Χαιρετισμός του Υπουργού Υγείας, Μάκη Βορίδη, στο Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ».

βοριδης 1Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης, κατά την έναρξη των εργασιών του Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ», που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε γνωστό ξενοδοχείο.

Στο πρόγραμμά συμμετείχαν, εκτός των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Υγείας και των διοικήσεων, ο Συντονιστής της Πρωτοβουλίας «Υγεία εν Δράσει», Χρυσόστομος Γούναρης, ο Ειδικός Σύμβουλος του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, Dirk Horemans, καθώς και ο Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημήτρης Μπουραντάς.

Στο χαιρετισμό του ο κ. Βορίδης ανέφερε:

 

« Η σημερινή έναρξη του κύκλου του προγράμματος εκπαίδευσης διοικητών Υγειονομικών Περιφερειών και νοσοκομείων αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη της επένδυσης του Υπουργείου Υγείας στην συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας και ιδιαίτερα των ανώτερων στελεχών στους τομείς της ηγεσίας, της οικονομικής διαχείρισης, του λειτουργικού μάνατζμεντ υπηρεσιών υγείας, καθώς και της επικοινωνίας.

 

Το Υπουργείο Υγείας από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της πρωτοβουλίας «Υγεία εν Δράσει- Health in Action» στόχευσε στην ανάπτυξη μιας σταθερής δομής εντός του Υπουργείου με στόχο τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο χώρο της υγείας.

 

Για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων υπεγράφη η συμφωνία συνεισφοράς μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος «Health Reform Support Program». Το Υπουργείο Υγείας εξασφάλισε με το εν λόγω πρόγραμμα τόσο τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους αξιοποιώντας τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε., καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

 

Οι βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας για την νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 εντοπίζονται :

 

– στην ανάπτυξη του δικτύου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι μία μεγάλη πρόκληση για όλους μας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

 

– στην διοικητική αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ, των νοσοκομείων και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων

 

– στην καθολική κάλυψη της υγείας του πληθυσμού και ασφαλώς θα παρακολουθήσετε αυτές τις ημέρες τις παρεμβάσεις, τις νομοθετικές καταρχήν που έχουμε κάνει και που ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθούν σε λίγη ώρα, με την έκδοση μιας υπουργικής απόφασης- είναι ένας από τους λόγους που θα πρέπει να φύγω λίγο νωρίτερα- για την κάλυψη των ανασφάλιστων όχι μόνο πια σε νοσοκομειακό επίπεδο, αλλά συνολικά την φαρμακευτική τους κάλυψη και εκτός νοσοκομείου.

 

– και τέλος, στην διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΣΥ.

 

Η επιτυχία των μεταρρυθμίσεων βασίζεται στις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Ιδιαίτερα δε στο τομέα της υγείας, ο ανθρωποκεντρικός ρόλος της διοίκησης είναι κομβικός και καταλυτικός στην επίτευξη των μεταρρυθμιστικών στόχων και του οράματος του Υπουργείου για την εξασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας για την συνεχή βελτίωση της υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού.

 

Η αποτελεσματική διοίκηση στον τομέα της υγείας αφορά στην ίδια την καθημερινή ζωή των πολιτών και απαιτεί -όσο πουθενά αλλού- το βέλτιστο συνδυασμό μεταξύ της γνώσης, της εμπειρίας και της αποφασιστικότητας. Ένας δύσκολος συνδυασμός ικανοτήτων σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο που καθημερινά εσείς καλείστε να επιτυγχάνετε ως διοικητές, γιατί από τη μια πρέπει να επιτύχετε την βέλτιστη χρήση των πόρων, από την άλλη – μέσα από αυτή τη χρήση- θα πρέπει να επιτυγχάνετε την ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών. Ο ασθενής βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των διοικητικών αποφάσεων. Η αποδοτική διαχείριση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, εγγυώνται την επιτυχία της διοίκησης των μονάδων υγείας.

 

Το σημερινό σεμινάριο έχοντας ως θεματική την «ΗΓΕΣΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ» το οποίο και αποτελεί την 1η από τις 5 θεματικές ενότητες, που θα καλυφθούν στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, είναι υψίστης σημασίας και σπουδαιότητας για την περαιτέρω ενίσχυση και υποστήριξη της δύσκολης αποστολής σας. Αποστολή που αφορά στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας προς όφελος των πολιτών.

 

Η διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των μονάδων του Συστήματος. Με γνώμονα αυτό, δομήθηκε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με στόχο να εφοδιάσει τα ανώτερα στελέχη της διοίκησης με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις της σύγχρονης λειτουργίας των νοσοκομείων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν καταξιωμένοι και διεθνώς αναγνωρισμένοι Έλληνες και ξένοι καθηγητές στον τομέα της υγείας και του μάνατζμεντ, αλλά και εμπειρογνώμονες σε θέματα διοίκησης από τον ιδιωτικό τομέα.

 

Θέλω όμως εδώ να επισημάνω ότι η βελτίωση των ικανοτήτων μας αφορά πρωτίστως εμάς τους ίδιους. Η αυτοαξιολόγηση και η ενεργητική προσπάθεια βελτίωσης των αδυναμιών μας πρέπει να είναι προσωπική μας δέσμευση για να γινόμαστε καλύτεροι στην τέχνη της διοίκησης.

 

Ευχαριστώ θερμά τον Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, που με την παρουσία του και τη συμβολή του εγκαινιάζει και υποστηρίζει το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ και ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.

 

Οφείλουμε να επενδύσουμε στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας με στόχο την όσο το δυνατό αρτιότερη και διαχρονική αξιοποίησή τους.

 

Και εσείς έχετε ευθύνη για χρηστή και διαφανή διαχείριση των νοσοκομείων σας ανακουφίζοντας τον πόνο των ασθενών και διευκολύνοντας την μετακίνησή τους μέσα στο Σύστημα Υγείας για την κάλυψη των αναγκών υγείας τους.

 

Εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στη διοργάνωση αυτού του προγράμματος και θέλω να ελπίζω ότι θα είναι εξαιρετικά ωφέλιμο στην προσπάθεια που κάνετε όλοι σας, στις καθημερινές μάχες που δίνετε προκειμένου να βελτιώσετε τις δυνατότητες που παρέχουμε και αυτά τα όσα παρέχουμε, κυρίως στους ασθενείς μας. Αλλά ας μην ξεχνάμε, και την ανάγκη που έχουμε να αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα τα οποία μας εμπιστεύονται οι φορολογούμενοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *