Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Σχετικά με τον ορισμό μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας.

Παναρκαδικό ΝοσοκομειοΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1ης/2014 Πράξης του Δ.Σ. του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ». Στην Τρίπολη και στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης “Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ”, έδρα του Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης (Δ.Σ.) του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, σήμερα την 10η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00′ π.μ., συνήλθε σε Συνεδρίαση το Συλλογικό Όργανο Διοίκησης (Δ.Σ.) του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, μετά από την υπ’ αριθμ. 1/08.01.2014 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από τα Μέλη του (Δ.Σ.), με αποδεικτικό επιδόσεως και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο πέντε (5) Μελών παρέστησαν πέντε (5) και συγκεκριμένα:

1. Νικόλαος Χρόνης – Πρόεδρος

2. Χαράλαμπος Παπασταύρου – Αντιπρόεδρος

3. Παναγιώτης Καραφωτιάς – Μέλος

4. Αναστάσιος Δήμας – Εκπρόσωπος των Ιατρών

5. Αδαμαντία Σαραντοπούλου – Εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών

ΘΕΜΑ 1° (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ): Επανυποβολή θέματος σχετικά με τον ορισμό μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας.

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ.  1ης        2014        ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.