Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά. Επιστολή προς τον ΥΥΚΑ

ιατρικός σύλλογος πειραιά 25-11-11Κύριε Υπουργέ,

Συστήσατε Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην ΠΦΥ (ουσιαστικά μιλάμε για τον ΕΟΠΥΥ και τη λειτουργία του) και το σχέδιο για την μεταρρύθμισή της, βάσει της τεκμηριωμένης πρότασης της ως άνω επιτροπής, αγνοώντας τα θεσμικά όργανα της Ιατρικής Κοινότητας.

Κύριε Υπουργέ,

Επαναλαμβάνετε την ίδια τακτική των προκατόχων σας και ιδρυτών του ΕΟΠΥΥ, που συνεστήθη με τον Ν. 2456/2011, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας από ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ και με τυμπανοκρουσίες ξεκίνησε η εφαρμογή του την 1-1-2012. Όλη η Ιατρική Κοινότητα έλεγε τότε ότι ο ΕΟΠΥΥ είναι θνησιγενής, διότι φτιάχτηκε :

• Με προχειρότητα λόγω σχεδιασμού

• Με πλήρη έλλειψη οργάνωσης-υποδομών

• Με πλήρη έλλειψη μηχανογράφησης

• Με πλήθος αλληλοσυγκρουόμενων Υπουργικών Αποφάσεων και διαρθρωτικών αλλαγών

• Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρό-θεσμού

Σήμερα για τον ΕΟΠΥΥ, τον δεύτερο μεγαλύτερο Ασφαλιστικό Οργανισμό της Ευρώπης ξεκινάμε να συζητάμε για τον επανασχεδιασμό του και να συστήνονται επιτροπές με πρόσωπα που τα περισσότερα εξ αυτών συμμετείχαν και τότε που τον έφτιαχναν λόγω «αναγκαιότητας». Δυστυχώς τρία χρόνια τώρα, ότι έχουμε εγγράφως και προφορικώς Καταγγείλει-Αναφέρει-Δηλώσει για την ΠΦΥ και τον ΕΟΠΥΥ (και μας κατηγορούσαν για «συντεχνιακή» νοοτροπία) έχουν επαληθευτεί πλήρως. Μόνο που τα «θύματα» από την επαλήθευση αυτή ήταν ο Έλληνας Ασφαλισμένος και η πλειοψηφία των υπηρετούντων Ιατρών και άλλων Υγειονομικών.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά πιστεύει ότι κανένα σύστημα ΠΦΥ δεν μπορεί να αποδώσει και να είναι επ΄ ωφελεία του Πολίτη, αν δεν τηρηθεί η αρχή του δημόσιου χαρακτήρα της Υγείας και της Περίθαλψης. Επειδή όλο αυτό το διάστημα βλέπαμε κινήσεις προς την κατεύθυνση της απομείωσης της παροχής ΠΦΥ και κάποιοι ως «οδοστρωτήρες» προσπαθούσαν να «αρπάξουν ιμάτια» από την ΠΦΥ, έφτιαξαν έναν ΕΟΠΥΥ και εν συνεχεία με Διοικητικές συμπεριφορές και λήψη μέτρων άρχισαν να τον αποσυνθέτουν. Πχ. υποβάθμιση των στεγασμένων εργαστηρίων του ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα το 97% των εξετάσεων να γίνονται έξω. Το ίδιο έκαναν και με τους ιατρούς των Υποκαταστημάτων των στεγασμένων ιατρείων του ΕΟΠΥΥ. Κατήργησαν οποιονδήποτε ελεγκτικό μηχανισμό συνταγών και παραπεμπτικών έως 150 ευρώ. Δεν ολοκλήρωσαν κανένα διαγωνισμό αναλωσίμων. Καθιέρωσαν τα τηλεφωνικά ραντεβού για επίσκεψη στις δομές του ΕΟΠΥΥ στους πενταψήφιους αριθμούς, που στοίχιζαν περισσότερο από μία επίσκεψη. Έδωσαν τη δυνατότητα συνταγογράφησης, εξετάσεων και φαρμάκων, χωρίς την παρουσία των ασθενών και του βιβλιαρίου τους, μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αρκούσε το ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου (πολλές φορές τα 4 πρώτα ψηφία) και πρόσβαση στο σύστημα κλπ.

Εκτός τούτων σε έναν Οργανισμό με κλειστό προϋπολογισμό, κάθε φορά που υπήρχε έλλειψη χρημάτων, άλλαζαν τον προϋπολογισμό και έπαιρναν από την Περίθαλψη. Συγχρόνως δε άνοιξαν και τις «ορέξεις» διαφόρων επιχειρηματιών, οι οποίοι «σφάζονται» ποιός θα πρωτοπάρει με αντιπροσφορά το «πακέτο» ή των εργαστηριακών εξετάσεων ή των παρακλινικών ή των κλινικών ή όλα μαζί, αφού πρώτα τον επιβάλλουν μόνο ως αγοραστή Υγείας . Γνώση περί τούτων έχουμε και ποιοί είναι και τι θέλουν.

 

Κε Υπουργέ,

Σας επανακαταθέτουμε τις προτάσεις-θέσεις μας για την ΠΦΥ και τον ΕΟΠΥΥ :

1. Ο ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να παραμείνει αγοραστής και πάροχος υπηρεσιών Υγείας με όρους και προϋποθέσεις. Οι δομές του πρέπει να παραμείνουν δημόσιες και να ενισχυθούν. Η παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ πρέπει να διαχωριστεί από την Δευτεροβάθμια Περίθαλψη. Πρέπει να γίνεται με ένα μικτό σύστημα αποτελούμενο από τις Δημόσιες Δομές (Πολυϊατρεία ΕΟΠΥΥ, Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου και Περιφερειακά) και Ιατρούς συμβεβλημένους κατά πράξη και περίπτωση, οριοθετημένους με πλαφόν στη συνταγογράφηση και στα παραπεμπτικά

2. Ασφαλιστική κάρτα υγείας στους πολίτες, με Pin ασφαλισμένου για το ηλεκτρονικό άνοιγμα του ιατρικού του φακέλου, προκειμένου ο ιατρός να παρέχει τις υπηρεσίες του

3. Εφαρμογή των ήδη εφαρμοζόμενων στο εξωτερικό θεραπευτικών πρωτοκόλλων

4. Κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή πλην των ΜΗΣΥΦΑ

5. Αντιμετώπιση των ασθενών βάση της οικονομικής τους κατάστασης και των νοσημάτων που πάσχουν (χρονίων ή μη, νεοπλασματικών, ψυχιατρικών κλπ.) για την προσαρμογή της συμμετοχή τους στο φάρμακο

6. Ενίσχυση των στεγασμένων εργαστηρίων του ΕΟΠΥΥ, δεδομένου ότι ο εξοπλισμός τους είναι υψηλού επιπέδου. Το ίδιο ισχύει και για το ανθρώπινο δυναμικό του

7. Πλαφόν οροφής στα συμβεβλημένα ιδιωτικά εργαστήρια, το οποίο θεωρούμε αδιαπραγμάτευτο στοιχείο για την επιβίωση της δημόσιου χαρακτήρα της Περίθαλψης

8. Δεν μπορεί -με την εξειδίκευση και τον αριθμό των ιατρών που έχουμε σήμερα- να επιμένουν στην εφαρμογή του μέτρου του Οικογενειακού Ιατρού του 1960, όταν οι χώρες που το είχαν εφαρμόσει, άρχισαν να το αναιρούν

9. Οι συζητήσεις περί ISO για τη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων και πράξεων δεν μπορεί να γίνει με βιομηχανικούς όρους. Βεβαίως σας ενημερώνουμε ότι ήδη άρχισαν ως «μανιτάρια» να εμφανίζονται εταιρείες πιστοποίησης δομών ΠΦΥ. Διερωτώμεθα, ξέρουν κάτι ;

Δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στη συνέχιση λανθασμένων τακτικών του παρελθόντος, που διάφορες επιτροπές με τις επιλογές που πρότειναν οδήγησαν την ΠΦΥ στη σημερινή κατάσταση. Επίσης δεν είναι δυνατόν, επιτροπή που συστάθηκε στις 31/7/13, να ζητά τις θέσεις και προτάσεις των θεσμικών Ιατρικών φορέων στις 13/9/13 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 23/9/13. Είναι ελάχιστος ο χρόνος για μία ακόμη μεγάλη μεταρρύθμιση. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις γίνονται με Δημόσιο διάλογο με τα Θεσμικά όργανα, με Ουσιαστική Προσέγγιση των θεμάτων και όχι «κουλτουριάρικη» θεώρηση, όχι με «ασκήσεις επί χάρτου», αλλά λαμβάνοντας υπόψη Συστήματα που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε άλλα κράτη, που πάντα όμως ξεκινούν πιλοτικά και όχι μία και έξω, για να έχουν επιτυχές αποτέλεσμα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ                                    ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΩΦ

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.