Από κόσκινο ξανά οι αποκλειστικές νοσοκόμες! Ξεκινούν έλεγχοι

αποκλειστικεςΜόλις πριν λίγο καιρό με ειδική υπουργική απόφαση είχαν τεθεί όροι και προϋποθέσεις για την εργασία των αποκλειστικών νοσοκόμων στα νοσοκομεία. Παρ αυτά παρανομίες συνεχίζουν να καταγράφονται στα δημόσια νοσοκομεία. Σε ελέγχους για τυχόν παράνομες αποκλειστικές νοσοκόμες στο ΕΣΥ αναμένεται να ξεκινήσουν εντατικά το επόμενο διάστημα καθώς διαπιστώθηκε πως παρά την υπουργική απόφαση που θέτει συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για την εργασία τους, οι παρανομίες δε λείπουν από τα δημόσια νοσοκομεία.

Ειδικότερα με βάση το σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των εκλογών, ειδικά σώματα θα αρχίσουν αιφνιδιαστικές επισκέψεις στο ΕΣΥ για να εντοπισθούν παράνομες αποκλειστικές.

Αφορμή αποτέλεσε ο εντοπισμός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας και 6 γυναικών που εργάζονταν παράνομα ως αποκλειστικές νοσοκόμες οι οποίες και συνελήφθησαν.

Οι γυναίκες εντοπίσθηκαν στις παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου όπου και συνελήφθησαν. Τρείς ήταν Ελληνίδες, δύο από τη Βουλγαρία και μία από την Αλβανία.

Οι συλληφθείσες φέρονται κατά την αστυνομία να μη διαθέτουν το απαραίτητο πτυχίο καθώς και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 

Από τον περασμένο Οκτώβριο ισχύουν τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά νοσοκομεία ειδικοί ονομαστικοί κατάλογοι με αποκλειστικές νοσοκόμες για τους οποίους λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια, οικονομικά κριτήρια και η εμπειρία τους.

 

Οι αποκλειστικές νοσοκόμες και οι αποκλειστικοί νοσοκόμοι φέρουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την ευθύνη για τις υπηρεσίες που παρέχουν στους ασθενείς του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

 

Σύμφωνα μάλιστα με όσα ισχύουν, δεν συνδέονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τα νοσοκομεία ή τις κλινικές αυτές και η δαπάνη για την απασχόλησή τους βαρύνει τον ασθενή ή τον ασφαλιστικό οργανισμό του ασθενή, στις περιπτώσεις στις οποίες αυτό προβλέπεται.

 

Για να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς ενός νοσοκομείου ή μιας ιδιωτικής κλινικής, οι αποκλειστικές νοσοκόμες και αποκλειστικοί νοσοκόμοι οφείλουν:

Να διαθέτουν άδεια εργασίας από το ΙΚΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. Φ.9/1012/93 κοινή υπουργική απόφαση (425 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ9/80000/28875/1856/12 κοινή υπουργική απόφαση (1175 Β΄).

Να έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων που τηρείται στο υπουργείο Υγείας.

 

Μητρώο

 

Στη Διεύθυνση Προσωπικού κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας ΥΠΕ) τηρείται αντίγραφο του Εθνικού Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων, στο οποίο εγγράφονται οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές σε όλη την επικράτεια.

Για την εγγραφή στο μητρώο, απαιτείται να προσκομίζονται στις κατά τόπους ΥΠΕ:

Χορήγηση βεβαίωσης (πρώην άδειας) άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας.

 

Άδεια εργασίας από το ΙΚΑ.

 

Επικυρωμένο αντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΔΕ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Ιδρυμάτων και Σχολών της αλλοδαπής.

 

Τον ΑΜΚΑ.

 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης για οποιοδήποτε κακούργημα καθώς και για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης ή κιβδηλείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, αρπαγής προσώπου καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή για τους αλλοδαπούς επικυρωμένα αντίγραφα των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου και αντίγραφο της άδειας παραμονής.

Της Δήμητρας Ευθυμιάδου

http://iatropedia.gr/articles/read/6636

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.