ΠΙΣ. Αποτίμηση απεργιακών κινητοποιήσεων- προοπτικές

Καμία Ατομική Σύμβαση Ιατρού με τον ΕΟΠΥΥ

Με την ολοκλήρωση του κύκλου των απεργιακών κινητοποιήσεων που  πραγματοποίησε  ο Ιατρικός Κόσμος από  2 έως και 13 Ιανουαρίου 2012, κατά την διάρκεια των οποίων  ενεργοποιήθηκαν δυναμικά οι Ιατρικοί Σύλλογοι και οι Κλαδικές Ιατρικές  Οργανώσεις,  ο  Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος  απευθύνει προς όλους τους Ιατρούς θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς και τους καλεί σε διαρκή εγρήγορση εν όψει των επερχόμενων εξελίξεων στον χώρο της Υγείας και των περαιτέρω κινητοποιήσεων για την δικαίωση των ιατρικών διεκδικήσεων.

Η διαμορφούμενη κατάσταση σε σχέση με τις κινητοποιήσεις και τα τρέχοντα ζητήματα, καταγράφεται ως εξής:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Η θεσμοθέτηση της ελεύθερης χρήσης των ηλεκτρονικών εφαρμογών συνταγογράφησης και αναγραφής ιατρικών εξετάσεων από όλους τους ιατρούς, αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη  νίκη του Ιατρικού Κινήματος που συντελέστηκε με την συντονισμένη δυναμική διεκδίκηση όλων.
Επειδή με τις διάφορες αλληλοαναιρούμενες ανακοινώσεις δημιουργείται μια σύγχυση για θέματα που συνδέονται με την ελεύθερη συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων από μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Από την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο  πρόσκληση προς τους ιατρούς για υποβολή  υπεύθυνης δήλωσης υπό τον τίτλο «ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Φ.Υ. ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΟ»  Μετά την πρόσκληση ακολουθεί τύπος Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, όπου προβλέπεται η αναγραφή των προσωπικών στοιχείων του Ιατρού με τις διαβεβαιώσεις
Ø    ότι αποδέχεται να συνταγογραφεί και να εκδίδει παραπεμπτικά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ αρ.Φ90380/25916/4456/29-12-2011 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3008/29-12-2011,
Ø    ότι αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης όπως περιγράφονται από τον νόμο υπ’ αριθ. 3892-ΦΕΚ 189/Α 4-11-2010,
Ø    ότι  αποδέχεται την ανάρτηση των προσωπικών του στοιχείων (ονοματεπώνυμο, δ/νση ιατρείου, τηλέφωνο, ειδικότητα  (κ.λπ.) στα ειδικά πληροφοριακά έντυπα και στο site του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των υπόλοιπων ασφαλιστικών φορέων (ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ), καθώς και τη χρήση τους από το εκάστοτε σύστημα διαχείρισης Πιστοποιημένων Ιατρών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και
Ø    ότι δεν έχει σε ισχύ ποινή διακοπής  ή καταγγελίας σύμβασης έστω από έναν από τους εντασσόμενους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φορείς.
Ο ΠΙΣ συνιστά σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους ελευθεροεπαγγελματίες  ιατρούς που προτίθενται να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και αναγραφής ιατρικών εξετάσεων, να υποβάλλουν προς τον ΕΟΠΥΥ την αιτούμενη υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνοντας ιδιοχείρως την διατύπωση
Ø    Η δήλωσή μου δεν υπέχει την έννοια αίτησης-δήλωσης  σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ. Παραμένω αυτοαπασχολούμενος μη συμβεβλημένος, στο ιδιωτικό μου ιατρείο.

Στην συγκεκριμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση που θεσμοθετεί την δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και αναγραφής εργαστηριακών εξετάσεων, υπάρχει παρελκυστική αναφορά που παραχωρεί το δικαίωμα εκτέλεσης των εξετάσεων στα διαγνωστικά κέντρα, αφήνοντας σε επισφάλεια τους αυτοαπασχολούμενους εργαστηριακούς ιατρούς. Παρά τις διατυπωθείσες διαβεβαιώσεις ότι στην σχετική αναφορά συμπεριλαμβάνονται και  οι αυτοαπασχολούμενοι εργαστηριακοί ιατροί, ο ΠΙΣ διεκδικεί την επίσημη κατοχύρωσή  τους.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προβάλλει την πάγια θέση του για την ολοκλήρωση ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης υπηρεσιών υγείας  λειτουργικού και φιλικού στους χρήστες.
Ο απαραίτητος έλεγχος δεν πρέπει να αφεθεί στην αυθαίρετη κρίση διοικητικών παραγόντων αλλά να θεσμοθετηθεί με αποφασιστική συμμετοχή του ΠΙΣ, των Ιατρικών Συλλόγων και των Επιστημονικών Φορέων Ειδικοτήτων.
ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει εκ νέου ότι στην διαβόητη λίστα του ΕΟΠΥΥ,  τα περισσότερα ονόματα αφορούν ιατρούς οι οποίοι δεν πληρούν τους όρους που τίθενται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 16.12.2011 στο 262 ΦΕΚ και τις αλληλοδιάδοχες ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από την ίδια την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ στις 21.12.2011 και 27.12.2011. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται όσοι υπέβαλλαν τις δηλώσεις  μετά τις 27.12.2011 όπου έληγε η νομοθετημένη  διορία  με αποτέλεσμα να είναι εκπρόθεσμοι,  όσοι δεν είχαν προηγουμένως συμβάσεις με τον ΟΠΑΔ  και τον   ΟΑΕΕ οπότε δεν είναι σύννομοι, όσοι υπηρετούν παράλληλα ως μόνιμοι η με σύμβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η τους λοιπούς Οργανισμούς που ενσωματώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ οπότε είναι αναντίστοιχοι με τις ως άνω ανακοινώσεις και όσοι έχουν αποπεμφθεί με διοικητικές αποφάσεις των ενσωματωθέντων στον ΕΟΠΥΥ Οργανισμών για  σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα. Εις αυτούς εάν προστεθούν οι ιατροί που μετέβαλλαν άποψη και ζητούν την διαγραφή τους από την κατάσταση του ΕΟΠΥΥ χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αφαιρεθεί τα ονόματά τους, τότε συμπεραίνεται ευλόγως ότι η λίστα είναι πολλαπλώς ανακριβής και αναρτήθηκε συμπληρούμενη διαρκώς, προκειμένου να λειτουργήσει ως απεργοσπαστικός μηχανισμός εναντίον των ιατρικών κινητοποιήσεων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν πρόκειται να εγκρίνει την αποζημίωση αυτών των ιατρών. Ήδη ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έλαβε την απόφαση να ασκήσει κάθε εξώδικο και ένδικο  μέσο εναντίον της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ.
Ο ΠΙΣ καλεί τους ιατρούς οι οποίοι συμπεριλήφθησαν στις λίστες του ΕΟΠΠΥ που υποβαθμίζουν και προσβάλλουν βάναυσα την επιστημονική και επαγγελματική υπόστασή τους, κάτω από την πίεση και την ανασφάλεια που σκοπίμως καλλιεργήθηκε από τους κυβερνητικούς παράγοντες, να αποσύρουν άμεσα τα ονόματά τους, προασπίζοντας το συλλογικό συμφέρον, ώστε να σταματήσουν να είναι πειθαρχικά υπόλογοι για παραβίαση των κανόνων Ιατρικής Δεοντολογίας.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΟΠΥΥ
Η βεβιασμένη έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΠΥ στις προϋφιστάμενες Μονάδες Υγείας, χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίες οργανωτικές προϋποθέσεις, οι ενιαίες υγειονομικές υπηρεσιακές και ηλεκτρονικές  υποδομές και οι απαραίτητες εξειδικευμένες διαδικασίες υποδοχής και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, με συνέπεια να προοιωνίζουν ακόμα μεγαλύτερη ταλαιπωρία για αυτούς, έχουν δημιουργήσει ένα γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Ο ΠΙΣ  παρακολουθεί προσεκτικά  τα βήματα του ΕΟΠΥΥ και θα παρεμβαίνει δυναμικά για  κάθε επιμέρους ζήτημα  που θα αναφύεται, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους ιατρούς και την κοινή γνώμη.
Με ιδιαίτερη επιφύλαξη ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος παρακολουθεί τις σκοπίμως διαρρέουσες φήμες για μετατροπή της ακαθάριστης αμοιβής της ιατρικής επίσκεψης των 10 σε 20 ευρώ βάσει του ισχύοντος Π.Δ. με μείωση του πλαφόν των ιατρικών επισκέψεων, όπως και την δυνατότητα σύμβασης των ιατρών που υπηρετούν ως μόνιμοι  η συμβασιούχοι αορίστου χρόνου στις Μονάδες Υγείας του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να πραγματοποιούν ιατρικές επισκέψεις στα ιδιωτικά τους ιατρεία. Ο ΠΙΣ εκτιμά ότι αυτές οι φημολογίες προσκρούουν στο  διαμορφωθέν νομικό πλαίσιο και αποτελούν παρελκυστική τακτική στην  οποία καταφεύγουν οι κυβερνώντες μετά  την σθεναρά στάση του Ιατρικού Κόσμου στις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Ο ΠΙΣ θα ενημερώσει υπεύθυνα  τους ιατρούς για κάθε πραγματική εξέλιξη για τα ζητήματα αυτά.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Ακολουθώντας μια τακτική πλαγιοκόπησης του ιατρικού κινήματος εκδηλώθηκαν εκ μέρους κυβερνητικών παραγόντων, κινήσεις διαπραγμάτευσης με εκπροσώπους επί μέρους κλαδικών ομάδων,  με αντικείμενο την διαμόρφωση  τιμών, εκπτώσεων, κλαδικών  συμβάσεων, ρυθμίσεων παλαιών οφειλών και λοιπών συναφών θεμάτων.
Ο ΠΙΣ εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του με αυτήν την πρακτική που υπονομεύει και ακυρώνει την υπόσταση των χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων εργαστηριακών ιατρών.
Ωσαύτως καταδικάζει απερίφραστα και καταγγέλλει ως παράνομες αυτές τις διαδικασίες, δεδομένου ότι εκ της κείμενης ιατρικής νομοθεσίας η σύναψη συλλογικών ιατρικών συμβάσεων  αποτελεί αρμοδιότητα των Ιατρικών Συλλόγων και όχι των επιμέρους κλαδικών ομάδων.
Τέλος απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση προς όλους όσους υπονομεύουν τις διεκδικήσεις της Ιατρικής  Κοινότητας διαπραγματευόμενοι κατά μόνας ερήμην των Ιατρικών Συλλόγων και του ΠΙΣ, να σταματήσουν πάραυτα αυτήν τους την τακτική που παραβιάζει απροκάλυπτα τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας.

Επικαιροποιώντας το διεκδικητικό πλαίσιο της Ιατρικής Κοινότητας εν όψει των αναμενόμενων περαιτέρω εξελίξεων, ο  Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητά επιτακτικά

1. Την ανάκληση  της Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου που οδηγεί νομοτελειακά τον κλάδο των αυτοαπασχολούμενων ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών σε πλήρη απαξίωση και κατάργηση.
2. Την καθιέρωση Γενικής Συλλογικής Σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τον Π.Ι.Σ., μετά από επίσημη διαπραγμάτευση, που θα καθορίζει όλα τα ζητήματα απασχόλησης, ασφάλισης, αμοιβής και ελέγχου, η οποία θα δίδει τη δυνατότητα σε όλους τους ιατρούς που επιθυμούν, να συμβάλλονται,  αμειβόμενοι  κατά πράξη και περίπτωση.
3. Την ανάκληση των 2456/3-11-2011 ΚΥΑ που αφορούν τον  Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, τις παροχές προς τους ασφαλισμένους και τις αμοιβές των συμβεβλημένων ιατρών, καθώς  και την επαναδιατύπωσή της σύμφωνα με τις προτάσεις της Ιατρικής Κοινότητας.
4. Την άμεση νομοθετική ρύθμιση απόδοσης των  ιατρικών  οφειλών  του ΟΠΑΔ και απόδοση  των οφειλομένων ποσών  που παρακρατούνται από ΟΠΑΔ και λοιπούς Οργανισμούς στους δικαιούχους ιατρούς .
5. Την ανάκληση της 141282/ 21-12-2011 εγκυκλίου του Υπουργού Υγείας που επισημοποιεί την  ασύδοτη απελευθέρωση του ιατρικού  επαγγέλματος, εκχωρεί την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας  στα  επιχειρηματικά συμφέροντα εις βάρος των πολιτών και ακυρώνει την θεσμική υπόσταση των Ιατρικών Συλλόγων.
6.  Την διασφάλιση των εργασιακών, ασφαλιστικών, μισθολογικών και υπηρεσιακών δικαιωμάτων των Ιατρών που υπηρετούν μέχρι σήμερα στις μονάδες Υγείας του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  και την άμεση έκδοση  ΚΥΑ, για την κατοχύρωση των οργανικών ιατρικών θέσεων που καλύπτονται από ιατρούς με σύμβαση αορίστου χρόνου.
7.  Την διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ, την εξασφάλιση ασφαλούς και επαρκούς λειτουργίας των νοσοκομείων της χώρας, την διασφάλιση της επιστημονικής και επαγγελματικής  υπόστασης των νοσοκομειακών ιατρών  και την κατοχύρωση του ειδικού ιατρικού μισθολογίου.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος βρίσκεται σε διαρκή αγωνιστική επαγρύπνηση σε άμεση συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους, τις Κλαδικές Ιατρικές Οργανώσεις και κάθε ιατρό, εκτιμώντας κάθε νεώτερη εξέλιξη και καθορίζοντας την περαιτέρω πορεία των δράσεων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *