Οι θέσεις της ευρωπαϊκής ιατρικής κοινότητας για την υγεία εν όψει των ευρωεκλογών του 2014

cpme

Παρουσίαση: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Στα πλαίσια των εργασιών της Συνόδου των Ευρωπαϊκών Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων (CPME) που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες, αναπτύχθηκε επίπονος διάλογος για την διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού μανιφέστου,  εν όψει των επικείμενων ευρωεκλογών, προκειμένου να αποτελέσει  αντικείμενο προβληματισμού και διαλόγου μεταξυ των κοινωνιών και των πολιτικών σχηματισμών που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία.  

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία συμμετείχε σε αυτήν την διεργασία καταθέτοντας τις πάγιες θέσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, όπως αυτές έχουν κατ εξακολούθηση ψηφιστεί και επικυρωθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις.  Αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας ήταν η διαμόρφωση του Μανιφέστου της CPME  για τις ευρωεκλογές του 2014 όπως περιγράφεται στην συνέχεια.

 Η ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ

Η Ευρωπαική Ιατρική Κοινότητα ζητά σθεναρά  να υπάρξουν προγραμματικές  δεσμεύσεις στις θέσεις όλων των πολιτικών φορέων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί  η διατομεακή ευαισθητοποίηση  και δράση πάνω στους καθοριστικούς παράγοντες για την υγειονομική περίθαλψη, την πρόληψη ασθενειών και την προαγωγή της καλής υγείας σε ολόκληρη την κοινωνία.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Οι περικοπές των δαπανών για την Υγεία στους Προϋπολογισμούς, επιδεινώνουν γενικά το επίπεδο της υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών. Περιορίζουν  δραματικά την ευχέρεια πρόσβασης στην περίθαλψη, την χρήση των  συγχρόνων  τεχνολογιών της υγείας, την αξιοποίηση των καινοτομιών και την στελεχειακή ανανέωση, προκαλώντας έτσι διαρθρωτικές ανισότητες. 

Οι προβαλλόμενες  ως αναγκαίες,   περικοπές στον τομέα της Υγείας πρέπει να περιορίζονται, μετά από προσεκτική αξιολόγηση  των  σοβαρών  συνεπειών που συνεπάγονται.

Η Ευρωπαική Ιατρική Κοινότητα διακυρήσσει ότι η δαπάνες για την πρόληψη των ασθενειών, είναι κατά πολύ χαμηλότερες  από τις οικονομικές επιβαρύνσεις  που συνοδεύουν την  αντιμετώπιση τους.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η Ευρωπαική Ιατρική Κοινότητα προωθεί το υψηλότερο επίπεδο ιατρικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και άσκησης, την ασφαλή κινητικότητα ιατρών και ασθενών, τις νόμιμες και θετικές συνθήκες εργασίας για τους ιατρούς και την παροχή τεκμηριωμένων, ηθικών και ισότιμων υπηρεσιών περίθαλψης, προκειμένου να επιτευχθεί η υψηλότερη ποιότητα στην περίθαλψη όλων των ασθενών στην Ευρώπη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρωπαική Ιατρική Κοινότητα διεκδικεί τη επίσημη αναγνώριση της επαγγελματικής αυτονομίας, δηλαδή την ανεξαρτησία των ιατρών στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης προς το συμφέρον των ασθενών, πράγμα που αποτελεί δικαίωμα των πολιτών. Η επαγγελματική ιατρική αυτονομία αποτελεί ζωτικής σημασίας μέσο, για την επίτευξη υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η Ευρωπαική Ιατρική Κοινότητα  προωθεί την έννοια της ασφάλειας των ασθενών σε όλα τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  ενθαρρύνεται η καθιέρωση ενός συστήματος μελέτης των ανεπιθύμητων συμβαμάτων, σε μια προσπάθεια να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ανθρώπινοι παράγοντες, οι ιατρικοί εξοπλισμοί, οι Δομές Υγείας, τα φαρμακευτικά προϊόντα, κλπ., αλληλεπιδρούν στη διαμόρφωση ασφαλών συνθηκών στον τομέα της Υγείας.

Υποστηρίζονται επίσης τα ασφαλέστερα πρότυπα στην ιατρική πρακτική, προκειμένου να επιτευχθεί η υψηλότερη ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους ασθενείς στην Ευρώπη.

 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η ιατρική έρευνα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των νέων θεραπειών και των νέων φαρμάκων.

Η Ευρωπαική Ιατρική Κοινότητα καλεί τους φορείς λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξουν  την ιατρική έρευνα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας,  τηρώντας τα πρότυπα δεοντολογίας και το υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τους ασθενείς που συμμετέχουν στην έρευνα.

 

ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Οι ανισότητες στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στις επιλογές της περίθαλψης υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών αλλά και στα επιμέρους κράτη μέλη.

 Η Ευρωπαική Ιατρική Κοινότητα πιστεύει ότι αυτές οι ανισότητες όχι μόνο είναι κοινωνικά άδικες, αλλά και λανθασμένες από πλευράς ηθικής. Παραβιάζουν το θεμελιώδες δικαίωμα των ασθενών στην υγεία. Η Ευρωπαική Ιατρική Κοινότητα ζητά να μελετηθούν αυτοί οι συγκεκριμένοι νομικοί και κοινωνικοί παράγοντες της υγείας.

 

Οι Ευρωπαίοι Ιατροί εν όψει των ευρωεκλογών του 2014 απευθύνονται προς τους πολιτικούς σχηματισμούς που συμμετέχουν στην εκλογκή διαδικασία και προς τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, από τους οποίους ζητούν :

        Να υποστηρίξουν την επαγγελματική αυτονομία των ιατρών για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην υγειονομική περίθαλψη

        Να θεσπίσουν ένα αποτελεσματικό κοινό πλαίσιο για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης

        Να αναλάβουν διατομεακή δράση, προκειμένου να κλείσει το χάσμα των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.