. Καμία ανοχή στους περιορισμούς στην περίθαλψη που
επιβάλλεται χωρίς επιστημονική βάση και συνεργασία ΠΙΣ
και Ιατρικών Συλλόγων.
3. Παραπομπή στη Δικαιοσύνη όλων όσων προσβάλλουν το
Ιατρικό Λειτούργημα.
4. Διαφύλαξη της αξιοπρέπειας του ασφαλισμένου / ασθενούς.
Δημιουργία προγραμμάτων παροχής προστασίας και
εθελοντικής παροχής υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες και
αναξιοπαθούντες.
Τα θέματα Υγείας είναι βαρύνουσας σημασίας για τους πολίτες.
Θα καταβάλλουμε οποιαδήποτε προσπάθεια χρειασθεί, ώστε να
γίνει αποδεκτό το αίτημά μας προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο,
όπως θεσπιστεί 1 φορά το μήνα συζήτηση προ ημερησίας
διατάξεως για θέματα υγείας προς ενημέρωση των βουλευτών,
αλλά και των πολιτών

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *