ΙΣΑ. Επιστολή προς πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ. Βουδούρη

Προς τον
κ. Γεράσιμο Βουδούρη
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Κηφισίας 36
Αθήνα
Αθήνα 16-1-2012
Α.Π. 27664

Κύριε Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις διατάξεις του ν. 3918/2011, την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 262/ 2011), τη με αριθμ. πρωτ. Φ90380/32292/4457/29-12-2011 εγκύκλιο της Γ.Γ. Κοινωνικής Ασφάλισης, την ΚΥΑ με αριθ. Φ.90380/οικ.32290/4456/2011 [ΦΕΚ Β 3008/30-12-2011], θα πρέπει να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Οι συμβάσεις των ιατρών με τον ΟΠΑΔ και τα λοιπά ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ έληξαν 31-12-2011. Οι συμβάσεις όμως των «διαγνωστικών κέντρων» (όρος μη νόμιμος και πάντως αδόκιμος και ασαφής) εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο της Γ.Γ. Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς να είναι σαφής όμως η έννοια του όρου αυτού. Ειδικότερα, δεν προκύπτει με βεβαιότητα αν με τον όρο αυτό νοούνται τα διαγνωστικά εργαστήρια εκείνα που λειτουργούν ως ιατρικές εταιρείες ΠΦΥ, οι ιατρικές εταιρείες ΠΦΥ εν γένει (πχ πολυϊατρεία κλπ) ή και οι συμβεβλημένοι εργαστηριακοί ιατροί που ασκούν ατομικά το επάγγελμα, διατηρώντας διαγνωστικό εργαστήριο.

Επιπλέον οι ιατροί που υπέβαλαν δήλωση ένταξης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ δια της αποστολής με φαξ –μάλιστα- δήλωσης στον οργανισμό εντός της ταχθείσης προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, δεν έχουν σύμβαση και είναι δυσδιάκριτο και αμφίβολο αν και πως θα αμειφθούν.

Τέλος, ιατροί μπορούν να συνταγογραφούν φάρμακα και εργαστηριακές  εξετάσεις, ακόμη και αν δεν είχαν ποτέ σύμβαση, εφόσον όμως ενταχθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Συνεπώς, κατά την άποψή μας, ενόψει των παραπάνω ασαφειών, είναι δυσδιάκριτο και αμφίβολο αν και πως θα αμειφθούν τόσο τα πολυϊατρεία και λοιπές ιατρικές εταιρείες που δεν είναι «διαγνωστικά εργαστήρια», ή τα ατομικά διαγνωστικά όσο και οι ενταχθέντες με απλή δηλωσή τους- φαξ, χωρίς όμως την υπογραφή σύμβασης κλινικοί ιατροί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Τα θέματα αυτά φρονούμε ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστούν άμεσα, ενώ εμμένουμε στο αίτημα σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας, λύση, που ενόψει των εν γένει δυσκολιών λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ στην πράξη, αποδεικνύεται η πλέον ενδεδειγμένη, ασφαλέστερη, αλλά και δικαιότερη για τους ιατρούς λύση, ενόψει των αντίστοιχων συμβάσεων με τους φαρμακοποιούς και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή μας για την ενημέρωση των μελών μας.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                  ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *