ΙΣΑ. «Δεν έχουν νομικό έρεισμα οι ισχυρισμοί περί καταχρηστικότητας άσκησης του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας από τους ειδικευόμενους του ΓΝΑ «ΕΛΠΙΣ» »

Προς: Την Διοίκηση του Γ.Ν.Α «ΕΛΠΙΣ»

Αθήνα, 20.3.2014

Α.Π 43581

νοσοκ. ελπις «Πρέπει άμεσα να πληρωθούν οι ιατροί»

Κοινοποιήθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, επιστολή των ειδικευόμενων ιατρών του ΓΝΑ «ΕΛΠΙΣ», με την οποία μας ότι ενημερώθηκαν ότι καταχρηστικά έχουν προβεί σε επίσχεση εργασίας αν και τους οφείλονται δεδουλευμένες εφημερίες. Ο ΙΣΑ είχε λάβει θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα έχοντας επισημάνει ότι οι ειδικευόμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας να αρνηθούν δηλαδή τη παροχή αυτής, μέχρις ότου ο υπερήμερος εργοδότης εκπληρώσει την υποχρέωση του, καταβάλλοντας τις καθυστερούμενες αποδοχές ή άλλες οφειλόμενες νόμιμες ή συμβατικές παροχές.

Οι ειδικευόμενοι του Νοσοκομείου μας ενημέρωσαν ότι δεν τους έχουν καταβληθεί οι δεδουλευμένες εφημερίες των μηνών Φεβρουαρίου2013 και Δεκεμβρίου 2013 , όντας δηλαδή πέραν του έτους απλήρωτοι για τις ως άνω εφημερίες

Ενόψει των ανωτέρω γίνεται σαφές ότι η επίσχεση των ιατρών από τις 17/3/2014 είναι νόμιμη και οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί περί καταχρηστικότητας είναι αβάσιμοι, διότι ο εργοδότης τους έχει καταστεί υπερήμερος.

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι δημοσιεύθηκε στην διαύγεια του Υπουργείου Υγείας προς διαβούλευση η κάτωθι τροπολογία:

1. Οι πιστώσεις των δεδουλευμένων εφημεριών ιατρικού προσωπικού ΕΣΥ του οικονομικού έτους 2013, οι οποίες έχουν προβλεφθεί και εγκριθεί, στο πλαίσιο του συνόλου των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας της ίδιας περιόδου, μπορούν να ανακατανέμονται μεταξύ των νοσοκομείων και να τακτοποιούνται νομίμως, με σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται εντός εξαμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους αναφοράς.

2. Οι πρόσθετες εφημερίες του άρθρου 4, παρ. 1, του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄) που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2012 και 2013 και εγκρίθηκαν μεταγενέστερα από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες είναι νόμιμες και εκκαθαρίζονται σε βάρος του προϋπολογισμού των νοσοκομείων.

Πρέπει τέλος να μεριμνήσετε για την λήψη επαρκούς κονδυλίου προκειμένου να μην προκύψει ξανά στο μέλλον παρόμοιο ζήτημα. Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει για την επίλυση του σοβαρότατου αυτού ζητήματος.

Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε όπως άμεσα ρυθμίσετε το σχετικό πρόβλημα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                             ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.