Νέα. Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Παναρκαδικό ΝοσοκομειοΝέα. Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Την 21 / 01/ 2013 έγινε προκήρυξη με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό γιά την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αξίας 1.381.000 ευρώ .Καταληκτική ημερομηνία προσφορών ηταν η 13/03/2013

Σε ποιό σταδιο βρισκόμαστε έχει περάσει αρκετός καιρός έχουμε κολλήσει κάπου; Να περιμένουμε μιά απάντηση;

Το ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παραρτήματος Β΄ της παρούσας διακήρυξης, όπως αυτές ισχύουν,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1- Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ή ανά είδος για την “Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης”, προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων ευρώ

(1.381.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ

Σύστημα μαγνητικής Τομογραφίας

Τεμάχια: 1

: Σύστημα ψηφιακής μαστογραφίας

Τεμάχια: 1

Τροχήλατο ακτινολογικό σύστημα

τύπου Β. Τεμάχια: 1

Μηχάνημα τεχνητού νεφρού

αιμοδιήθησης αιμοδιαδιήθησης και on

line μεθόδων Τεμάχια: 6

Σύστημα μαγνητικής Τομογραφίας

Τεμάχια: 1, 1.000.000,00 €

Σύστημα ψηφιακής μαστογραφίας

250.000,00 €

Τροχήλατο ακτινολογικό σύστημα

τύπου Β. Τεμάχια:1, 20.000,00 €

Μηχάνημα τεχνητού νεφρού

αιμοδιήθησης αιμοδιαδιήθησης και on line

μεθόθων Τεμάχια: 6, 111.000,00 €

21-1-13 προκηρυξη ΙΑΤΡΤΕΧΝ.             εξοπλισμος     ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση προς λειτουργία
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Παναρκαδικού
Νοσοκομείου Τρίπολης “Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ, συνολικού ύψους 1.381.000 €. Ο
εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει:
α) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, 1.000.000 €, τεμ. 1
Το σύστημα με ένταση μαγνητικού πεδίου 1,5 Τesla αποτελείται από μαγνήτη,
gantry, εξεταστική τράπεζα, σύστημα βαθμιδωτού πηνίου, σύστημα ραδιοσυχνοτήτων,
πηνία, προγράμματα απεικόνισης / τεχνικές απεικόνισης, επεξεργαστή εικόνας,
κονσόλα χειρισμού και σύστημα επικοινωνίας (διασυνδεσιμότητα).
β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, 250.000 €, τεμ. 1
Το σύστημα αποτελείται από γεννήτρια, ακτινολογική λυχνία, σταθμό ελέγχου,
βραχίονα, ψηφιακό ανιχνευτή, σταθμό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και
διάγνωσης, χειριστήριο.
γ) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ Β, 20.000 €, τεμ. 1
Το σύστημα αποτελείται από γεννήτρια ακτίνων Χ, ακτινολογική λυχνία και
τροχήλατη βάση.
δ) ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ, 111.000 €, τεμ. 6
Το μηχάνημα φέρεται επί τροχήλατης βάσης, διαθέτει όλους τους απαραίτητους
αυτοματισμούς – συστήματα ασφαλείας για την προστασία του ασθενούς, διενεργεί τη
μέθοδο της Αιμοδιήθησης, Αιμοδιαδιήθησης με on-line παρασκευή διαλυμάτων,
χρησιμοποιεί φίλτρα αιμοκάθαρσης όλων των εργοστασίων, διαθέτει αντλία ηπαρίνης,
αυτόματη περιστροφική αντλία αίματος, σύστημα μέτρησης και ελέγχου των ορίων
αρτηριακής και φλεβικής πίεσης, ενσωματωμένο σύστημα εφαρμογής αιμοκάθαρσης
με μονή βελόνα, σύστημα αυτόματης ελεγχόμενης υπερδιήθησης, σύστημα
ανίχνευσης διαφυγής αίματος.
Στις υπηρεσίες του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση των χρηστών στη
χρήση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ειδικότερα για το σύστημα ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ στις υπηρεσίες του αναδόχου περιλαμβάνεται και η αποξήλωση του
υφιστάμενου συστήματος και η τοποθέτησή του σε αποθηκευτικό χώρο του
Νοσοκομείου.
6. Παραδοτέα πράξης:
Προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση προς λειτουργία Ιατροτεχνολογικού
Εξοπλισμού του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης ως ακολούθως:
α) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, τεμ. 1, ένταση μαγνητικού πεδίου 1,5
Τesla με μαγνήτη, gantry, εξεταστική τράπεζα, σύστημα βαθμιδωτού πηνίου,
σύστημα ραδιοσυχνοτήτων, πηνία, προγράμματα απεικόνισης / τεχνικές απεικόνισης,
επεξεργαστή εικόνας, κονσόλα χειρισμού και σύστημα επικοινωνίας
(διασυνδεσιμότητα).
β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, τεμ. 1, με γεννήτρια, ακτινολογική
λυχνία, σταθμό ελέγχου, βραχίονα, ψηφιακό ανιχνευτή, σταθμό ψηφιακής
επεξεργασίας εικόνας και διάγνωσης, χειριστήριο.
γ) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ Β, τεμ. 1, με γεννήτρια ακτίνων
Χ, ακτινολογική λυχνία και τροχήλατη βάση.
δ) ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ, τεμ. 6 με τροχήλατη βάση, όλους τους απαραίτητους
αυτοματισμούς – συστήματα ασφαλείας για την προστασία του ασθενούς, μέθοδο
Αιμοδιήθησης, Αιμοδιαδιήθησης με on-line παρασκευή διαλυμάτων, χρήση φίλτρων
αιμοκάθαρσης όλων των εργοστασίων, αντλία ηπαρίνης, αυτόματη περιστροφική
αντλία αίματος, σύστημα μέτρησης και ελέγχου των ορίων αρτηριακής και φλεβικής
πίεσης, ενσωματωμένο σύστημα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με μονή βελόνα, σύστημα
αυτόματης ελεγχόμενης υπερδιήθησης, σύστημα ανίχνευσης διαφυγής αίματος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *