Ιατρικός Σύλλογος ‘Εβρου. Θέσεις ΙΣΕ για αλλαγές στη Ιατρική νομοθεσία

εβροςΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 08-04-2014

Σε απάντηση του από 1-4-2014 εγγράφου σας με θέμα προτάσεις για αλλαγές στη νομοθεσία, εν όψει της συνεδρίασης της σχετικής επιτροπής και του ΔΣ του ΠΙΣ, σας καταθέτουμε τις προτάσεις του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το ΔΣ του ΙΣΕ την 5-4-2014.

Θέσεις ΙΣΕ για αλλαγές στη νομοθεσία

Οι θέσεις που παρουσιάσθηκαν στη ΓΣ ΠΙΣ, με τις ακόλουθες αλλαγές ή προσθήκες:

α) Άρθρο 6: Ο αριθμός των εκπροσώπων των Ι.Σ. στον ΠΙΣ, καθορίζεται βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών κάθε Ι.Σ. Δεχόμαστε την μείωση του αριθμού των εκπροσώπων μόνο αν γίνει στην ίδια αναλογία (ποσοστό, πχ. 50 %) για ΟΛΟΥΣ τους Ι.Σ.

β) Άρθρο 10, παρ. 4: Εκλογή Δ.Σ. στον ΠΙΣ: Μέγιστος αριθμός υποψηφίων κάθε συνδυασμού: Έως 50 % επιπλέον των θέσεων του Δ.Σ (15 + 8)

γ) Άρθρο 13, παρ. 3: Απαρτία στο Δ.Σ. του ΠΙΣ: παρόντα τουλάχιστον 8 μέλη. Σε μη-απαρτία, την επόμενη μέρα απαιτούνται τουλάχιστον 6 μέλη.

δ) Θέσπιση ανώτατου ορίου συνεχόμενων θητειών για Πρόεδρο ΠΙΣ, Ι.Σ, ΑΠΣΙ: έως 2 (δύο) συνεχείς 4ετείς θητείες.

ε) Άρθρο 10, παρ. 7 και άρθρο 35, παρ. 6: Εκλογές: Ανώτατο όριο σταυρών στους υποψηφίους για ΠΙΣ- Ιατρικούς Συλλόγους (ΔΣ – Πειθαρχικά – Εκπρόσωποι): έως 50%+1 των προβλεπόμενων θέσεων (πχ για ΔΣ του ΠΙΣ έως 8 σταυροί)

στ) Άρθρο 1, παρ. 2, το εδάφιο (ι) αντικαθίσταται ως εξής : Τη γνωμοδότηση για ρύθμιση ζητημάτων ιατρικής εκπαίδευσης, που αφορούν το περιεχόμενο, τη διάρκεια και τους σκοπούς της Προπτυχιακής Ιατρικής εκπαίδευσης, της Μετεκπαίδευσης και των Ιατρικών Ειδικοτήτων.

Αμέσως παρακάτω στο υποεδάφιο (γ), μετά την εκπαίδευση προστίθεται : «την

προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση», και ακολουθεί «η συνεχιζόμενη ιατρική

εκπαίδευση».

ζ) Άρθρο 88, η παρ. 2 (Ιατρικές Ειδικότητες) συμπληρώνεται ως εξής: : Οι υποψήφιοι

υποβάλλονται σε προφορική εξέταση αφού έχουν επιτύχει σε γραπτές εξετάσεις, οι

οποίες διενεργούντα την ίδια ημέρα και με τα ίδια θέματα για όλη την Επικράτεια. Τα

εξεταστέα θέματα επιλέγονται τυχαία μεταξύ των θεμάτων της εξεταστέας ύλης η οποία

έχει ορισθεί από το Συμβούλιο Ιατρικών Ειδικοτήτων.

Οι προφορικές εξετάσεις διενεργούνται στην έδρα των εξεταστικών επιτροπών, της

παραγράφου 7.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.