ΙΣΑ. Εξώδικη διαμαρτυρία στο Αιγινήτειο νοσοκομείο για την καθυστέρηση στη καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών των ειδικευομένων

ΙΣΑsmallΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1)Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113), νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Πρόεδρο του Γεωργίου Πατούλη, για λογαριασμό των κάτωθι μελών του ιατρών που υπηρετούν στο «Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο».

2)Του Σκαράκη Γρηγόριου κατοίκου Χαλανδρίου οδός Θρασυβούλου 38,40

3)Της Τσιαμουρα Μαγδαληνής, κατοίκου Άνω Ιλισίων Αττικής, οδός Βακτριανής αρ.55

4)Της Καρούτζου Γεωργίας, κατοίκου Άνω Πετραλώνων οδός Δημοφώντος 60

5)Της Γεωργάτου Κορίνας κατοίκου Ιλισίων οδός Καισαρείας 26-28

6)Της Δρυμιώτη Ρέας κατοίκου Αθηνών οδός Δαβάκη 12

7)Της Μακρυλλού Ήρινας κατοίκου Ν. Πεντέλης οδός Αλυτρώτου 1

8)Της Ανωμίτρη Χρυσάνθης

9)Της Ζαχαροπούλου Νίκης-Μαρίας κατοίκου Άνω Πετραλώνων οδός Αχαιών 10-12

10)Του Δούμου Ιωάννη κατοίκου Δάφνης οδός Σαρανταπόρου 18

11)Του Ζιάκα Δημήτριου κατοίκου Αθηνών οδός Λαοδικείας 18

12)Του Χασαλεύρης Ιωάννης κατοίκου Αθηνών οδός Νηλέως 24

13)Του Σκλεπάρη Δημητρίου κατοίκου Αθηνών οδός Ωλένου 3

14)Του Καλογήρου Ανδρέα, κάτοικου Περιστερίου οδός Μαραθώνος 20

15) Του Νουνόπουλου Νικολάου κατοίκου Ιλισίων οδός Μαικήνας 107

16)Της Σφίντζερη Αρετής κατοίκου Βύρωνος οδός Αγ. Παρασκευής 25

17)Του Ναθαναηλίδη Ευθυμίου κατοίκου Αιγαλέω οδός Κυλλήνης 38

18)Του Κωνσταντινίδη Βασιλείου, κατοίκου Αθηνών οδός Παπαρηγοπούλου 18

19) Της Δημητρακάκη Ζωής, κατοίκου Αθηνών οδός Ξηρομέρου 21

20) Του Μπασιώτη Βασιλείου κατοίκου Αθηνών, οδός Δεκελείας 25

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

 

Την Διοίκηση του ΝΠΔΔ «Αιγινήτειου Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου» Βασ. Σόφιας 72-74, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 

Κοινοποίηση προς:

 

1)Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (οδός Αριστοτέλους αρ. 17) νομίμως εκπροσωπουμένου.

2)Την Εφορεία του ΝΠΔΔ «Αιγινήτειου Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου»

3)Τον Διοικητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής (οδός Ζαχάρωφ αρ. 3) κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη

 

*************************

 

Το πρώτο εξ ημών είναι ΝΠΔΔ διφυούς χαρακτήρα με σκοπό, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) “Σχετικά με την τροποποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων περί Iατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων του A.N. 1565/1939” « η μέριμνα για τη διατήρηση της επιστημονικής και ηθικής ικανότητας του ιατρικού σώματος να εξυπηρετήσει με προθυμία και αυταπάρνηση τη δημόσια υγιεινή και τους αρρώστους, καθώς και η εναρμόνιση των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων μεταξύ των μελών του, με σκοπό την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος του λαού και του Kράτους.

 

Οι δεύτερος έως εικοστό εξ ημών υπηρετούμε στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο ως ειδικευμένοι ιατροί, δυνάμει σχέσεως εργασίας δημοσίου δικαίου. Η υποχρέωση της συμμετοχής στις εφημερίες, κατέστησε αυτές τακτικώς ανά μήνα παρεχόμενη εργασία, η αποζημίωση της οποίας αποτελεί σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των ανά μήνα αποδοχών των Ιατρών. Ενόψει δε της υποχρεωτικότητας τέλεσης των εφημεριών, τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας, κατατάσσονται σε τρεις (3) Ζώνες, ανάλογα με την έδρα τους (άρθρο 45 παρ.2 του Ν.3205/2003, όπως σήμερα ισχύει). Συνεπώς, όλοι οι Ιατροί του Ε.Σ.Υ., ανάλογα με τη Ζώνη στην οποία ανήκει η υγειονομική μονάδα που υπηρετούν, ανάλογα με το βαθμό τους και ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, δικαιούνται να λαμβάνουν ανά μήνα συγκεκριμένη αποζημίωση, η οποία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό και τύπο εφημεριών (άρθρο 66 παρ.27 του Ν.3984/2011, ΦΕΚ Α’ 150).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 3205/2003 η κατάρτιση του προγράμματος εφημεριών γίνεται εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεων οι οποίες καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός του τελευταίου τριμήνου εκάστου έτους. Η καταβολή δε της αποζημίωσης για εφημερίες που πραγματοποιήθηκαν μηνιαίως γίνεται με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση στο τελευταίο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, μετά από σχετική βεβαίωση για τη πραγματοποίηση τους από το Διοικητή του Νοσοκομείου, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα.

 

Πλην όμως, όπως καλώς γνωρίζετε , καίτοι πραγματοποιήσαμε απαρέγκλιτα , κατά τα καταρτισθέντα προγράμματα εφημεριών από τους διοικητικά υπευθύνους τις νόμιμες ανά μήνα εφημερίες μας, δεν μας έχουν ακόμα καταβληθεί τα δεδουλευμένα μας. Ειδικότερα στον 2ο εξ ημών για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του έτους 2013 δεν μου έχει καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση. Στον 3ο εξ ημών για τους μήνες Δεκέμβριο του 2012, Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του έτους 2013 δεν μου έχει καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση. Στον 4ο εξ ημών για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του έτους 2013 δεν μου έχει καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση. Στον 5ο εξ ημών για τους μήνες Δεκέμβριος του έτους 2012 , Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του έτους 2013 δεν μου έχει καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση. Στον 6ο εξ ημών για τους μήνες Δεκέμβριος του έτους 2012 , Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του έτους 2013 δεν μου έχει καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση. Στον 7ο εξ ημών για τους μήνες Δεκέμβριο του έτους 2012, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του έτους 2013 δεν μου έχει καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση. Στον 8ο εξ ημών για τους μήνες Δεκέμβριο του έτους 2012, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του έτους 2013 δεν μου έχει καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση. Στον 9ο εξ ημών για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του έτους 2013 δεν μου έχει καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση. Στον 10ο εξ ημών για τους μήνες Δεκέμβριο του έτους 2012 , Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του έτους 2013 δεν μου έχει καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση. Στον 11ο εξ ημών για τους μήνες Δεκέμβριο του έτους 2012, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του έτους 2013 δεν μου έχει καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση. Στον 12ο εξ ημών για τους μήνες Δεκέμβριο του έτους 2012, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του έτους 2013 δεν μου έχει καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση. Στον 13ο εξ ημών για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του έτους 2013 δεν μου έχει καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση. Στον 14ο εξ ημών για τους μήνες Δεκέμβριο του έτους 2012, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του έτους 2013 δεν μου έχει καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση. Στον 15ο εξ ημών για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του έτους 2013 δεν μου έχει καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση. Στον 16ο εξ ημών για τους μήνες Δεκέμβριο του έτους 2012, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του έτους 2013 δεν μου έχει καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση. Στον 17ο εξ ημών για τους μήνες Δεκέμβριο του έτους 2012, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του έτους 2013 δεν μου έχει καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση. Στον 18ο εξ ημών για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του έτους 2013 δεν μου έχει καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση. Στον 19ο εξ ημών για τους μήνες Δεκέμβριο του έτους 2012, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του έτους 2013. Στον 20ο εξ ημών για τους μήνες Δεκέμβριο του έτους 2012, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του έτους 2013.

 

Επειδή ως ειδικευόμενοι ιατροί, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 4 του Ν. 1397/1983 απαγορεύεται να ασκούμε ελεύθερο επάγγελμα εκτός από αυτά που έχουν σχέση συγγραφική ή καλλιτεχνική δημιουργία. Επίσης απαγορεύεται να κατέχουμε οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική θέση, με αποτέλεσμα η μη καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών μας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι εφημερίες αποτελούν το ήμισυ του μηνιαίου εισοδήματος, μας προξενεί ανεπανόρθωτη βλάβη με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ.

 

Επειδή υποχρεωθήκαμε άλλως εξαναγκαστήκαμε από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου να εκτελέσουμε τη μη αμφισβητούμενη υπερωριακή απασχόληση, ενόψει του ότι σε αντίθετη περίπτωση θα επρόκειτο για αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων μας, το οποίο συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.

 

Επειδή κατά παγία νομολογία, ο εξαναγκασμός ιατρών του ΕΣΥ και ειδικευομένων σε υπερωριακή απασχόληση με τη μορφή μηνιαίων εφημεριών, η αποζημίωση των οποίων δεν καταβάλλεται κατά παράβαση του προστατευτικού κοινωνικού δικαιώματος της εργασίας του άρθρου 22 του Συντάγματος, αποτελεί παράνομη συμπεριφορά και θεμελιώνει ευθύνη του εργοδότη Δημοσίου ή ν.π.δ.δ και ως εκ τούτου πρέπει να αποκαταστήσει τη βλάβη που προκαλεί στους ιατρούς η υποχρεωτική και χωρίς αμοιβή παροχή της συνταγματικώς ανεπίτρεπτης υπερωριακής εργασίας.

 

Επειδή είναι καταχρηστική και παράνομη η αναδρομική περικοπή με απόφαση της Διοίκησης των δεδουλευμένων εφημεριών η οποίας πραγματοποιήθηκαν με βάση μηνιαία προγράμματα τα οποία ενέκρινε η εφορεία του Αιγινητείου Νοσοκομείου.

 

Επειδή ο ΙΣΑ στα πλαίσια των καταστατικών του σκοπών και αρμοδιοτήτων είναι ευθέως αντίθετος σε κάθε αυθαίρετη ενέργεια, η οποία έχει αντίκτυπο στα ηθικά και οικονομικά συμφέροντα των μελών του, η οποία βεβαίως θα έχει δυσμενές αντίκτυπο, λόγω των επισχέσεων εργασίας και στη Δημόσια Υγεία.

 

 

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

 

 

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΑΛΛΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

 

Σας καλούμε όπως καταβάλετε εντός δέκα ημερών από τη νόμιμη επίδοση της παρούσης , ολοσχερώς τα ως άνω οφειλόμενα σε έκαστο ειδικευόμενο ιατρό και όπως παραλείπετε στο μέλλον την μη καταβολή των δεδουλευμένων τους.

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Διοικητή του ΝΠΔΔ «Αιγινήτειο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών “» Βασ. Σόφιας 72-74, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο της παρούσης στην έκθεση επιδόσεώς του .

 

Επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α. 1,15 ΕΥΡΩ .

 

Αθήνα 9-12-2013

 

 

 

Η πληρεξούσια δικηγόρος

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

 

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ

 

ΑΝΔ. ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗ 16

 

ΤΗΛ: 210-6462627

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *