Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας.Κατηγορίες γιατρών που παράτυπα-παράνομα βρίσκονται στην λίστα γιατρών του ΕΟΠΥΥ

Λάρισα, 20-1-2012
Α.Π.:0184 /2012

Προς όλους τους ελευθεροεπαγγελματίες
γιατρούς μέλη του Συλλόγου μας

ΚΟΙΝ.: 1) Γ. Βουδούρη, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ
Κηφισίας 39, ΤΚ 151 23, ΜΑΡΟΥΣΙ
2) Π.Ι.Σ.
3) Ιατρικοί Σύλλογοι της Χώρας
4) ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ

ΘΕΜΑ: Παράτυπη – παράνομη συμμετοχή γιατρών στην λίστα του ΕΟΠΥΥ
Σχετ.: (α) Ν. 2456/3-11-2011
(β) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 262 ΦΕΚ/16-12-2011
(γ) Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/28-11-2005)
(δ) Οι από 18-1-2012 οδηγίες του ΕΟΠΥΥ προς γιατρούς και
Ασφαλισμένους
(ε) Η από 16-1-2012 απόφαση του Π.Ι.Σ.

Αγαπητέ συνάδελφε (-ισσα)

Διαπιστώθηκε πανελλαδικά, αλλά και στον Νομό μας, ότι στην λίστα των γιατρών, που υπέβαλλαν δήλωση συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ, υπάρχουν ονόματα και διευθύνσεις συναδέλφων που παράτυπα-παράνομα βρίσκονται σ’ αυτήν.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 262 ΦΕΚ/16-12-2011 και ΕΚΠΥ Ν. 2456/3-11-2011), τις από 18-1-2012 τελευταίες οδηγίες του ΕΟΠΥΥ, αλλά και την από 16-1-2012 απόφαση του ΠΙΣ, όποιοι συνάδελφοι εκ παραδρομής ή λόγω ελλιπούς ενημέρωσης ή για διάφορους προσωπικούς λόγους ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες γιατρών και έχουν υποβάλλει δήλωση συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να την αποσύρουν αυθημερόν από την λήψη της παρούσας για τρείς λόγους: α) γιατί αυτό αποτελεί παρατυπία-παρανομία και ο ΠΙΣ έχει ήδη λάβει απόφαση να ασκήσει κάθε εξώδικο και ένδικο μέσο, β) γιατί το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν πρόκειται να εγκρίνει την αποζημίωσή τους και γ) γιατί η παράτυπη-παράνομη παραμονή στην λίστα με σκοπό την παραπλάνηση των ασφαλισμένων αντίκειται στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και συνεπάγεται πειθαρχικές κυρώσεις.
Η απόσυρση της συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ των παρακάτω κατηγοριών γιατρών γίνεται με αίτηση-δήλωση προς τον ΕΟΠΥΥ στα fax: 210-9282199, 210-9282499, 210-9282267, 210-9215940, 2132168422 και θα πρέπει να κοινοποιείται αμέσως και στον Σύλλογο μας στο fax: 2410-287777.

Κατηγορίες γιατρών που παράτυπα-παράνομα βρίσκονται στην λίστα γιατρών του ΕΟΠΥΥ

1.    Οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπών Οργανισμών που συνενώθηκαν  στον ΕΟΠΥΥ (οι γιατροί του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ που θα κάνουν ιδιωτικό ιατρείο εκτός ωραρίου, θα υπογράψουν ειδική σύμβαση για τον αριθμό των επισκέψεων και τον τρόπο πληρωμής).
2.    Οι γιατροί που δεν είχαν σύμβαση με τον ΟΠΑΔ ή τον ΟΑΕΕ μέχρι 31-12-2011.
3.    Όλοι οι ελεγκτές γιατροί, που ασκούσαν ελεγκτικό έργο στα Ασφαλιστικά Ταμεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ και ΟΓΑ και τώρα με τον Ν. 2456/3-11-2011 (ΕΚΠΥ, άρθρο 20) είναι πλέον γιατροί ελεγκτές ΕΟΠΥΥ και δεν δικαιούνται να είναι ταυτόχρονα και θεράποντες.
4.    Οι γιατροί που έχουν αποπεμφθεί με διοικητικές αποφάσεις των ενσωματωμένων στον ΕΟΠΥΥ Οργανισμών για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα.
5.    Οι γιατροί που είχαν σύμβαση μέχρι 31-12-2011 μόνον με τον ΟΓΑ.
6.    Οι γιατροί που υπέβαλλαν δήλωση συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ μετά τις 31-12-2011.

Στον ΕΟΠΥΥ που κοινοποιείται το έγγραφό μας παρακαλούμε να μεριμνήσει για την έγκαιρη εκκαθάριση της προαναφερόμενης λίστας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                    ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΡΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *