Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Νομού Αρκαδίας. Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Ν.Α. Προς: Διοικητή Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Παναρκαδικό Νοσοκομειο10 Σεπτεμβρίου 2013

Προς: Διοικητή Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων σας ως Διοικητή του ΓΠΝ Τρίπολης θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις ευχές μας για μια γόνιμη θητεία προσδοκώντας σε μια εποικοδομητική συνεργασία προς επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο μας τα οποία έχουν μεγιστοποιηθεί λόγω της απουσίας Διοίκησης για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

Το Διοικητικό Συμβουλίου της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Ν.Α. σε συνεδρία την 5/9/2013 αποφάσισε όπως ζητήσει άμεσα συνάντηση μαζί σας προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα η επίλυση των οποίων θεωρούμε ότι επείγει προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου μας:

 

1. Αναπροσαρμογή του προγράμματος εφημερίων των Τμημάτων του Νοσοκομείου με ευθύνη της Διοίκησης προκειμένου να μην παρατηρούνται υπερβάσεις με αποτέλεσμα να γίνονται περικοπές στα δεδουλευμένα του Ιατρικού προσωπικού με το εκβιαστικό δίλημμα ότι αν αυτές δεν γίνουν αποδεκτές δεν θα καταβληθεί καμία αποζημίωση για την εφημεριακή απασχόληση. Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι η όποια αναπροσαρμογή του προγράμματος εφημερίων των Τμημάτων του Νοσοκομείου πρέπει να διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία τους και να μην έχει γνώμονα μόνο τον περιορισμό του κόστους.

 

2. Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών Νοεμβρίου 2012, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2013. Ειδικά για τις εφημερίες του Νοεμβρίου 2012 θεωρούμε ότι το διάστημα των 10 μηνών που έχει παρέλθει χωρίς αυτές να καταβληθούν είναι απαράδεκτο, καθιστώντας πιθανή την απώλεια τους γεγονός που όπως καταλαβαίνεται δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό.

 

3. Επίλυση του προβλήματος της διαμονής με αξιοπρεπής συνθήκες των Ιατρών με ενεργό εφημερία εντός του Νοσοκομείου.

 

4. Έγκαιρη στελέχωση με επικουρικό Ιατρικό προσωπικό Τμημάτων του Νοσοκομείου όπως Παιδιατρικό, Γυναικολογικό, Νευροχειρουργικό, Ωτορινολαρυγγολογικό, ΜΕΘ, Αναισθησιολογικό, Αιμοδοσία κτλ καθώς και των Κέντρων Υγείας που είναι υποστελεχωμένα ούτως ώστε να μην διαταράσσεται η λειτουργία τους και να υποβαθμίζεται η ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών τους. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει σοβαρή προσπάθεια για στελέχωση των παραπάνω Τμημάτων με μόνιμο προσωπικό, ξεκινώντας με τον διορισμό των συναδέλφων που έχουν κριθεί εδώ και χρόνια.

 

5. Προσπάθεια για αύξηση των χορηγούμενων στο Νοσοκομείο μας κονδυλίων για αναλώσιμα υλικά. Το αίτημα αυτό πρέπει να επανεξετασθεί τόσο στην 6η ΥΠΕ όσο και στο Υπουργείο Υγείας και να συνοδεύεται με εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη καταγραφή της λειτουργίας εξειδικευμένων Τμημάτων (ΜΕΘ Νευροχειρουργικού, Γναθοχειρουργικού, Παιδοχειρουργικού), της πληρέστερης στελέχωσης βασικών Τμημάτων (Χειρουργικού, Παθολογικού, Καρδιολογικού, Ορθοπαιδικού, Οφθαλμολογικού κτλ) με αποτέλεσμα το μεγάλο αριθμό διακομιδών ασθενών στο Νοσοκομείο μας από τα Νοσοκομεία των όμορων Νομών, εξαιτίας πολλές φορές και της δυσλειτουργίας των παραπάνω Νοσοκομείων, η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί την δαπάνη μεγάλων χρηματικών ποσών. Για παράδειγμα είναι αδιανόητο για το έτος 2012 το διαθέσιμο κονδύλιο (ΚΑΕ 1313) για προθετικά υλικά (Ορθοπαιδικά, Νευροχειρουργικά, Γναθοχειρουργικά) για το Νοσοκομείο μας να είναι 635.775,28 ευρώ όταν ο συνολικός προϋπολογισμός του Νοσοκομείου μας για το 2012 ήταν 11.180.000 και όταν στο Νοσοκομείο μας υπηρετούν 6 ορθοπαιδικοί χειρουργοί, 3 Νευροχειρουργοί και 1 Γναθοχειρουργός ενώ στο Νοσοκομείο του Άργους να είναι 885.875,10 όταν ο συνολικός προϋπολογισμός του Νοσοκομείου είναι 6.750.000 και σε αυτό υπηρετούν μόνο 5 ορθοπαιδικοί.

 

6. Αναδιοργάνωση των Διοικητικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου προκειμένου να διασφαλιστεί πιο αποδοτική και ποιοτική λειτουργία του Νοσοκομείου. Θεωρούμε αδιανόητη την απουσία Γραφείου Κινήσεως Ασθενών κατά τις νυκτερινές ώρες γεγονός που δημιουργεί πολλά προβλήματα στη λειτουργία του Νοσοκομείου αλλά και διαφυγόντα κέρδη. Επίσης, η έλλειψη γραμματειακής υποστήριξής των περισσοτέρων Τμημάτων του Νοσοκομείου μας, έχει ως αποτέλεσμα, οι ειδικευόμενοι κυρίως Ιατροί, που βρίσκονται στο Νοσοκομείο μας για να εκπαιδευτούν και που με την προσφορά του στηρίζουν καίρια την λειτουργία του, να έχουν επιφορτιστεί και με την γραμματειακή λειτουργία των Τμημάτων. Τέλος θεωρούμε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί άμεσα ο τρόπος λειτουργίας του Τμήματος Προμηθειών, του Τμήματος Μισθοδοσίας και των Τεχνικών Υπηρεσιών, η δυσλειτουργία των οποίων διαταράσσει την λειτουργία του Νοσοκομείου.

 

7. Βελτίωση της ασφάλειας που παρέχεται στο προσωπικό κατά την εργασία του στο Νοσοκομείο. Το προσωπικό του Νοσοκομείου πολλές φορές υπήρξε αποδέκτης απαράδεκτων συμπεριφορών που μερικές φορές έθεσαν σε κίνδυνο ακόμη και τη σωματική του ακεραιότητα, ειδικά σε Τμήματα αιχμής όπως αυτό του Τ.Ε.Π. όπου απαιτείται επανασχεδιασμός του τρόπου με τον οποίο οι ασθενείς και οι συνοδοί τους προσεγγίζουν τα Ιατρεία του Τμήματος. Η καθιέρωση και η τήρηση του ωραρίου για το επισκεπτήριο, πέρα από τη βελτίωση της ποιότητας της νοσηλείας των ασθενών, θα εξασφαλίσει και την απομάκρυνση από τα Τμήματα ατόμων με παραβατικές συμπεριφορές. Επιπρόσθετα, για την ασφάλεια νοσηλευομένων και προσωπικού, θα πρέπει οι έξοδοι κινδύνου να παραμένουν ανοικτές όλο το 24ώρο όπως είναι ο σχεδιασμός εκκένωσης του νοσοκομείου σε περίπτωση σεισμών, πυρκαγιών ή άλλων καταστροφών. Με τις εξόδους κινδύνου κλειστές, θα είναι αδύνατη η εκκένωση του Νοσοκομείου.

 

8. Λελογισμένη και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες ανανέωση του απαρχαιωμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών του, ειδικά αυτή την περίοδο που ο Ελληνικός Λαός υποβάλλεται σε απίστευτές θυσίες.

 

9. Εξασφάλιση από το Νοσοκομείου πρόσβασης στους Ιατρούς σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες προκειμένου να μπορούν να ενημερώνονται επιστημονικά και να έχουν άμεσα πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα που τους είναι απαραίτητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν σύνθετα ιατρικά προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με δεδομένο μάλιστα ότι το Νοσοκομείο δεν διαθέτει επιστημονική βιβλιοθήκη. Ένας τρόπος πραγματοποίησης του αιτήματος, και με πολύ μικρό οικονομικό κόστος, θα ήταν η διασύνδεση του Νοσοκομείου με μια από τις επιστημονικές βιβλιοθήκες όπως αυτή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

 

 

 

Με τιμή

 

Το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΝΑ

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *