ΕΟΠΥΥ. Νομός Αρκαδίας. Ποιοί τίθενται σε διαθεσιμότητα.

εοπυυ τριποληςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4238 (ΦΕΚ 38/ τ. Α/17-02-2014).

2. Τις διατάξεις του Νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Τ.Α702-03-11) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», κεφάλαιο Β’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων.

Διαπιστώνουμε

Ότι οι παρακάτω υπάλληλοι που υπηρετούν στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Αρκαδίας, τίθενται σε διαθεσιμότητα από την επομένη της δημοσίευσης του ανωτέρω (1).

Από την ως άνω ημερομηνία και για όσο χρόνο διαρκεί η διαθεσιμότητα, παύει η άσκηση των καθηκόντων των κάτωθι υπαλλήλων, κύριων και παρεπόμενων.

διαθεσιμότητα νομου Αρκαδιας                        ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Από την ημερομηνία έκδοσης των διαπιστωτικών πράξεων ουσιαστικά θα αρχίσει να «τρέχει» και η 7ήμερη προθεσμία για το προσωπικό ώστε να υποβάλει την αίτηση για την ένταξή του στο νέο φορέα. Οι αιτήσεις αυτές οι οποίες θα επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης, θα αποστέλλονται μέσω των Περιφερειών στις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) υποδοχής, όπου έχει ζητήσει κάθε εργαζόμενος να τοποθετηθεί.

 

Το διάστημα του ενός μήνα που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα οι εργαζόμενοι θα λάβουν τα ¾ του μισθού τους. Το διάστημα της διαθεσιμότητας συρρικνώνεται κατά το ήμισυ, δηλαδή σε 15 ημέρες, για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άτομα με αναπηρία άνω του 67%, όσοι έχουν σύζυγο που βρίσκεται επίσης σε διαθεσιμότητα, όσοι έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες καθώς και όσοι υπηρετούν σε υπηρεσίες σεισμόπληκτων περιοχών της Κεφαλονιάς.

 

Σύμφωνα με το νόμο, οι εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ που δεν θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στο ΠΕΔΥ απολύονται αυτοδικαίως. Το ίδιο προβλέπεται και για εκείνους, που ενώ έχουν κάνει αίτηση, δεν παρουσιαστούν στη νέα τους θέση, καθώς και για τους γιατρούς που δεν προσκομίσουν εγκαίρως (όταν κληθούν να αναλάβουν υπηρεσία) τη βεβαίωση από την εφορία ότι έχουν κλείσει το ιδιωτικό τους ιατρείο ή αντίγραφο της σχετικής αίτησης.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.