ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ. Δελτίο τύπου 13/1/12

13/1/2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ συνεδρίασε σήμερα 13/01/2012 και ενημερώνει :
–    Οι απεργιακές κινητοποιήσεις, που είναι ήδη σε εξέλιξη (έως 13/01/2012), στέφθηκαν με επιτυχία, σε πολλές μονάδες υπήρξε καθολική συμμετοχή.
Όλο το προηγούμενο διάστημα, προσπαθήσαμε μέσα από πλατειά ενότητα του Ιατρικού κόσμου, να ευαισθητοποιήσουμε την Κοινωνία, τους Φορείς αλλά και τα Kόμματα, είτε μέσα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, είτε με την φυσική παρουσία και παραστάσεις μας, για όλα τα θέματα που αφορούν τον ευαίσθητο χώρο της ΠΦΥ.
Θέσαμε υπ’ όψιν όλων ότι :
–    Άρχισε η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ από 1/1/2012, με έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού, προχειρότητα, ελλειμματικό προϋπολογισμό και υπόχρηματοδότηση.
–    Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου 262/16-12-2011, ευτελίζει και απαξιώνει την ιατρική λειτουργία με την αμοιβή των 10€ (8 € μετά φόρου, 6,45 € μετά κρατήσεων).
–    Ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών (ΚΥΑ 2456/3-11-2011), δημιουργεί μεγάλες επιβαρύνσεις, πολλές φορές απαγορευτικές, για τον χαμηλόμισθο και χαμηλοσυνταξιούχο, που θέτουν σε κίνδυνο την περίθαλψη και υποβαθμίζουν την λειτουργία του γιατρού.
–    Η ΚΥΑ (ΦΕΚ 3008) σχετικά με την δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και αναγραφής παρακλινικών εξετάσεων, πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο τα διαγνωστικά κέντρα, αλλά όλα τα εργαστήρια των αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων εργαστηριακών γιατρών.
–    Πρέπει να κατοχυρωθούν τα μισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των γιατρών του ΙΚΑ και να εκδοθεί σχετική ΚΥΑ, για την κατοχύρωση των οργανικών θέσεων των υπηρετούντων σε προσωποπαγείς θέσεις αορίστου χρόνου συναδέλφων μας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων.
–    Η ελεύθερη επιλογή γιατρού από κάθε ασφαλισμένο, η Γενική Συλλογική Σύμβαση, η κατά πράξη και περίπτωση αμοιβή του γιατρού (όχι χαμηλότερη της ήδη χαμηλής επίσκεψης των 20 €) σύμφωνα και με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του ΠΙΣ και του ΕΟΟ, αξιώνει και δημιουργεί κανόνες ευπρεπούς λειτουργίας κάθε γιατρού και ασφαλούς περίθαλψης κάθε ασφαλισμένου.

Τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα κινητοποιήσεων και παρεμβάσεων συμπυκνώνονται σε :

–    Δυνατότητα συνταγογράφησης – αναγραφής παρακλινικών εξετάσεων σε όλους του γιατρούς συμβεβλημένους ή μη. Διευκρινίστηκε, ότι η εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων αφορά όλα τα εργαστήρια και όχι μόνο τα διαγνωστικά κέντρα.
–    Η παράθεση από την πλευρά μας ολοκληρωμένων στοιχείων, σχετικά με το κόστος λειτουργίας (ιατρικών επισκέψεων – πράξεων κλπ) και δυνατότητας εξορθολογισμού δαπανών, οδηγούν φαίνεται σε δεύτερες σκέψεις οι οποίες συνίστανται σε:
Ανάκληση ή τροποποίηση της 262/16-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, ιατρική αμοιβή όπως η σημερινή των 20 € και παρακλινικές εξετάσεις από τον γιατρό της κάθε ειδικότητας, σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο.
Κατανόηση ότι ο ενιαίος κανονισμός παροχών, πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να μην δημιουργεί απαγορευτικές επιβαρύνσεις των ασφαλισμένων αλλά και να μην υποβαθμίζεται η περίθαλψη. Απομένει να υλοποιηθεί.
–    Η διαβεβαίωση ότι θα εκδοθεί ΚΥΑ για κατοχύρωση των οργανικών θέσεων των συμβασιούχων γιατρών αορίστου χρόνου πρέπει να αποτυπωθεί.
Οι διαβεβαιώσεις δεν αρκούν, χρειάζονται πράξεις, ενέργειες και ολοκληρωμένες δράσεις.
Με τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις μας, η έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, χωρίς να γνωρίζει γιατρός και ασφαλισμένος, κανόνες λειτουργίας και περίθαλψης, χωρίς σοβαρό σχεδιασμό  και αναγκαία χρηματοδότηση και με την οριζόντια περικοπή δαπανών περίθαλψης, δημιουργεί συνθήκες επισφαλούς λειτουργίας, παροχών και αμοιβών.

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, μετά και την στήριξη από τα κόμματα και τους φορείς των διεκδικήσεων μας,  για κανόνες λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, που θα δημιουργήσουν συνθήκες ασφαλούς περίθαλψης και ευπρεπούς λειτουργίας των γιατρών, παρά τους κυβερνητικούς αυτοσχεδιασμούς και τις ομιχλώδεις διαβεβαιώσεις, έχοντας συναίσθηση της ευθύνης του κλάδου των γιατρών του ΙΚΑ, απέναντι στο Κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα στον ήδη πληττόμενο μισθωτό ή συνταξιούχο, αποφάσισε :

Αναστέλλει τις απεργιακές κινητοποιήσεις, ώστε να δώσουμε την δυνατότητα σε κάθε ασφαλισμένο από 16/01/2012, να βρει τον γιατρό που έχει ανάγκη, να πάρει το φάρμακο ή την περίθαλψη που χρειάζεται.
Αναμένουμε τις παρεμβάσεις των Κομμάτων, ιδιαίτερα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που συμμετέχει στην Κυβέρνηση, μετά και την χθεσινή ανακοίνωση  της και αναμένουμε Κυβερνητικές πρωτοβουλίες στις παραπάνω κατευθύνσεις.
Καλούμε τον Πρωθυπουργό της χώρας, τους Αρχηγούς των Κομμάτων, τους Αρμόδιους Υπουργούς, την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, να αναλογιστούν ότι το κοινωνικό αγαθό της Υγείας δεν μπαίνει σε ζυγαριά, δεν εκχωρείται σε συμφέροντα, αλλά προστατεύεται για να υπάρχει κράτος με κοινωνική προστασία με κανόνες διαφάνειας και δικαιοσύνης.
Η Δημιουργία μιας ευρύτατης επιτροπής ιατρικών και κοινωνικών φορέων, είναι απαραίτητη για υποδείξεις, ενέργειες και δράσεις κανόνων λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ.
–    Η ενότητα του χώρου πρέπει να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο.
–    Η ισοπέδωση, ο ευτελισμός, τα φιλοδωρήματα και η απαξίωση δεν θα περάσουν.

Η Εκτελεστική Γραμματεία, κατέβαλε κάθε προσπάθεια και θα προσπαθήσει στο ίδιο πνεύμα και στο μέλλον, να στηρίξει ασφαλή ΠΦΥ, τα δίκαια αιτήματα του ιατρικού κόσμου, εργαζόμενου στο δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα, είτε κάθε αυτοαπασχολούμενου γιατρού, μέσα από τις συλλογικές αποφάσεις και κανόνες λειτουργίας που θα θέτουν προϋποθέσεις ασφαλούς περίθαλψης και ευπρεπούς αμοιβής  και λειτουργίας του κάθε γιατρού.

Αναμένουμε συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες ενέργειες από την Επίσημη Πολιτεία. Δεν υποστέλλουμε τον αγώνα και τις διεκδικήσεις μας και ας ελπίσουμε να μην χρειαστούν νέες αναταράξεις στον ευαίσθητο τομέα της περίθαλψης, διότι σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο κάθε ασφαλισμένος συμπολίτης μας από τους λαθεμένους χειρισμούς, τους αυτοσχεδιασμούς και την Κυβερνητική απραξία.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ                                                                              Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *