Ανάρτηση πίνακα υποψηφίων για πλήρωση θέσεων σε νοσοκομεία του Α’ & Β’ καταλόγου των νοσηλευτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας

ΥΥΚΑ1πινακας υποψηφιων ΚΛΙΚ εδώ  « ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Υ10α/Γ.Π. οικ.
103923/11-11-13 (ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ »
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.3868/10
2. Την Υ10α/Γ.Π. 114191/17-9-10 (ΦΕΚ 1579/28-9-10 Τεύχος Β’)
3. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΥ (3-4) Γ.Π. οικ. 165470/30-12-10 (ΦΕΚ 2091/31-12-10 τεύχος Β’)
4. Του άρθρου 56 και της παρ 4 του άρθρου 59 του ν. 3918/2-3-2011
5. Του άρθρου 66 παρ. 40 και 42 του ν.3984/27-6-11 (ΦΕΚ 150Α)
6. Του άρθρου 6 της παρ. 6 του ν. 4052/1-3-12 (ΦΕΚ 41Α )
7. Τις ανάγκες κάλυψης ιατρικής περίθαλψης σε νοσοκομεία ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
9. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 103923/11-11-13 (ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ) πρόσκληση ενδιαφέροντος
10. Το υπ΄αριθμ. 2/32171/ΔΠΓΚ έγγραφο του Γ.Λ.Κ για κάλυψη θέσεων με επικουρικούς ιατρούς.
11. Το υπ΄αριθ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/οικ. 12428 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την έγκριση πρόσληψης επικουρικών ιατρών

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *