Αξιολόγηση των ΚΕΝ(κλειστά ενοποιημένα νοσήλια) στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο

Παναρκαδικό ΝοσοκομειοΠροσδοκώμενο αποτέλεσμα από την επιτυχή εφαρμογή του ABC είναι η σύγκριση του κόστους κάθε ΚΕΝ, σε σχέση με τα έσοδα που προκύπτουν για το Π.Γ.Ν. Τρίπολης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για κάθε ΚΕΝ, δηλαδή για κάθε δραστηριότητα του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, θα πραγματοποιηθεί:

1. Η χαρτογράφηση και περιγραφή των κύριων παραγωγικών σταδίων από τα οποία αποτελείται κάθε ΚΕΝ (λ.χ. διάκριση σε προεγχειρητική περίοδο, σε χειρουργική περίοδο, σε μετεγχειρητική περίοδο).

2. Η περεταίρω ανάλυση και διάκριση των επιμέρους παραγωγικών σταδίων κάθε ΚΕΝ, σε κύριες κοστολογήσιμες και δευτερεύουσες κοστολογήσιμες διαδικασίες, δηλαδή σε διαδικασίες που συγκεντρώνουν άμεσο κόστος και σε διαδικασίες που συγκεντρώνουν έμμεσο κόστος.

Για παράδειγμα, στο παραγωγικό στάδιο της μετεγχειρητικής περιόδου ενός ΚΕΝ, άμεσο κόστος θα αποτελέσουν τα μισθοδοτικά κόστη των ιατρών και οι αναλώσεις φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού. Μεταξύ άλλων, ως έμμεσα κόστη θα θεωρηθούν τα μισθοδοτικά κόστη του νοσηλευτικού προσωπικού, τα γενικά έξοδα (δαπάνες ΔΕΚΟ, έμμεσες συντηρήσεις) κλπ.

3. Η διάκριση των παραγωγικών σταδίων σε σταθερά και μεταβλητά κόστη.

4. Η περιγραφή της μεθοδολογίας καταλογισμού του άμεσου και έμμεσου κόστους σε κάθε φορέα κόστους, δηλαδή σε κάθε Κλειστό Ελληνικό Νοσήλιο (ΚΕΝ) του Π.Γ.Ν. Τρίπολης.

Για παράδειγμα, μέχρι τώρα το ιατρικό μισθοδοτικά κόστος εγγραφόταν ανά κέντρο κόστους (ιατρικό τμήμα). Μέσα από την περιγραφόμενη διαδικασία, το ιατρικό μισθοδοτικά κόστος θα εγγράφεται και ανά παραγωγικό στάδιο κάθε ΚΕΝ.

  ΒΛΓ2469Η2Π-ΣΕΣ-signed   Σϋμβαση για    ΚΕΝ  κλικ   εδώ 

ΒΛΓ2469Η2Π-5Α5-signed        Αναλυτικά για  ΚΕΝ κλικ εδώ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *