Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας. Μιχαήλ Μέρας Καρδιολόγος. Απάντηση σε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ

γιατροίΘΕΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΑΣ {Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 30006 // Αθήνα,18/09/2013 }.

« ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013».

Αξιότιμε Κε Πρόεδρε.

Με έκπληξη έλαβα το ανωτέρω έγγραφο,και σας δηλώνω ότι δεν αποδέχομαι την οποιαδήποτε <έμμεση> κατηγορία για « παραβατική ή αντισυμβατική συμπεριφορά » μου έναντι του ΕΟΠΥΥ. Αν και δεν γίνεται, στην επιστολή σας, σαφής αναφορά σε ποιες παρατηρήσεις πρέπει να απαντήσω, θα τοποθετηθώ σε όλες.

Α) « ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ή ΘΕΡΑΠΕΥ¬ΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ,ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ».

Πρέπει να αναφέρω ότι θεραπευτικές πράξεις που να επιβαρύνουν τον ΕΟΠΥΥ, σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) στο καρδιολογικό ιατρείο/εργαστήριο ΔΕΝ πραγματοποιούνται.

Η κείμενη νομοθεσία, ο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, η σύμβαση μου με τον ΕΟΠΥΥ ( ακόμη δεν την έχω παραλάβει), σε κανένα σημείο ΔΕΝ αναφέρουν ότι υπάρχει« πλαφόν » παρακλινικών εξετάσεων ,είτε ως «πα¬ραπομπή »,είτε ως «αυτοπαραπομπή». Επίσης το καινούργιο αυτό οικονομικό « εργαλείο » ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ είναι ανύπαρκτο στην κείμενη νομοθεσία κ.λ.π., αλλά και στην επιστήμη της ιατρικής. Είναι εξωφρενικό.αντιδεοντολογικό και αντισυιιΒατικό ο ιατρός να λέει στον ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ « έχω ξεπεράσει το μέσο όρο και πρέ¬πει να επιβαρυνθείς το κόστος της εξέτασης». Αλλωστε,ο κάθε ιατρός διαχρονικά θεμελιώνει επαγγελματικά τον δικό του αριθμό ασφαλισμένων

και είναι αυτονόητο ότι ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ είναι εκ των πραγμάτων ανεφάρμοστος, αντιδεοντολονικός και αντεπιστημονικός, διότι δεν μπορεί « αρνηθεί την προσφορά των υπηρεσιών του »{ ΚΩ¬ΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ( στο εξής ΚΙΔ ) ΦΕΚ287,ν3418/2005 αρ.9 ,παρ.1,2,3 ).Να μην ξεχνάμε το απόλυτο δικαίωμα του πολίτη /ασφαλισμένου : ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΑΤΡΟΥ.

0 ιατρός ενεργεί κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος:

(1}«με επιστημονική ελευθερία και ελευθερία συνειδήσεως»,« με τους κανόνες της τεκμηριωμένης και βασισμένης σε ενδείξεις ιατρικής επιστήμης» ,{Κ.Ι.Δ. αρ.3,αρ.4 παρ.2,αρ.9. },(2)« στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης »{ Κ.Ι.Δ. αρ.20 }.και (3) « με βάση της υπο-χρεώσεις των θεραπόντων ιατρών »{ Π.Δ. 121 /2008 αρ.2 }.

Ο ‘ ΧΡΥΣΟΣ ‘ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ.

β) « ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Στην ιατρική τα «ΣΥΝΟΡΑ» μεταξύ ειδικοτήτων δεν είναι απόλυτα και οριοθετημένα. Δηλ. π.χ. ως καρδιολόγος, σε ασθενή με χρόνια κολπική μαρμαρυγή υπό αντιπηκτική αγωγή με πιθανή νευρολογική εικόνα εγκεφαλικής αιμορραγίας, είναι «κατάχρηση» ή «υπέρβαση» της ειδικότητας μου να γίνει παραπομπή για αξονική τομογραφία εγκεφά¬λου? Επίσης είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε πολλές φορές σε δίλλημα απέναντι στον ασφαλισμένο, π.χ. 50 ετών άνδρας στα πλαίσια αιμα-τολογικού – βιοχημικού ελέγχου ,επιθυμεί προληπτικό έλεγχο PSA?, επιβάλλεται να επισκεφθεί ουρολόγο? Τα προαναφερόμενα είναι συμβάματα καθημερινά στα ιατρεία μας ,αλλά δεν πιστεύω ότι συνιστούν δόλο ή είναι ζημία για τον ΕΟΠΥΥ. Επίσης δεν έχουν «ενεργοποιηθεί» τα θεραπευτικά πρωτόκολλα {φεκβ’ 545/1-3-2012 } και δεν έχουν νομιμοποιηθεί / εκφραστεί διαγνωστικά πρωτόκολλα. Τέλος, ο ιατρός ενεργεί με βάση τον Κ.Ι.Δ. Αρ. 9, παρ. 1,2,3 .

Γ)«ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓΩ <αυτοπαραπομπής>, δηλ. ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΕΝΤΕΛΛΟΝΤΟΣ-ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ( self- referral ).

Διατηρώ καρδιολογικό ιατρείο / εργαστήριο εξοπλισμένο με μηχα¬νήματα για να εκτελώ παρακλινικές εξετάσεις της ειδικότητας μου {υπερηχοκαρδιογράφο έγχρωμο, test κοπώσεως ,holter αρτηριακής πίεσης και καρδιακού ρυθμού }. Δηλ. ΔΕΝ παραπέμπω για τις δικές μου ιατρικές πράξεις, αλλά ολοκληρώνω όλο τον απαιτούμενο κλινικοεργαστηρικό καρδιολογικό έλεγχο. Να μην γίνεται σύγχυση με καρδιολο¬γικά ιατρεία πού δεν έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό ή/και ίσως τα απαραίτητα δικαιολογητικά,π.χ. άδεια εκτέλεσης υπερήχων, και παρα-πέμπουν « σε μεγάλα διαγνωστικά κέντρα » για να εκτελεστούν καρδι¬ολογικές ιατρικές πράξεις επιπέδου Π.Φ.Υ.

Για τη σύμβαση μεταξύ μας ,έχω καταθέσει άδεια λειτουργίας ια¬τρείου. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση λειτουργίας, προϋποθέτει την προσκόμιση παραστατικών κτήσης του εξοπλισμού , πιστοποιητικά CE κ.α.{ Π.Δ. 84 /2001, Ν. 4025 /2011,φεκ β’713/ 13-03- 2012 }.

Μετά τα ανωτέρω είμαι στη διάθεση σας, για όποια διευκρίνιση, και επιθυμώ την εξαφάνιση της επιστολή σας, διότι είμαι πεπεισμένος για την νόμιμη και συμβατική συμπεριφορά μου έναντι του ΕΟΠΥΥ.

Σας διαβεβαιώνω ότι συντάσσομαι με την άποψη σας για καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων, αλλά όχι σε βάρος της υγείας του ασφαλισμένου και σε βάρος της αξιοπρέπειας του ιατρικού επαγγέλματος.

ΛΑΡΙΣΑ: 23/03/2013 MIX. Θ. ΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝ.

1) Ν.3418/2005

2) Π.Δ. 121/2008

3) Ν 4025/2011

4) ΦΕΚΒ 713/13-03-2012

5) Το Π.Δ. 84/2001 και ΦΕΚ Β 545/1-3-2012, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΣΤΟ www.et.gr, διότι καταλαμβάνουν όγκο στην αλληλογραφία.

Εγγραφο ΕΟΠΥΥ

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και των προσπαθειών του για καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, πραγματοποιεί ελέγχους τόσο της συνταγογράφησης όσο και της ζήτησης παρακλινικών εξετάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του ελέγχου των παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων που εκδόθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, προ έκυψε ότι έχετε προβεί σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι: α) υπερβολική ζήτηση παρακλινικών εξετάσεων ή θεραπευτικών πράξεων, που υπερβαίνουν κατά πολύ το μέσο όρο της ειδικότητάς σας β) έχετε ζητήσει πράξεις εκτός ειδικότητας ή

γ) παρουσιάσατε αυξημένες δαπάνες λόγω «αυτοπαραπομπής», δηλαδή ταυτοπροσωπίας εντέλλοντος — εκτελούντος (selfreferral).

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το Ν. 4047/2012 άρθρο τέταρτο, καλείστε εντός πέντε ημερών από την παραλαβή του παρόντος να μας ενημερώσετε εγγράφως για τις απόψεις σας με επιστολή προς την Διεύθυνση Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας (Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι) υπόψη κου Ρηγάτου Θεοφάνη.

Ο Οργανισμός σας ευχαριστεί για την άμεση ανταπόκρισή σας .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 thoughts to “Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας. Μιχαήλ Μέρας Καρδιολόγος. Απάντηση σε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ”

  1. Καλά, αντί να ντρέπεσαι και να το βουλώσεις έχεις το θράσος και δικαιολογείσαι, επικαλούμενος μάλιστα τον ιατρικό κώδικα ηθικής και δεοντολογίας, λες και αυτός θεσπίστηκε για κάφρους σαν εσένα. Οποιος είναι ιατρός ξέρει πολύ καλά τη φάμπρικα των παρακλινικών εξετάσεων (αυτοπαραπομπές ονομάζονται στο άρθρο) που γράφονται από τους καρδιολόγους και άλλες ειδικότητες και εκτελούνται από τους ίδιους.
    Αλλά η σιωπή και η αυτοκριτική σίγουρα δεν ήταν οι αιτίες που οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση και σίγουρα δεν ήταν αυτές που πρέσβευαν και υιοθετούσαν και οι ηγέτες μας.
    ΧΑΙΡΕ ΘΡΑΣΟΣ ΑΠΥΘΜΕΝΟ !!

  2. Μα ,αυτη ειναι η νοοτροπια ολων των κατοικων της χωρας ,Παυλο .

    Να κανουμε εμεις τη δουλεια μας και ασε τους αλλους να φωναζουν !Τους τραβαμε και μια μηνυση και βγαινουμε κι’ απο πανω !

    Οσο για τις αγνωστες λεξεις που γραφεις (αυτοκριτικη κ.λ.π) ,ποιος ασχολειται με λεπτομερειες !;!;!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *