ΙΣΑ. Καταγγελία για την καθυστέρηση του Υπουργείου Υγείας στην χορήγηση από τους ΙΣ.άδειας λειτουργίας φορέων ΠΦΥ

Προς τους
κ. Μιχάλη Σαμπατακάκη
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας ΣΕΥΥΠ
Πειραιώς 205
Αθήνα 11853
Αθήνα 23-1-2012
ΑΠ

Θέμα:     Καταγγελία για την καθυστέρηση του Υπουργείου Υγείας να εκδώσει αναγκαία και ρητώς προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση αναφορικά με την αρμοδιότητα των Ιατρικών Συλλόγων να χορηγούν άδειες λειτουργίας φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 4025/2011 ορίστηκε ότι αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυΐατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος, διάταξη η ισχύς της οποίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, άρχισε την 1-1-2012. Πλην όμως, όχι μόνο δεν έχει ακόμη εκδοθεί η προβλεπόμενη στην ίδια διάταξη Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τη διαδικασία και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των παραπάνω αδειών, αλλά, επιπλέον ο Υπουργός έσπευσε με την με αρ. Υ7/Γ.Π.Οικ.145276 εγκύκλιό του, να δημιουργήσει πλήρη σύγχυση για τις οφειλόμενες από τους ενδιαφερομένους ιατρούς ενέργειες, ειδικότερα όσον αφορά την αρχή στην οποία θα πρέπει να αποφανθούν.
Παρά την από μέρους μας αποστολή σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για την επιβοήθηση του έργου του κ. Υπουργού, παρά τις επανειλημμένες προφορικές και έγγραφες προς τούτο κλήσεις, ο κ. Υπουργός, όχι μόνο δεν ζήτησε τις απόψεις μας αλλά και επιπρόσθετα καθυστερεί αδικαιολόγητα αποστερώντας έτσι τους ιατρούς από το δικαίωμα να αποκτήσουν ή να τροποποιήσουν άδεια λειτουργίας φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
Με τα δεδομένα αυτά, οι παραπάνω πράξεις και παραλείψεις του αρμοδίου Υπουργού έχουν άμεσες και απτές επιπτώσεις στους ιατρούς εκείνους, ιδιαίτερα τους νέους, που αν και θέλουν να λειτουργήσουν νόμιμα ιατρείο και να ασκήσουν το επάγγελμά τους, εμποδίζονται.
Παρακαλούμε για τις από μέρους σας ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                         ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *