Προτάσεις για το μέλλον των δομών υγείας του Ν. Λακωνίας

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με αφορμή τις επερχόμενες αλλαγές στο χώρο της Υγείας πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη στις 6 Ιουνίου 2011 σύσκεψη όλων των αρμοδίων φορέων με θέμα «Προτάσεις για το μέλλον των δομών Υγείας του Ν. Λακωνίας».

Μετά τη δημοσιοποίηση των προτάσεων της «μελέτης Λιαρόπουλου» για τα νοσοκομεία του Νομού Λακωνίας και τη διαφαινόμενη υποβάθμιση και αποδυνάμωσή τους με άμεσες επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας εκφράστηκε από όλους τους παριστάμενους η έντονη ανησυχία και αγωνία για το μέλλον της δημόσιας υγείας στο νομό.

Μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα καταλήξαμε στις κάτωθι προτάσεις :

Α) Μη υπαγωγή Γ.Ν.Σπάρτης και Ν.-Κ.Υ Μολάων στον κύκλο του Γ.Ν. Τρίπολης
1) Η αναμενόμενη περαιτέρω ανάπτυξη του Γ.Ν. Τρίπολης με βάση τις προτάσεις της μελέτης της ΄΄ομάδαςΛιαρόπουλου ΄΄ ως κέντρο του κύκλου, σε συνδυασμό με την υποστελέχωση των νοσοκομείων και την υπαγωγή των προσλήψεων στο χώρο της υγείας στους γενικότερους περιορισμούς των προσλήψεων θα οδηγήσει σε συρρίκνωση και αποδυνάμωση των μονάδων υγείας του νομού Λακωνίας με περαιτέρω υποβάθμιση των παροχών υγείας στο νομό.
2) Οι προτάσεις της μελέτης της «ομάδας Λιαρόπουλου» στην αντιμετώπιση βασικών ασθενειών όπως Σακχαρώδη Διαβήτη ή Χρόνιας Αναπνευστικής Πνευμονοπάθειας για τις οποίες δεν επιτρέπεται η νοσηλεία στις μονάδες υγείας του νομού Λακωνίας αλλά η μεταφορά των ασθενών στο Γ.Ν. Τρίπολης και στο Γ.Ν. Πύργου δημιουργούν πρωτόγνωρες συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας στη αντιμετώπιση ασθενών της Λακωνίας και διόγκωση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που ταλανίζουν τον τόπο.
3) Το Γ.Ν. Τρίπολης δεν έχει τις δομές τριτοβάθμιου νοσοκομείου ώστε να καλύπτει όλα τα περιστατικά που οι μονάδες δευτεροβάθμιας περίθαλψης στη Λακωνία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, με αποτέλεσμα να μην ανακόπτεται η ροή ασθενών προς την Αθήνα.
4) Ο πληθυσμός του νομού Λακωνίας ,στο ίδιο περίπου επίπεδο με το νομό Αρκαδίας, είναι κατανεμημένος σε τέτοιο βαθμό που να υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις από το Γ.Ν.Τρίπολης. Η οικονομική ανάπτυξη του νομού η οποία δυστυχώς είναι στις χαμηλότερες θέσεις πανελληνίως θα δεχτεί καίριο πλήγμα από την συρρίκνωση των μονάδων υγείας. Ο τουρισμός, το μεγαλύτερο ίσως αναπτυξιακό όπλο της Λακωνίας απαιτεί αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας.

Β) Διοικητική αυτοτέλεια των νοσοκομειακών μονάδων του νομού Λακωνίας (Γ.Ν.Σπάρτης ,Ν.-Κ.Υ Μολάων) Η διοικητική αυτοτέλεια του Ν.-Κ.Υ.Μολάων θα συμβάλλει θετικά στη συνέχιση της λειτουργίας του ως νοσοκομείο με δευτεροβάθμιες παροχές υγείας και στη περαιτέρω ανάπτυξή του ενώ δεν θα επιτρέψει τη συρρίκνωσή του. Τούτο κρίνεται θεμελιώδες για το νομό Λακωνίας για τους κάτωθι λόγους:
1)Η πληθυσμιακή κατανομή του νομού Λακωνίας, η γεωμορφολογία της περιοχής και το κακό οδικό δίκτυο δημιουργούν αποστάσεις πέραν των 2 ωρών από το Γ.Ν.Σπάρτης ώστε να θεωρείται απαραίτητη, για να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, η λειτουργία μονάδας δευτεροβάθμιας περίθαλψης στους Μολάους.
2)Περιοχές μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης όπως Μονεμβάσια, Ελαφόνησος, Νεάπολη καθώς και το 40% των επιχειρήσεων του νομού Λακωνίας ανήκουν υγειονομικά στο Ν.-Κ.Υ.Μολάων ώστε υποβάθμιση ή συρρίκνωσή του θα έχει άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη όλου του νομού.
3)Τα στατιστικά στοιχεία του Ν.-Κ.Υ.Μολάων για το 2010 (912 χειρουργεία_    _    _<_b_r, 40.692 εξετάσεις ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία, διενέργεια 315.228 εργαστηριακών εξετάσεων) αποδεικνύουν το πολύ σημαντικό έργο που επιτελεί και την εμπιστοσύνη με την οποία το περιβάλλουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Γ) Εφημεριακή διασύνδεση νοσοκομείων Σπάρτης και Μολάων. Σε τμήματα και κλινικές των 2 νοσοκομείων του νομού που η εφημεριακή κάλυψη δεν είναι πλήρης όλο το μήνα, να μην επιτρέπεται η αλληλοεπικάλυψη των εφημεριών ώστε να επιτευχθούν:
α)Αυξημένες ημέρες εφημεριακής κάλυψης σε ειδικότητες όπως Παιδιατρική, Αναισθησιολογία,Xειρουργική κ.α. και συνεπώς περιορισμός της επικινδυνότητας μεταφοράς των ασθενών σε απομακρυσμένο κεντρικό νοσοκομείο.
β)Μείωση του κόστους λόγω περιορισμού άσκοπων διακομιδών Κρίνεται επιβεβλημένη η ολοκλήρωση των διαδικασιών διορισμού όλων των Ειδικών Ιατρών των Νοσοκομείων Σπάρτης και Μολάων που υπάρχουν ή εκκρεμούν στο Υπουργείο Υγείας καθώς και η κάλυψη των αναγκών σε νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό με προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων και των δύο Νοσοκομείων του Νομού Λακωνίας.

Δ) Να καθοριστεί συγκεκριμένο τριτοβάθμιο νοσοκομείο με το οποίο να διασυνδέονται τα νοσοκομεία της Λακωνίας ώστε να αποφευχθούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διακομιδή των περιστατικών.

Ε)Κοινοί διαγωνισμοί για υποστηρικτικές υπηρεσίες (καθαριότητα,ασφάλεια) ,για αναλώσιμα υλικά και αντιδραστήρια. Για το Γ.Ν.Σπάρτης το ετήσιο κόστος για την ασφάλεια είναι 223.164€ για την καθαριότητα 349.572€ και για αναλώσιμα-αντιδραστήρια 2.400.000€. Για το Ν.-Κ.Υ.Μολάων αντίστοιχα είναι για την ασφάλεια 190.000€ για την καθαριότητα 103.000€ και για αναλώσιμα –αντιδραστήρια 1.570.000€.
Διαγωνισμοί κοινοί και στα δύο νοσοκομεία θα επιφέρουν οπωσδήποτε μείωση του συνολικού κόστους χωρίς όμως αυτή να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια.

Κύριε Υπουργέ,
Γνωρίζοντας την ευαισθησία που σας διακρίνει στα θέματα Υγείας είμαστε βέβαιοι ότι θα λάβετε υπόψη τις προτάσεις που στοχεύουν στην καλύτερη παροχή υγείας των πολιτών στο νομό μας.

Τις ανωτέρω προτάσεις αποδέχονται και προσυπογράφουν οι κάτωθι:
Λεωνίδας Γρηγοράκος Βουλευτής Ν. Λακωνίας
Αθανάσιος Δαβάκης Βουλευτής Ν. Λακωνίας
Γρηγόρης Αποστολάκος Βουλευτής Ν. Λακωνίας
Αδαμαντία Τζανετέα Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας
Σταύρος Αργειτάκος Δήμαρχος Σπάρτης
Ιωάννης Γριπιώτης Δήμαρχος Ευρώτα
Ηρακλής Τριχείλης Δήμαρχος Μονεμβασίας
Νικόλαος Κουφός Διοικητής Γ.Ν. Σπάρτης
Χαράλαμπος Αποστολάκος Διοικητής Ν.–Κ.Υ. Μολάων
ΤΕΔΚ Ν. Λακωνίας
Εμπορικό Επιμελητήριο Λακωνίας
Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας
Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ν. Λακωνίας
Σύλλογος Νοσηλευτών Ν. Λακωνίας
Σωματείο Εργαζομένων Γ.Ν. Σπάρτης
Σωματείο Εργαζομένων Ν-Κ.Υ. Μολάων

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΖΑΝΕΤΕΑ__

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *